Siirry sisältöön
Luottamus syntyy teoilla ja päätöksillä

Jos pysähdyt miettimään omaa organisaatiotasi, onko päällimmäinen tunne luottamus vai jotain muuta? Suosittelisitko omaa organisaatiotasi muille ja miksi?

Julkaistu : 25.03.2020

Jokaisella on muistoja työuran varrelta hetkistä, jolloin on kokenut luottamusta tai epäluottamusta. Vaikka luottamus kokemuksena voi tuntua abstraktilta, sen taustalla on aina konkreettisia tekoja ja tapahtumia. Millaiset teot vahvistavat luottamusta? Tämä blogipostaus aloittaa kolmen kirjoituksen sarjan, jossa käsitellään luottamusta työelämässä.

Hyvässä työyhteisössä ihmiset voivat luottaa toisiinsa. On kuitenkin riskialtista, jos työelämässä yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen jätetään yksilöiden varaan. Elämäntilanteet vaihtelevat ja ihmisten väliset suhteet ovat vähintään yhtä monimuotoisia kuin ihmiset itsessään. Hyvät tyypit eivät yksin riitä. Tarvitaan rakenteita ja käytäntöjä, jotka tukevat työn tekemistä, yhteistyötä ja luottamusta silloinkin, kun esimies tai kollega vaihtuu. Erinomaisessa työyhteisössä ihmiset voivat luottaa myös omaan organisaatioonsa.

“Luottamuksesta…työssä on organisaatioon liittyviä asioita eli jos sovitaan aikatauluja ja toimintamalleja, niin toimitaanko niiden mukaan. Tai antaako strategia selkeän suunnan. Sitten on ihmissuhteisiin liittyviä elementtejä, ne on toisen tyyppisiä. Ne on hirveän tärkeitä esimies-alaissuhteessa, asiakassuhteessa tai kollegan kanssa suhteessa”, pohti haastattelemani esimies.

On hyvä erottaa toisistaan ihmisten välinen luottamus ja luottamus organisaation. Niitä vahvistavat erilaiset tekijät, joten niiden johtamis- ja kehittämistoimenpiteet ovat erilaisia.

Organisaatioluottamus luo onnistumisille pohjan

Työnteko sujuu organisaatiossa, jossa päätökset perusteluineen ovat läpinäkyviä ja päätöksentekoa delegoidaan työntekijöille asti. On tärkeää, että HR-käytännöt toimivat oikeudenmukaisesti tukien työssä onnistumista, ihmisiä otetaan mukaan kehittämistyöhön ja esimiesten valmentavaa johtamistyyliä on systemaattisesti kehitetty. Edellä mainitut ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka tutkitusti vahvistavat organisaatioluottamusta. Tällaisessa työyhteisössä uskalletaan ideoida, kokeilla ja saadaan vahvuudet käyttöön.

Organisaatioluottamus kuitenkin vahvistuu tai murenee sen mukaan, miten ylimmän johdon edustajat toimivat, koska johtajilla on valtaa päättää suunnasta, organisaation rakenteista ja toimintatavoista. Lisäksi johdon käytöksellä vuorovaikutustilanteissa on suora yhteys siihen, kuinka henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät luottavat organisaatioon.

Luottamus syntyy ammattiosaamisesta ja reiluudesta

Kun työprojektissa voi luottaa toisen ammattiosaamiseen ja siihen, että hän käyttäytyy hyväntahtoisesti ja reilusti, onnistumiset edellytykset on vahvat. Ensiksi mainittu on työelämäluottamuksen perusta. Kaiken pohjalla on organisaation perustehtävään liittyvä työ. Jokaisen tulisi pystyä antamaan siihen panoksensa, niin kuin on sovittu ja luvattu. Sillä päästään jo pitkälle. Erinomaisuus, työn ilo ja vahva luottamus syntyvät kuitenkin vasta kun voi turvallisesti luottaa, ettei ammatillisesti erinomainen työkaveri tai esimies puukota selkään tai nolaa palaverissa, vaan kulkee reilusti rinnalla.

Jos mietit ihmisiä, jotka ovat sinulle tärkeimpiä työsi kannalta, luotatko heidän osaamiseensa ja siihen, että he tekevät mitä lupaavat? Kohtelevatko he minua ja muita ihmisiä hyväntahtoisesti, reilusti ja toimivatko he avoimesti? Samalla kuin kysyt tätä itseltäsi miettien muita, muut ympärilläsi katsovat sinua ja kysyvät samaa.

Arjen teoilla on merkitystä

Työelämän rakenteiden murros, kasvava tiedon määrä sekä uuden teknologian tulo luovat epävarmuutta. Rakenteet, joihin turvallisuuden tunne on nojautunut, eivät enää ole arkipäivää. Ei ole siis sattumaa, että keskustelut luottamuksesta ja epäluottamuksesta ovat tässä hetkessä nousseet vahvasti esiin mediassa ja ihmisten puheissa.

Luottamus on läsnä koko ajan meille kaikille ja se vaikuttaa kaikkeen toimintaan, tiedostamme sen tai emme. Jokaisella on rooli työpaikan luottamuksen rakentamisessa. Kannattaakin kysyä työkaverilta, johon jo luottaa, mitä voisi itse tehdä. Se on yksinkertainen toimenpide, joka auttaa tiedostamaan sen, mitkä arjen teot synnyttävät luottamusta ihmisten välillä ja organisaatiossa. Jäljelle jää se kaikista tärkein – jokaisen vastuu toimia.


Kirjoitus perustuu noin 50 henkilön teemahaastatteluun 20 organisaatiossa. Keräsimme haastateltavien omakohtaisia tarinoita luottamuksen tai epäluottamuksen kokemuksista.  Mukana oli edustajia ylimmästä johdosta, esimiehistä ja henkilöstöstä sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatioista eri puolilta Suomea.