Siirry sisältöön
Ohjeet kirjoittajalle

Suosittelemme kirjoittamaan julkaisuehdotuksen valmiille Word-pohjalle.

Julkaisuehdotus lähetetään Journal.fi-palvelun kautta.

Tarkista ennen julkaisuehdotuksen lähettämistä seuraavat kohdat:

  1. Tiedostomuoto: Word Document (.doc ja .docx) tai Rich Text Format (.rtf) -muodossa
  2. Tekstin laajuus: Empiiristen artikkelien (ml. lähteet, liitteet ja tiivistelmä) pituus on vähintään 2500 sanaa ja korkeintaan 5000 sanaa. Teoriakatsausten pituus on korkeintaan 3000 sanaa.
  3. Kuvat ja kuviot: Kuviot ja taulukot toimitetaan myös erillisenä tiedostona. Kuviot ja taulukot numeroidaan juoksevasti. Tekstin yhteydessä osoitetaan kunkin kuvion ja taulukon paikka. Kirjoittajalla tulee olla kirjallinen julkaisulupa kaikkiin tekstissään esiintyviin kuviin. Myös kuvioita, taulukoita ja kuvia voidaan tarvittaessa editoida.
  4. Tiivistelmä: Pituus enintään 200 sanaa. Lisäksi kirjoittaja listaa 3-5 asiasanaa.
  5. Viittaukset ja lähdemerkinnät: Käsikirjoituksessa noudatetaan APA7:n kirjoitusohjeita (American Psychological Association).
  6. Kielentarkistus tulee olla tehty.
  7. Ensijulkaisu: Kirjoittaja vakuuttaa, että käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu eikä sitä ole lähetetty arvioitavaksi tai julkaistavaksi toiseen julkaisuun.
  8. Kirjoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet kaikkiin käyttämiinsä aineistoihin.
  9. Julkaisuehdotus lähetetään Journal.fi-palvelun kautta.