Siirry sisältöön
Podcastit
Näin teet toimivan ja houkuttelevan brändin

Kirjoittajat:

Iida Arpiainen

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Tattari

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jenni Brisk

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.03.2024

Podcast-jaksossa käsitellään brändäyksen teoriaa: mitä se tarkoittaa ja miksi siihen kannattaa panostaa. Keskustelemassa ovat Haaga-Helian brändiasiantuntijat Hanna Tattari ja Jenni Brisk, jotka jakavat työurallaan kartuttamaansa kokemusta ja oppeja brändäyksestä.

Podcast on tuotettu osana HOHA-hanketta Houkuttelevuutta harvaan asutuille seuduille tarinallistetulla ruokamatkailulla (2022-2023), jonka rahoitti Lapin ELY-keskus.

Podcastin tekstivastine

HOHA-hankkeen tavoitteena oli auttaa ruokamatkailuyritysten kehitystä erityisesti tarinallistamisen keinoin. Tarinallistaminen ja brändäys nivoutuvat tiukasti yhteen, mutta hankkeessa havaittiin, että osallistujayritysten viestintä- ja brändäystaidot ovat puutteelliset. Siitä syntyi idea konkreettisesta ja käytännönläheisestä parin jakson brändäys-tietopaketista podcastin muodossa.

Haaga-Heliassa on pitkä tausta viestinnän, markkinoinnin ja brändin opetuksesta ja kehityshankkeista, ja Haaga-Helian Pasilan kampuksella toimii markkinoinnin ja viestinnän opiskelijoiden luova toimisto Krea, jossa Tattari ja Brisk ovat valmentajina. Kreassa tehdään toimeksiantoja esimerkiksi strategisesta suunnittelusta ja tuotannoista.

Perusasiat kuntoon

Brändäys kannattaa aloittaa perusasioista, eli löydettävyyden varmistamisesta. Yrityksen on löydyttävä netistä: nettisivu on yrityksen näyteikkuna. Kun nämä asiat on hoidettu, voidaan miettiä pääviestejä, visuaalisuutta ja viestinnän äänensävyä.

HOHA-hankkeessa yritykset lähtivät tarinallistamaan palveluaan pohtimalla tarinan ydinsanan. Jollekin se oli kartanoelämä, toiselle karjalaisuus ja kolmannelle kettu. Ydinsanan avulla yritys voi suunnitella jokaisen asiakaspolun askelen niin, että se liittyy jollain tavalla palvelun ydinsanaan. Näin syntyy eheä kokonaisuus, teema, joka kantaa läpi koko asiakaspolun. Samaa menetelmää voi ja kannattaa hyödyntää brändin rakentamisessa. Etenkin, kun kehitetään kokonaisvaltaista elämystä ja tarinallistettua palvelua, on tärkeää pitää huoli, että tarina pysyy yllä myös brändissä ja markkinoinnissa. Lisää ydinsanan valinnasta tässä blogissa.

HOHA-hankkeessa käytetyssä tarinallistamisen menetelmässä yhtenä tärkeänä osa-alueena on tunteiden ja merkityksellisyyden valinta. Kehittäjä siis määrittelee, mitä tunteita pyrkii tuotteensa tai palvelunsa kautta asiakkaassaan herättämään. Samaa kannattaa hyödyntää brändityössä, sillä ihmiset reagoivat tunteisiin paremmin kuin kylmiin faktoihin, ja se jättää syvemmän muistijäljen. Podcastissa asiantuntijat kertovat vinkkejä, kuinka ihmisten ja tarinoiden kautta luodaan viestintään ja markkinointiin lisäarvoa.

Suunnitelmallisuus ja tarkoituksenmukaisuus auttavat tekemään viestinnästä tehokkaampaa. Esimerkiksi vuosikello on kätevä työkalu, jolla voi ennakoida viestintätekoja. Tattari ja Brisk painottavat, että viestinnässä saa ja kannattaa myös olla joustava ja reaktiivinen, kunhan julkaisuilla on jokin tavoite tai tarkoitus ja niitä mitataan.

Lisää tarinallistamisesta: Tartu tarinaasi – Asiakaspolun tarinallistamisen käsikirja