Siirry sisältöön
Pedagogi 2/2020
Ammattitaitoiseksi osaajaksi tutkivalla ja kehittävällä otteella

Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittymisen tie nykyisenlaiseksi 70 vuodessa on ollut melkoinen. Työelämän muutos on yksi olennainen tekijä, joka on vaikuttanut matkan varrella koulutukseen. Tänä päivänä osaava ammatillinen opettaja tutkii, kehittyy ja verkostoituu.

Kirjoittajat:

Mika Saranpää

osaamisaluejohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.10.2020

Ammatillinen opettajankoulutus on tiiviissä kytköksessä ammatillisen koulutuksen järjestäjiin ja heidän asiakkaisiinsa – ammatillinen koulutus tarkoittaa tässä toisen asteen, korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön koulutuksia. Työelämä linkittyy olennaisella tavalla koulutukseen: jokainen muutos työelämässä tuottaa muutosta myös opettajankoulutukseen. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa työelämä on aina niin sanotusti potenssiin kaksi.

Koulutuksen ytimessä tutkiva ja kehittävä työote

Kun ihminen syystä tai toisesta oivaltaa halua­vansa opettajaksi, hän pääsee osaksi jatkuvan muutoksen tutkimista. Ammatillisen opettajankoulutuksen ydin on tutkiva ja kehittävä työote. Ilman sitä emme muutoksissa mukana pysy.

Tutkiva ja kehittävä työote tarkoittaa suhdetta sekä ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöihin nyt ja tulevaisuudessa kuin myös asiakkaisiin ja itseen. Tutkiva ja kehittävä ammatillinen opettaja tutkii itseään ja toimimistaan yhteisöissä ja verkostoissa. Tämän myötä ammatillisen opettajan osaamisen kehittyminen on jatkuvaa.

Henkilökohtaistaminen on itsensä tutkimista

Itsensä tutkiminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa tarkoittaa henkilökohtaistamista. Henkilökohtaistaminen ei ole yksilön yksikseen toteuttama teko; se toteutuu suhteessa toisiin, opiskelun vertaisryhmiin, työpaikkoihin ja työpaikkojen ihmisiin.

Henkilökohtaistamisessa puhutaan olemassa olevasta osaamisesta ja osaamisen kehittämistarpeista, jotka ovat yksilön omia – mutta myös jaettuja. Opettajan osaaminen toteutuu aina suhteessa toisiin ihmisiin.

Osaaminen piilee myös kielessä

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa yksi olennainen oppimisen kohde on kieli. Jotkut kutsuvat sitä myös teoriaksi. Opettajan täytyy kyetä sanoittamaan tekemistään, jotta hän voi kehittää sitä yhdessä toisten toimijoiden kanssa.

Kaikilla aloilla on oma kielensä, jossa alan osaaminen lymyää. Tullakseen asiantuntijaksi, täytyy myös opiskella kieltä. Ammatilliseksi opettajaksi tuleva opiskelee alan kieltä samalla tavalla kuin esimerkiksi putkiasentajat, sairaanhoitajat, nuoriso-ohjaajat ja arkkitehdit, jotka oppivat työssään alan kieltä. Osaaminen linkittyy myös siihen, miten osaamme puhua toisten asiantuntijoiden kanssa alamme ytimessä olevista asioista.

Ammatillisen opettajan alan ydintä on toisten oppimisen auttaminen. Kun opiskelemme opettajiksi, samalla opiskelemme sanoja, joilla voimme puhua oppimisen tapahtumista. Tämä kieli ei ole aina arkikielen mukaista, mutta milläpä alalla se olisi?

Olennaista on ohjaus ja vuoropuhelu

Nykypäivän ammatillinen opettajankoulutus toimii henkilökohtaistaen ja osaamisperustaisesti eri ympäristöissä: verkko­painotteisesti, viikonloppuisin ja englanniksi – Helsingissä, Porvoossa ja Turussa. Opiskelijalla on toimintaympäristöstä riippumatta oma henkilökohtainen ohjaaja. Hänen ja vertaisten kanssa opiskelija tutkii omia mahdollisuuksiaan osaamisensa osoittamiseksi ja kehittämiseksi.
Ammatilliseksi opettajaksi tuleva voi kehittää ja osoittaa omaa osaamistaan hyödyntäen erilaisia työkaluja, kuten osaamismerkkejä, autenttisen työn näyttöjä, kirjallisia ja kuvallisia dokumentteja, äänitiedostoja ja yhteistoiminnallisia työpajoja.

Olennaista kaikessa osaamisen osoittamisessa on kuitenkin se, että opiskelija käy aina vuoropuhelua niin ohjaavan opettajan kuin opiskelijakumppaneiden kanssa. Yhdessä tutkitaan, mistä olikaan kyse ja mitä näyttö osoittaa. Samalla löytyy lisää oppimisen mahdollisuuksia – sekä opiskelijalle että ohjaajalle.

Osaava ammatillinen opettaja

Pätevä ammatillinen opettaja osaa tutkia itseään toisten oppimisen auttajana. Hän osaa myös tutkia osaamisia osana opettajien yhteisöä ja työnsä verkostoja sekä hänellä on taito kehittää silloin, kun se on tarpeen.
Näin ammatillinen opettajankoulutus on aina kokemuksellisen oppimisen läpilyömää: laadukkaassa ammatillisessa koulutuksessa käytäntö ja teoria ovat sulassa sovussa keskenään.

Kun pohtii ammatillisen opettajankoulutuksen kehittymistä 70 vuoden aikana ja näkee työelämän ja koulutuksen järjestämisen muutokset, voi päätyä siihen, että ydin on pysynyt kutakuinkin samana. Eri aikoina on ollut erilaisia villityksiä ja muoti-ilmiöitä, jotka ovat olleet omina aikoinaan olennaisia ja tärkeitä. Loppujen lopuksi osaava ammatillinen opettaja on aina ollut muutosvalmis, tutkiva ja kehittävä, yhdessä toisten kanssa.

Kuva: iStock

Tämä artikkeli on julkaistu Pedagogissa 2/2020. Haaga-Helia Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lehden toimituskuntana on opettajakorkeakoulun kehittämisryhmä ja päätoimittajana johtaja Jari Laukia.