Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Innovointi osana yrityksen kulttuuria

Yritysten on luotava ympäristö, jossa työntekijöitä kannustetaan innovointiin. Se edellyttää muutosta yrityskulttuurissa ja ajattelutavassa.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 09.12.2022

Innovointi on jokaisen yrityksen kulmakivi. Se on avain menestykseen nykypäivän erittäin kilpailluilla markkinoilla. Yrityksen tulee tarjota työntekijöille turvallinen ympäristö kokeilla uusia asioita ja erilaisia lähestymistapoja. Lisäksi yrityksen tulee tarjota rahan ja ajan tapaisia resursseja sellaisille innovaatioprojekteille, joissa he haluavat olla mukana.

Innovatiivisten organisaatioiden ominaisuuksia

Innovaatiokulttuuri on elintärkeää. Innovatiiviset organisaatiot etsivät aina uusia ideoita ja tapoja parantaa itseään. Nämä organisaatiot kokevat ylpeyttä siitä, että työntekijät kokeilevat uusia asioita ja tutkivat uusia ideoita. Innovaattorina toimiminen edellyttää tiettyä ajattelutapaa, johon kuuluu uteliaisuus ja riskinottohalukkuus.

Innovaattorin dilemma (Shmilovici 2012) on kamppailua sen välillä, pitäisikö juuri syntynyt idea panna täytäntöön vai jäihin myöhempää kokeilua varten. On tilanteita, joissa konsepti on liian riskialtis tai se vie liikaa aikaa, rahaa tai muita resursseja, eikä sitä kannata toteuttaa tällä hetkellä. Toisaalta voi käydä myös niin, että kerralla tulee monta erilaista ideaa, mutta vain yksi voidaan juuri sillä hetkellä toteuttaa. Tällöin kaikki muut ideat saavat jäädä odottamaan.

Epäonnistuminen osana innovaatioprosessia

Paras tapa oppia on epäonnistua. Ja paras tapa epäonnistua on epäonnistua nopeasti. (Giles 2018.) Yritysten ei siis pitäisi pelätä epäonnistumista, vaan suhtautua siihen avoimesti osana innovointia. Epäonnistumisen kautta opimme, miten asiat toimivat ja miten ne eivät toimi, joten yritysten pitäisi luottaa prosessiin.

Epäonnistuminen voi johtaa uusiin ideoihin tai ratkaisuihin, joita ei olisi koskaan löydetty, jos yritys ei olisi yrittänyt innovoida. Se voi myös antaa arvokasta palautetta siitä, mikä ei toimi asiakkailla tai miten markkinat ovat muuttuneet siitä, kun asiakkailta viimeksi kysyttiin heidän tarpeistaan.

Johtajat määrittävät innovaatiokulttuurin luomisen suunnan

Avaimia innovointiin ovat out-of-the-box-ajattelu ja luovat ongelmanratkaisutaidot. Johtajat luovat innovaatiolle suunnan, joka johtaa onnistuneisiin tuloksiin. He ovat niitä, jotka ottavat ensimmäisen askeleen muutoksen luomiseksi ja vaikutusten aikaansaamiseksi. He ovat valmiita ottamaan riskejä, oppimaan epäonnistumisista ja omaavat positiivisen asenteen.

Innovaatiokulttuurin luominen yritykseen on haastavampaa kuin miltä se kuulostaa. Se vaatii paljon sitoutumista ja omistautumista ylimmältä johdolta aina alimpiin työntekijöihin asti. Innovointi on avain menestykseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Haaga-Helian Kinesis -innovaatio-ohjelmassa etsitään menestyksen avaintekijöitä osallistujayrityksissä. Menestyäkseen tulevaisuudessa yrityksillä on oltava valmius innovaatiokulttuurin kehittämiseen, jonka avulla ne pystyvät pysymään kilpailijoidensa edellä. Ohjelman aikana yrityksiä autetaan ajattelemaan eri tavalla ja keksimään ideoita, jotka voivat viedä yritystä toimintaa kestävästi tulevaisuuteen.

Lähteet

Giles, S. 30.4.2018. How To Fail Faster – And Why You Should. Forbes.

Shmilovici, U. 9.4.2012. Strategy For Startups: The Innovator’s Dilemma. TechCrunch.

Kuva: www.shutterstock.com