Siirry sisältöön
Pedagogi 1/2022
”Opettaja voi hyvin, kun hän saa opettaa”

OAJ:n uusi puheenjohtaja Katarina Murto haluaa, että opettajat voivat keskittyä perustehtäväänsä, opetustyöhön, voidakseen paremmin. Muuta työtä onkin vähennettävä. Opettajat tarvitsevat tuekseen myös suuremman joukon erityisopettajia, oppilaan- ja opinto-ohjaajia ja opiskeluhuollon osaajia, jotta nuoret opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen oppimiseen ja hyvinvointiin.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 21.12.2022

Mitkä seikat mielestänne vaikuttavat erityisesti ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön hyvinvointiin?

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä lähiopetukselle jää yhä vähemmän työaikaa, sillä hallinnollista työtä on tullut todella paljon lisää ja työ on muuttunut sirpaleisemmaksi. Opetushenkilöstöllä on enemmän opiskelijoiden opintojen seuraamiseen liittyvää kirjaamista, erilaista raportointia sekä hankkeisiin osallistumista. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, että opettajat kokevat työn kuormittavammaksi. Opettajille aiheuttaa stressiä myös huoli opiskelijoista ja heidän opintojensa etenemisestä ja hyvinvoinnista.

Mitä olisi hyvä ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen?

Ammatilliseen koulutukseen tulevien opiskelijoiden lähtökohdissa ja perustaidoissa on suuria eroja, jotka haastavat opetusta ja oppimista sekä hyvinvointia. Opiskelijat tarvitsisivat paljon enemmän opetusta, ohjausta ja tukea, mutta sitä ei ole saatavilla riittävästi. Oppimisen laadukasta tukea tulisikin vahvistaa, erityisesti tukiopetusta. Tarvitaan myös erityisopetusta ja oppimisen sekä opintojen ohjausta, eli lisää erityisopettajia ja opinto-ohjaajia, sillä ei opettaja voi ratkoa kaikkia tukeen liittyviä haasteita.

Opiskelijan pitäisi myös päästä psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan vastaanotolle. Kun opiskeluhuollon palvelut siirtyvät pian hyvinvointialueille, palveluiden pitäisi toimia nykyistä paremmin, mutta aika näyttää. Muutos ei yleensä ihan kitkatta mene.

Iso huoli liittyy esimerkiksi siihen, että erilaiset palaverit ja kirjallinen dokumentointi lisääntyvät. Tämä työaika on jälleen pois opettamisesta. Hyvinvointi on tärkeää, koska hyvinvoiva opiskelija oppii hyvin, ja sama toisinpäin – opiskelu ja oppiminen tukevat hyvinvointia.

Mitä asioita mielestänne voitaisiin koulumaailmassa parantaa yleisemminkin hyvinvointiien?

Perusrahoitusta pitää vahvistaa, jotta oppilaitoksille saadaan riittävät resurssit opetukseen ja oppimiseen. Opetuksen ja oppimisen edellytykset täytyy turvata varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, läpi koulutusketjun. Tällä hallituskaudella rahoitus on saatu hienoiseen nousuun miljardileikkausten jälkeen.

Kaikkien opettajien ja heidän esihenkilöidensä työhyvinvointiin täytyy myös panostaa, ja nostamme teemaa esiin OAJ:ssa syksyn aikana. Keskeistä on rajoittaa opettajien ja heidän esihenkilöidensä liian suurta työmäärää. Arjen johtaminen ja esihenkilötyö korostuvat, sillä niiden pitää turvata se, että opettajat voivat keskittyä perustehtäväänsä, opetustyöhön.

Katarina Murto. Kuva: Vilja Harala.

Tämä artikkeli on julkaistu Pedagogissa 1/2022. Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.