Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Yrittäjien tavoitteet kirkkaiksi koulutuksella ja sparrauksella

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hankkeen tulokset osoittavat, että hyvinvointiin, mindfulnessiin ja tiedostavaan itsensä johtamiseen keskittyvällä koulutuksella ja sparrauksella yrittäjille avautuu uusia väyliä liiketoiminnan uudistamiselle.

Kirjoittajat:

Anna Lahtinen

vanhempi tutkija, Senior Researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 25.05.2023

Yrittäjien arki on kiireistä, ja yrittäjät helposti keskittyvät liiketoiminnan edistämiseen ja asiakaslähtöiseen työhön, jolloin muu kehittäminen, kouluttautuminen ja mentorointituen hakeminen ja saaminen jäävät toissijaisiksi.

Ponnahduslauta rohkeuteen -valmennusten päätavoitteena on ollut urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten elinvoimaisuuden ja työllistämiskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Valmennuksissa olemme tarjonneet yrittäjille ja yrityksen työntekijöille mentorointi-, koulutus- ja valmennuskokonaisuutta, joka perustuu resilienssi- ja mindfulness-ajatteluun sekä itsensä että muiden johtamisen välineenä.

Keväällä 2022 valmistunut kyselytutkimus osoitti, että valmennuksilla onnistuttiin luomaan yrittäjille ja yrityksille työkaluja ja mahdollisuuksia mukautua olemassa oleviin ja vaikeasti ennakoitaviin muutoksiin.

Kyselyyn vastasi 15 hankkeeseen osallistunutta mikro-, toiminimi- ja pienyrittäjää. Hankeosallistumisella on ollut eniten myönteistä vaikutusta yrittäjäidentiteettiin (10 vastaajaa) ja motivaatioon (9). Lisäksi osallistuminen tuki yritysliiketoimintaa, hyvinvointia ja työarkea.

Polku kohti tiedostavaa itsensä johtamista

Kyselymme osoitti, että osallistuminen hyvinvointi, mindfulness ja tiedostava itsensä johtaminen -ohjelmaosioon tukee itsensä tuntemista.

Vastaajat havaitsivat oman ymmärryksen lisääntymistä suhteessa siihen, että hyväksyvä asenne luo suotuisia mahdollisuuksia onnistumisille ja omalle hyvinvoinnille. Itsemyötätunnon merkityksen oivaltaminen, omien tunteiden tiedostaminen ja tunnistaminen eri tilanteissa olivat keskeisiä ohjelman osallistumisen kokemuksia.

Keskeinen Ponnahduslauta rohkeuteen -valmennusten tulos on, että se on myötävaikuttanut sekä yrittäjien omien ja yritystoiminnan tavoitteiden asettamiseen – tämän korosti 13 vastaajaa. Lisäksi hanke on tukenut osallistujien itsensä ilmaisua ja oman kokemuksen sanoittamista (6), omien uskomusten ja oletusten arviointia (6). Mindfulness nähtiin tärkeänä osana omaa jatkuvaa oppimista (8). Hankkeen kautta syntyneet verkostot vahvistivat osallistujien yritystoimintaa (3).

Yhdeksän vastaajaa sai ohjelmasta työkaluja oman työn tai yrityksen kehittämiseen. Kaikki osallistujat kokivat, että pystyvät vähintään jossain määrin soveltamaan ohjelmassa opittua omassa yrittäjyysarjessa ja aikovat yrittää tehdä näin.

Osallistujien kokemuksissa heijastuvat konkreettiset liiketoimintahyödyt

Merkittävä osa hankkeen tilaisuuksista toteutuivat koronasta johtuen alkuun etänä, jolloin lähitapahtumiin pystyttiin siirtymään vasta myöhemmissä vaiheissa. Tästä huolimatta osallistujat korostivat ohjelman parhaimpia puolia seuraavasti:

”Yllättävän hyvin tuli vuorovaikutusta, vaikka osa kerroista jouduttiinkin olemaan etänä”
”Erittäin hyvä, että tapaamiset ovat joustavia ja etänä”
”Työpajat ihan mahtavia, mindfulnesit hyödyllisiä, mentoroinnit kullanarvoisia”
”Ihmisten kanssa käydyt keskustelut ja kouluttajien kanssa käydyt kahdenkeskiset juttutuokiot”
”Turvallinen oppimisympäristö”
”Vertaistuki, uudet kontaktit ja ammattitaitoiset opettajat”

Energisoiva ja innovatiivinen ohjelma, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia niin yritystoiminnan kehittämishaasteisiin kuin yrittäjän hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen sekä yrittäjäidentiteetin selkiyttämiseen. Lämmin suositus! – Päivi Arvonen, Timantti-idea

Todella hyödyllinen hanke, josta olen saanut valtavan paljon apua ja loistavia vinkkejä omaan yrittäjyyteeni sekä liikeideaani. En olisi näin pitkällä suunnitelmissa ilman tämän hankkeen tukea. – Kristiina Kauranen, yrittäjä, Tmi Wirkee

Yrittäjän kiireisen arjen keskellä niiden työkalujen omaksuminen, joka auttavat pysähtymään, kirkastamaan tavoitteita ja visualisoimaan polkua eteenpäin, tukevat liiketoiminnan kehittämistä pidemmällä tähtäimellä. Samalla ne ovat yrittäjälle ja hänen liiketoiminnan uudistamiselle palkitsevia.

Ponnahduslauta rohkeuteen -hankkeen tavoite on Uudenmaan alueen urheilu-, liikunta- ja matkailualan mikroyritysten elinvoimaisuuden ja työllistämiskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Hanke on käynnissä 15.8.2021 – 15.8.2023 ja rahoituksena on ESR (REACT-EU) osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: www.shutterstock.com