Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Valmentajavalla otteella tehoa yrittäjyystaitoihin

Valmennus on tehokas tapa oppia itseään kiinnostavista aiheista ja samalla kehittää yrittäjyystaitoja sekä liiketoimintaa.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Petri Kähärä

projektiasiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2022

Haaga-Helian opiskelijoiden yrittäjyystaitojen koulutukseen kuuluu keskeisenä osana opiskelijoiden coachaus – opettava valmennus. Valmentamalla opiskelijoita sparrataan heitä ymmärtämään oman oppimisensa rajoitukset ja tavoitellaan tehokkaampaa oppimista sekä parempia yritysideoita. Valmennuksessa yhdistyvät tehokkaat työkalut yrittäjäopiskelijoiden auttamiseksi. Samalla se antaa ideoita opetuksen ja ohjauksen parantamiseksi koulutusympäristön ongelmallisiin tilanteisiin.

Valmennus ohjaa kohti asetettuja tavoitteita

Yrittäjät, joita Haaga-Heliassakin koulitaan, ovat tulevaisuuden ja muutoksen eturintamassa. He ovat talouden ja yhteiskunnan liikkeellepaneva voima. On tärkeää, että heille annetaan oikeat työkalut, jotta he voivat menestyä pyrkimyksissään. Valmennus auttaa heitä kehittämään menestykseen tähtäävän ja konkreettisia vaiheita sisältävän etenemissuunnitelman. Suunnitelmaa toteuttamalla aloittava yrittäjä saavuttaa tavoitteensa.

Valmennustapaamiset ovat hyvä tapa saada puolueeton mielipide liikeideasta ja saada apua oman yrityksen perustamiseen. Valmentaja auttaa alkuun, neuvoo ja opastaa yrityksen matkalla kohti menestystä. Pätevän valmentajan kanssa yrittäjän on hyvä hioa omia ideoitaan. Valmennus on erinomainen tapa oppia.

Valmentaja toimii opiskelijalle roolissa, jossa hän pyrkii olemaan neutraali reflektion väline. Hän ei pyri opettamaan, kritisoimaan tai kertomaan kuinka asiat tulisi tehdä. Valmennuksessa edetään yhdessä opiskelijan oppimisen tahtiin ja prosessi, joka esimerkiksi yrittäjyyden intensiivivalmennuksessa kestää 12 viikkoa, mahduttaa sisäänsä noin 6-9 valmentajan ja oppijan tapaamista.

Valmennuksen eri menetelmillä voittoon

Valmennuksessa yleisimmin käytössä menetelmä on niin kutsuttu 1:1 valmennus, joka on usein valmennuskeskustelun perusasetelma. Ensimmäisen istunnon aikana, valmentaja perehdyttää opiskelijan valmennuksen perusteisiin ja yhdessä keskustellaan prosessin tavoitteiden asettamisesta. Muut tapaamiset ovat valmennuskeskusteluja, joiden aikana opettaja/valmentaja fasilitoi keskustelua. Viimeisessä tapaamisessa päätetään valmennusprosessi ja pohditaan valmennusprosessin tavoitetta ja saavutettuja tuloksia.

Ryhmävalmennus on nimensä mukaisesti valmennusta ryhmässä. Paikalla voi olla joitain valmennettavia tai kaikki valmennettavat ryhmän jäsenet. Valmennusta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa ryhmätapaamisessa. Ryhmät voivat myös itsenäisesti fasilitoida valmennuksen, jolloin yksi, osa tai kaikki jäsenet ovat vastuussa fasilitoinnista.

Haaga-Heliassa toinen tapa saada valmennusta oman yritysidean kehittämiselle on osallistuminen (Re)StartUp esihautomo-ohjelmaan. Esihautomo-ohjelma tarjoaa tarvittavaa osaamista yrityksen kehittämiseen ja auttaa aloittelevia yrittäjiä liike-idean validoinnissa ja uuden liiketoiminnan koseptoinnissa. Seuraava mahdollisuus päästä mukaan StartUp–esihautomon validoituun yritysvalmennukseen on keväällä 2023.

Haaga-Helian StartUp Schoolissa tuotettu “Coaching Guidebook – Principles and Guidelines for StartUp School Teachers and Coaches” -valmennusopas on luotu yrittäjyystaitojen valmentamisen tarpeisiin. Opas on suunniteltu valmentajien ja opettajien käyttöön ja se tarjoaa menetelmiä ja periaatteita yrittäjyystaitojen valmentamisesta ja opettamisesta yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille.