Siirry sisältöön
Vertaisarviointiprosessi
  1. Päätoimittaja tai hänen valitsemansa asiantuntija arvioi julkaisuehdotuksen ja päättää, aloitetaanko vertaisarviointiprosessi.
  2. Mikäli vertaisarviointiprosessi aloitetaan, toimituskunta valitsee tekstille 2–3 vertaisarvioijaa. Tarvittaessa toimituskunta pyytää ehdotuksia arvioijista kirjoittajalta.
  3. Teksti lähetetään vertaisarviointiin. Arviointiaika on 4 viikkoa.
  4. Kirjoittaja saa palautteen tekstistään.
  5. Kirjoittajat muokkaavat tekstiä saamansa palautteen perusteella yhdessä toimittajan kanssa. Tässä vaiheessa muokataan tarpeen mukaan tekstin sisältöä, rakennetta ja kieliasua. Myös toimituskunta voi antaa oman arvionsa tekstistä.
  6. Arviointikierroksia voi olla tarvittaessa useampia, jolloin kirjoittaja ja vertaisarvioija voivat keskustella tekstiin liittyvistä seikoista. Lopullisen version hyväksyy päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa.
  7. Toimituskunta päättää, hyväksytäänkö teksti julkaistavaksi eSignals Researchissa.
  8. Hyväksytty teksti julkaistaan eSignals Researchissa.