Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Vaikuttajamarkkinointi valtaa alaa mediamarkkinoinnissa

Kirjoittajat:

Anu Nieminen

lehtori, myynti ja viestintä
Senior Lecturer, Sales and Communications
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 13.05.2022

Tutkimusten mukaan suositusten merkitys myynnissä on merkittävä – kukapa meistä ei olisi suurempia ostopäätöksiä tehdessään kysynyt ensin lähipiiriltään näkemyksiä ja kokemuksia hankinnan kohteesta. B2B-myynnissä taas yksi tehokas tapa löytää uusia asiakkaita on nykyisten asiakkaiden välityksellä; suositukset avaavat ovia uudelle liiketoiminnalle.

Tähän perustuu myös vaikuttajamarkkinointi, jossa saadaan valitun kohderyhmän huomio ja suositus tuotteelle tai palvelulle kohderyhmän arvostamalta taholta.

Ei siis ole yllättävää, että IAB Finlandin ja Kantarin mukaan 58 prosenttia mainostajista käyttää vaikuttajamarkkinointia ja sen kokonaisarvo Suomessa vuonna 2021 oli jo noin 39,4 miljoonaa euroa. Kasvu näyttää jatkuvan, sillä vaikuttajamarkkinoinnin pulssikyselyssä mainostajista jo 75 prosenttia aikoo budjetoida siihen ensi vuonna ja 62 prosenttia mainostajista on ilmoittanut kasvattavansa sen budjettia. (Simo Liukkonen 27.04.2022)

Indieplacen Key Account Executive Simo Liukkonen vieraili Haaga-Helian Monikanavaisen myynnin opintojaksolla kertomassa vaikuttajamarkkinoinnista ja sen trendeistä.

Sisällön pitää löytää asiakkaansa

Vaikuttajamarkkinointi on tavoitehakuista ‒ siinä korostuvat strategisuus ja pitkäjänteisyys. Strategian luominen vaikuttajamarkkinoinnissa lähtee datasta. On tärkeää koota ja huomioida kaikki saatavilla oleva tieto markkinoista, mainostettavasta tuotteesta ja asiakkaasta, koska niiden tunteminen auttaa määrittelemään tavoitteet vaikuttajamarkkinoinnille ja sisältöstrategialle.

Kampanjoiden implementoinnin suorittavat mainonnan ammattilaiset ja kampanjaa seurataan intensiivisesti, jotta toimintaa voidaan optimoida parhaan lopputuleman saavuttamiseksi. Kilpailutilanteessa on syytä erottautua. Erottautumisessa kulmakivinä toimivat valittu strategia ja luova sisältö yhdistettynä vaikuttajan luomaan sisältöön. Kalleinta on tuottaa sisältöä, jota kukaan ei näe: siksi on olennaista tuntea kohderyhmä ja kanavat, joissa sen parhaiten tavoittaa. Kaiken tekemisen ytimessä on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen sekä asiakasymmärrys.

Mikrovaikuttajien osuus vaikuttajamarkkinoissa kasvaa

Kampanjoiden kasvojen valintaan vaikuttaa kunkin kampanjan tavoitteet ja budjetti. Vaikuttajat jaetaan heitä seuraavan yleisön koon mukaan mikro- ja makrovaikuttajiin. Suomen kokoisessa markkinassa mikrovaikuttajia ovat persoonat, joilla on alle 10 000 seuraajaa kanavassa. He toimivat usein edelläkävijöinä pienemmissä niche-kohderyhmissä, mutta samaistuttavuuden vuoksi heidän sisältönsä sitouttaa vahvasti.

”Mikrovaikuttajat saavat oman kohderyhmänsä huomion, koska ovat kuin kavereita – yksi meistä.”
– Simo Liukkonen

Makrovaikuttajilla on seuraajia 10 000 – 50 000, ja he ovat usein trendsettereitä ja positioivat tuotteet haluttavina ja helppoina käyttää. Oma lukunsa ovat vieläkin isompaa yleisöä tavoittavat julkkikset ja some-tähdet, jotka tuovat uskottavuutta ja muovaavat kuluttajien brändimielikuvaa.

Trendeissä vastuullisuus noussut ykköseksi

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut yhteiskunnassa. Toimiakseen odotetusti vaikuttajamarkkinoinnin tulee olla aitoa. Tämä onkin ykkösasia, kun tarkastellaan vaikuttajamarkkinoinnin pitkän aikavälin trendejä. Vaikuttajat itse sekä yritykset, joita he edustavat, pyrkivät toimimaan vastuullisesti. Tämä näkyy etenkin kampanjoiden kuvastoissa, joissa mallit edustavat yhä useammin aidompaa ihmiskuvaa ja kuvat halutaan esittää ilman minkäänlaisia suodattimia.

Teknisesti taas short-videot alkavat päihittää perinteisesti pidemmät videot, ja tämän onkin haaste luovuudelle: kuinka esittää asiansa entistä nopeammin ja kiinnostavammin, kun loppuasiakas pitäisi koukuttaa heti ensimmäisillä sekunneilla. Ja miten tehdä tämäkin aidosti ja vastuullisesti?

Lähde

Simo Liukkonen 27.04.2022. Key Account Executive. Vaikuttajamarkkinointi. Indieplace Oy. Vierailijaluento. Helsinki.