Siirry sisältöön
Ohjeet kirjoittajalle
 1. Tiedostomuoto: Word Document (.doc ja .docx) tai Rich Text Format (.rtf) -muodossa
 2. Tekstin laajuus: Empiiristen artikkelien (ml. lähteet, liitteet ja tiivistelmä) pituus on vähintään 2500 sanaa ja korkeintaan 5000 sanaa. Teoriakatsausten pituus on korkeintaan 3000 sanaa.
 3. Tekstin muotoilu: Teksti on kauttaaltaan muodossa Times Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5. Ylä- ja alamarginaalit: 2.5 cm. Kappaleet erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä.
 4. Otsikot: Otsikkotasoja voi olla kaksi. Päälukujen otsikoissa käytetään lihavoituja isoja kirjaimia, ja alalukujen otsikot kirjoitetaan lihavoituna normaalia kirjasinkokoa käyttäen. Otsikon jälkeen tulee yksi tyhjä rivi. Otsikoissa käytetään numeroita.
 5. Kuvat ja kuviot: Kuviot ja taulukot toimitetaan erillisenä tiedostona. Kuviot ja taulukot numeroidaan juoksevasti. Tekstin yhteydessä osoitetaan kunkin kuvion ja taulukon paikka. Kirjoittajalla tulee olla kirjallinen julkaisulupa kaikkiin tekstissään esiintyviin kuviin. Myös kuvioita, taulukoita ja kuvia voidaan tarvittaessa editoida.
 6. Tiivistelmä: Pituus enintään 200 sanaa. Lisäksi kirjoittaja listaa 3-5 asiasanaa.
 7. Viittaukset ja lähdemerkinnät: Käsikirjoituksessa noudatetaan APA:n kirjoitusohjeita (American Psychological Association): https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines
 8. Kielentarkistus englanninkielisissä teksteissä tulee olla tehty.
 9. Ensijulkaisu: Kirjoittaja vakuuttaa, että käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty arvioitavaksi tai julkaistavaksi toiseen julkaisuun.
 10. Kirjoittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet kaikkiin käyttämiinsä aineistoihin.
 11. Julkaisuehdotus lähetetään osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi tai anna.hermio@haaga-helia.fi.