Siirry sisältöön
Etätyö on mahdollisuus vahvistaa luottamusta

Mitä voimme viedä etätyöstä mukanamme arkeen, kun palaammme fyysisesti lähelle toisiamme?

Julkaistu : 23.04.2020

Totaalinen etätyö muutti kerrasta monen arkea: päivärytmi meni uusiksi, ja arjen spontaanit kohtaamiset katosivat. Muutos on haaste ja mahdollisuus, vaikka tämä perustotuus kliseiseltä kuulostaakin.

Se, mitä ajattelemme, vahvistuu. Ajatelkaamme siis avautuvia mahdollisuuksia. Mitä voimme oppia ja viedä takaisin arkeen, kun pääsemme palaamaan fyysisesti lähelle toisiamme? Mitä olemme jo nyt oppineet? Tilanne tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa asioita, jotka rakentavat luottamusta työpaikalle.

Tuon esiin esimerkkejä, joita olen viimeisten viikkojen aikana pysähtynyt tarkkailemaan. Tämä on kolmas kirjoitukseni luottamuksesta työelämässä.

Etätyössä korostuvat selkeä tavoite ja laajemmat vapausasteet

Haastateltava kuvauksessa etätyöstä vahvistuu selkeiden, yhdessä sovittujen tavoitteiden ja säännöllisten tsekkausten merkitys. Epäselvän tavoitteen on todettu muutenkin olevan yksi merkittävin tekijä epäluottamuksen syntymiseen. Työtehtävissä tulee sekaannusta, ja näin tavoitteiden epäselvyys muuttuu henkilökohtaiseksi epäluottamukseksi ihmisten välille.

Lisäksi etätyö antaa luonnostaan enemmän vapausasteita toteuttaa asioita. Kontrollia, joka pahimmillaan lähikontaktissa muuttuu mikromanageeraukseksi, on haasteellisempaa ylläpitää. Esimiehen on lähes mahdotonta tulla sanomaan, miten asia tulisi yksityiskohtaisesti toteuttaa ja erityisesti missä aikavälissä.

Miltä vapausasteiden lisääntyminen tuntuu, ja miten se vaikuttaa työn tekemiseen? Voisiko tavoitteiden selkeyttämistä ja vapausasteita tuoda teidän työpaikallanne enemmän arkeen, kun koronakausi on ohi? Kumpikin asia rakentaa luottamusta työpaikalla.

Mahdollisuus kuunnella ”hiljaisia”

Meillä kaikilla on työyhteisössä omat roolimme, ja ne saattavat kulkea mukana myös etätyössä. Voi olla, että etäpalavereissa puheliaimpia ovat ne, jotka ovat sitä muutenkin.

Etäpalavereissa on mahdollista oppia kuuntelemaan toisia paremmin ja tuomaan esiin ihmisten hiljaista tietoa. Etäpalaverit antavat harjoitteluun teknisestikin hyvän mahdollisuuden. Totuttu tapa on jo se, että muut pitävät mikit kiinni, kun yksi puhuu, kun taas live-tilanteessa päälle puhuminen on helpompaa.

Jokaisen vastuulla on kuunnella, ja kokouksen vetäjän vastuulla on aktivoida myös ne, jotka puhuvat isossa porukassa harvakseltaan. Sen voi tehdä esimerkiksi etäpalaverityökaluilla, joilla voi jakaa ihmisiä pienryhmiin keskustelemaan. Lisäksi voi käyttää aktiivisesti chatia ja sopia chat-vastuullisesta, joka vastaa kommentteihin ja nostaa ajatuksia esiin chatista. Pienemmässä kokouksessa kannattaa vähintään alussa ja lopussa antaa puheenvuoro jokaiselle.

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen saa meidät tuntemaan itsemme arvostetuksi ja vahvistaa luottamusta. Osaisimmeko ottaa tämän etätyöskentelykauden harjoituksena oppia kuuntelemaan eri osapuolia paremmin? Hyötyisimmekö, jos toimintatapa jatkuisi palattuamme toimistolle ja kokoushuoneisiin?

Ammatillinen itseluottamus kasvaa epämukavuusalueella

Koronatilanne on heittänyt monet meistä epämukavuusalueelle. Samalla saamme mahdollisuuden vahvistaa ammatillista itseluottamusta.

Haastatteluissa useat kertoivat ammatillisen itseluottamuksen vahvistumisesta, kun esimies tai kollega oli kannustavan haastavasti pistänyt astumaan yli oman mukavuusalueen. Esimiehet ja kollegat, jotka hyvässä ilmapiirissä haastavat toisiaan epämukavuusalueelle, tukevat ammatillisen itseluottamuksen ja osaamisen kasvua.

Organisaatio, jossa ihmisillä on vahva ammatillinen itseluottamus, pärjää paremmin kuin se, jossa sitä puuttuu. Terveellä ammatillisella itseluottamuksella varustettu ihminen on lisäksi mukava työkaveri. Hän on se, joka todennäköisesti laittaa myös hyvän kiertämään eli on tukemassa ja kannustamassa toisia.

Meillä on nyt mahdollisuus vahvistaa ammatillista itseluottamusta entisestään. Tarvitaan vaan esimiehiä, ja kollegoja, jota tukevat ja kannustavat. Löytyykö teiltä heitä? Oletko itse sellainen?

Hyvät käytännöt kiertoon

Erilaisia onnistumisia löytyy joka työyhteisöstäja kokemuksia kertyy lisää joka päivä. On hyvä hetki aloittaa tiedonkeruu etätyön opeista ja hyvistä käytännöitä. Millaisia onnistumisia sinun työpaikallasi on syntynyt?

Järjestäkää työyhteisössä Zoom- tai Teams-palaveri, jonka teema on hyvät käytännöt nyt ja koronan jälkeen. Jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti arvioikaa avoimesti etätyön onnistumisia ja mitä hyvää otatte mukaanne arkeen, kun täysimittainen etätyö päättyy.

Blogipostauksen taustalla on 50 henkilön teemahaastattelu 20 organisaatiossa. Tutkimuksessa kerättiin haastateltavien omakohtaisia tarinoita luottamuksen tai epäluottamuksen kokemuksista. Mukana oli edustajia ylimmästä johdosta, esimiehistä ja henkilöstöstä sekä yksityisen että julkisen puolen organisaatioista eri puolilta Suomea.