Siirry sisältöön
Ohjeet vertaisarvioijalle
  1. Vertaisarvioijana voi toimia henkilö, joka on ansioitunut omalla tieteenalallaan. Toimituskunta valitsee vertaisarvioijat kullekin tekstille.
  2. Vertaisarvioija ei saa olla millään tavalla esteellinen. Jos asiantuntijalla on ilmeinen eturistiriita käsikirjoituksen sisällön tai kirjoittajan kanssa tai hän on muuten osallinen asiaan, arvioijan pitää kertoa tämä toimittajalle ja kieltäytyä arviosta. Vertaisarvioijana ei voida käyttää sellaista henkilöä, joka on kirjoittajan lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja tai tutkimushankkeita hakijan kanssa kolmen viime vuoden aikana. Viime kädessä vertaisarvioijaksi aiotun on jäävättävä itsensä, jos hän tuntee olevansa esteellinen.
  3. Kaikkia käsikirjoituksia ja niihin liittyvää materiaalia suojaa tekijänoikeus. Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat siis luottamuksellista aineistoa, ja tiedostoja ja tulosteita pitää käsitellä tämän mukaisesti. Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille, ellei asiasta perustellusti sovita päätoimittajan kanssa. Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen ilman lupaa.
  4. Sekä kirjoittaja että vertaisarvioija tietävät toistensa henkilöllisyyden, ja myös vertaisarvioijan nimi, titteli, oppiarvo ja organisaatio julkaistaan valmiin artikkelin yhteydessä.
  5. Palautteen tulee olla rakentavaa, perusteltua, konkreettista ja kriittistä. Palautteessa tulee keskittyä sellaisiin seikkoihin ja sellaiseen muotoiluun, jotka vievät kirjoittajan työtä ja tekstiä eteenpäin. Palautteen laatimista varten on valmis pohja.
  6. Vertaisarvioinnista ei makseta palkkiota.