Siirry sisältöön
Pedagogi 1/2022
Kaikki vaikuttaa kaikkeen – Korkeakouluyhteisön pedagogista hyvinvointia kehitetään yhteistyössä

Kaiken toiminnan keskiössä on pedagogiikka, joka mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen ja voimaantumisen.

Kirjoittajat:

Liisa Vanhanen-Nuutinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 21.12.2022

Pedagoginen hyvinvointi on koko korkeakouluyhteisön hyvinvointia, jonka ydintä on merkityksellistä oppimista mahdollistava ja tukeva vuorovaikutus opetus-, ohjaus-, ja johtamistilanteissa. Hyvinvoinnin edellytyksiä rakennetaan joka päivä korkeakoulun arjessa, sen kaikissa toiminnoissa, prosesseissa ja kohtaamisissa toiminnan eri tasoilla.

Pandemia-ajalla oli murskaavia vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin, eikä opettajien ja muun henkilökunnan hyvinvointi ollut pandemian aikana hyvällä tasolla sekään. Etätyö etäännytti opiskelijat opettajistaan ja opettajat kollegoistaan – vuorovaikutus ja kohtaamiset muuttivat merkittävästi muotoaan. Yksin pandemian vaikutuksien korjaaminen ei kuitenkaan riitä vahvistamaan pedagogista hyvinvointia, vaan täytyy tunnistaa muutkin siihen vaikuttavat tekijät ennen pandemiaa, sen aikana ja jälkeen.

HyPe-hanke pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisen tukena

Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman, Työ2030, rahoittamassa HyPe-hankkeessa lähtökohtana ovat tulokset pandemia-ajan etätyön vaikutuksista korkeakouluopettajien työhön ja kokemukseen hyvinvoinnista ja sen edellytyksistä työssä (Mäki, Vanhanen-Nuutinen, Nieminen, Mielityinen & Ilves 2021). Hankkeen tavoitteena on tutkia, tunnistaa ja kehittää korkeakoulujen hyvinvoinnin käytäntöjä ja paikkoja, identifioida työ­orientaatioiden ja siitä johtuvien työtapojen suhteet työssä jaksamiseen ja kehittymiseen sekä kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoivaa toimintakulttuuria. Näiden lisäksi tavoitteena on panostaa johtamistoimintaan hyvinvoinnin edistäjänä. Hanke jatkuu maaliskuuhun 2023 saakka, ja sitä tehdään opettajien ammattijärjestön, OAJ:n ja sivistystyönantajien liiton, Sivistan johtamana.

Neljä yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua ovat tarttuneet HyPe-hankkeen tarjoamiin fasilitointipalveluihin. Ensimmäisissä työryhmien tapaamisissa on jäsennetty pedagogisen hyvinvoinnin edellytyksiä johtamisen tuen, korkeakoulun rakenteiden ja prosessien, opettajien työorientaatioiden ja yhteisö­ohjautuvuuden näkökulmista. Keskustelut ovat olleet runsaita ja ne ovat käsitelleet korkeakouluyhteisöjen hyvinvoinnin vahvuuksien lisäksi myös kipukohtia, joita ratkotaan yhteistyössä hankkeeseen liittyvissä työpajoissa.

Pedagogista hyvinvointia ja sen edellytyksiä rakennetaan yhteistyössä

Pedagogisen hyvinvoinnin edellytyksiksi ovat nousseet korkeakoulun toimintojen linjakkuus, toimijoiden yhteistyö yli ohjelma-, tehtävä- ja osaamisrajojen, kaikkien mahdollisuudet osallistumiseen yhteisössä, ja ennen kaikkea pedagogisen osaamisen kehittäminen.

Tärkeässä­ roolissa ja vastuun kantajina pedagogisen hyvinvoinnin edistämisessä ovat on niin pedagogiset johtajat kuin opettajat, ja opiskeluhyvinvoinnin toimijat. Kaiken toiminnan keskiössä on pedagogiikka, joka mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen ja voimaantumisen. Kaikessa korkeakoulun toiminnassa hyvinvointia rakennetaan ja koetaan yksilö- ja yhteisötasolla.

Lue lisää HyPe-hankkeesta

Lähteet

Tämä artikkeli on julkaistu Pedagogissa 1/2022. Pedagogi käsittelee ammatilliseen koulutukseen, opettajankoulutukseen ja opetukseen liittyviä teemoja. Lehteä julkaisee Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.