Siirry sisältöön
Yrittäjyys
Ideoista toimiin – ponnahdus yrittäjän hyvinvointiin

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelmassa mikroyrittäjät ja yrityksen työntekijät hyödyntävät jatkuvan kehittämisen toimintatapoja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yrityksen liiketoiminnan teroittamiseen.

Kirjoittajat:

Auli Pekkala

projektiasiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.03.2022

Yrittäjän matka uuteen normaaliin on muuttumista ja mukautumista. Yrittäjän arki edellyttää resilienssiä. Päätavoitteena useimmilla yrittäjillä on pandemian vaikutuksista ponnahtaa uudelle tasolle liiketoiminnan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Haaga-Helian koordinoima Ponnahduslauta rohkeuteen – mikroyritysten re-start -hankkeessa olemme edenneet koronapandemiasta huolimatta konkreettisiin toimiin. Hankkeessa mikroyrittäjät ja yrityksen työntekijät hyödyntävät jatkuvan kehittämisen toimintatapoja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämisessä ja yrityksen liiketoiminnassa.

Yrittäjyyden ilon säilyminen on hyvinvointia ja tuottavuutta

Moni mikroyritys on syntynyt Covid-19 -pandemian aikana. Yrittäjyyden voi nähdä mahdollisuutena ja ponnahduksena seuraavalle tasolle – selviytymisen strategiana eteenpäin. Pandemia on luonut myös uusia yrittäjyyden mahdollisuuksia. Hankkeen ohjelmaan osallistuvat yritykset toimivat hyvinvointia edistävillä aloilla kuten liikunta ja luontomatkailu.

Hyvinvointi ei voi odottaa aikaa parempaa, vaan toimille on ajankohtainen tarve. Yksinyrittäjälle oma hyvinvointi on avaintekijä. Jaksaminen ja arjen tasapaino lisäävät tuottavuutta ja energiaa. Yhteinen keskustelu merkitysten luomisesta lisää myös yrittäjän hyvinvointia. Merkitysten pohdinta on matka yksilölliseen yrittäjyyden minään. Ohjelmassa toteutuvat pohdinnat toimivat suunnan näyttäjinä – olenko menossa yrittäjyydessäni oikeaan suuntaan?

Yksilölliset tavoitteet – nyt ja eteenpäin

Hankkeen yhtenä toimintamuotona on yrittäjän kehittymissuunnitelma. Omakohtainen asiantuntijana kasvu ja osaamispääoman lisääminen kartuttavat hyvinvointipääomaa. Kehittymissuunnitelmassa on mahdollisuus keskittyä oman yrittäjyyden ajankäytön kokonaisuuteen, tulevaisuussuuntautumiseen, ennakointiin, arjen tasapainoon, kimmoisaan työotteeseen, muutosten hallintaan ja monipuoliseen ja monimuotoiseen verkostoitumiseen.

Aloitustapaamisesta lähtien yrittäjillä on vahvistunut verkostoituminen ja keskittynyt kuuntelu kanssayritysten toiminnasta ja ideoista. Verkostojen luominen, ylläpitäminen ja yhdistäminen kartuttavat sekä verkosto- että hyvinvointipääomaa. Yrittäjä tarvitsee erilaisia verkostoja ja niiden yhdistelmiä. Ne voivat olla niin hyvinvointi- vertais-, liiketoiminta-, mentorointi- kuin vapaa-ajan verkostoja.

Ohjelmassa rakentuneet verkostot ovat virittäneet osallistujien yhteisyrittäjyyttä ja uusia yritysideoita. Yritysyhteistyö ilmenee myös yli toimialojen toetutuvana yhteistyönä.

Mukaan matkan varrella

Ponnahduslauta rohkeuteen -ohjelma on jo nyt innostanut viitisenkymmentä mikroyritystä mukaan. Yrittäjät ja yritykset voivat tulla mukaan sujuvasti koko puolitoistavuotisen keston aikana ja osallistuminen on yrittäjän arjen kannalta joustavaa. Ohjelmasta osallistujat voivat valita kiinnostuksensa mukaan kaikki tai osan työskentelyosioista.

Miksi yritykset ottavat aikaansa ja lähtevät kiireisessä arjessaan mukaan tämänkaltaisiin hankkeisiin. Syyt ja taustat ovat yksilöllisiä. Tärkeimpiä vauhdittavia tekijöitä kasvavien verkostojen lisäksi ovat innostus päivittää ja lisätä osaamista ja kiinnostus ajankohtaisesta tutkimustiedosta. Osalle tärkeintä on yritystoiminnan monipuolistaminen, strategian kehittäminen tai yritystoiminnan uudelleen virittäminen, restart – vihreä valo eteenpäin.