Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Mindfulness auttaa pienyrittäjiä kehittämään itseään ja liiketoimintaansa

Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -ohjelma tarjoaa keinoja pienyrittäjien ja pienyritysten henkilöstön työhyvinvointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen koronapandemian aiheuttamissa uudenlaisissa tilanteissa. Osallistujat tutustuvat myös mindfulnessin ja tiedostavan itsensä johtajuuden moniin mahdollisuuksiin.

Kirjoittajat:

Monica Åberg

johtamisen lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 24.11.2021

Muutos alkaa ihmisistä – yrittäjistä, yritysten johtajista ja henkilöstöstä. Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hanke tarjoaa keinoja liikunta-, urheilu- ja matkailualan pienyrittäjien ja pienyritysten henkilöstön työhyvinvointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen koronapandemian aiheuttamissa uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa. Yksi hankkeen toimintakokonaisuuksista tutustuttaa osallistujat mindfullnessin ja tiedostavan itsensä johtajuuden moniin mahdollisuuksiin.

Mindfulness ja sen hyödyt yrittäjyydessä

Mindfulnessin eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon juuret ovat kaukana itämaisessa ajattomassa viisaudessa. Tämän vuoksi on paradoksaalista, että juuri nyt, eläessämme yhä kiihkeämmin muuttuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa, tiedostavan itsensä johtamisen taitojen tärkeys korostuu.

Tutkimukset (mm. Ahlvik 2019) osoittavat, että mindfulness -menetelmällä ja sen harjoittamisella on vaikutusta päätöksentekoon ja proaktiivisuuteen työpaikalla. Mindfulnessin harjoittaminen edesauttaa näkemään uusia mahdollisuuksia, tekemään valintoja ja päätöksiä, jotka ovat linjassa oman itsensä kanssa. Tämä on tärkeää, sekä oman työn että yrityksen uudistumisen kannalta. Työhyvinvoinnin lisäksi menetelmä kasvattaa innovatiivisuutta, joka voi muodostua usein ketterille pienyrityksille menestystekijäksi.

Mikä juuri sinua puhuttelee?

Tiedostava itsensä johtaminen vaatii rohkeutta katsoa asioita sellaisina, kun ne ovat. Tietoisuuden harjoittaminen parantaa keskittymiskykyä sekä stressinsietokykyä, mutta sillä on myös muita vaikutuksia. Etsitkö esimerkiksi uutta näkemystä ja suuntaa omaan tai yrityksesi toimintaan? Oletko valmis tutkimaan omia ajattelu-, tunne- ja toimintatapoja uteliaalla ja rennolla asenteella ja tätä kautta hakemaan uutta vaihdetta elämääsi? Voitko pysähtyä ennen kuin luot uuttaa suuntaa ja otat tärkeitä askeleita? Tunnistatko tarpeesi kehittää myötätuntoista suhdetta itseesi ja sitä kautta myös muihin?

Jokainen ottaa henkilökohtaisesti mukaansa mindfullnessista sen, minkä kokee tarpeelliseksi ja hyödylliseksi itselleen. Tavoitteena on kuitenkin nykyisen tilanteen hyväksyminen ja ajatusten avaaminen uusille mahdollisuuksille niin yrittäjyydessä kuin elämässäkin. Pienyrittäjät pääsevät myös verkostoitumaan ja ryhmän tuki saattaa ravita ja luoda pohjaa rohkeille kokeiluille uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsittäessä.

Tartu uteliaalla otteella liiketoimintamahdollisuuksiin

Itsensä ja muiden johtaminen edellyttää kykyä tunnistaa mahdollisuuksia epävarmuuden ja keskeneräisyyden keskellä. Strategian eläminen arjessa vaatii keskittymiskykyä sekä tilaa nähdä ja toimia tässä ja nyt. Yrittäjyyteen perinteisesti liitetään kyky muuntautua, oppia ja yrittää uudelleen.

Tässä hankkeessa mindfulness ja tiedostava itsensä johtajuus johdattelee pienyrittäjät ja pienyritysten henkilöstön suunnittelemaan sekä omaa henkilökohtaista että yrityksen kehittämistä. Haaga-Helian asiantuntijat tukevat kehittämistä monialaisesti ja menetelminä ovat mm. henkilökohtainen mentorointi ja yrittäjyyssparraus sekä palvelumuotoilu.

Yrittäjille suunnattu Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start ohjelman ilmoittautuminen on auki syksyyn 2022 saakka. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lähde:

Ahlvik, C. 2019. The Power of Awareness: Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations. Väitöskirja. Hanken School of Economics, Department of Management and Organization. Helsinki. Viitattu 20.11.2021

Kuva: www.shutterstock.com