Siirry sisältöön
Viestintä ja markkinointi
Uudistunut organisaatio häivyttää vanhoja siiloja

Jos viestintä jää puutteelliseksi, myös uudistus jää puutteelliseksi, kirjoittavat Anna Hermiö ja Nina Finell.

Kirjoittajat:

Anna Hermiö

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.05.2021

Kyllä, myös meillä Haaga-Heliassa on ollut tunnistettavissa niitä pahamaineisia siiloja. Pahamaineisuudella tarkoitamme sellaista siiloutumista, joka puurouttaa toimintaa, hankaloittaa viestintää ja estää sekä organisaatiota että yksilöitä kukoistamasta.

Olemme kuitenkin nähneet oman työmme kautta, että tilanteeseen ei tarvitse jäädä jumiin. Pyrimme Haaga-Heliassa kohti uutta, ja tätä pyrkimystä edistävät muun muassa uusi organisaatiomme sekä uudistettu strategiamme.

Ensin kuitenkin katse taaksepäin: miten olemme tulleet nykyiseen tilanteeseen?

Siiloutumisen lukuisat syyt

Olemme rakentuneet monista, melko erilaisistakin taustaorganisaatioista. Taustallamme ovat muun muassa ATK-instituutti, Haaga Instituutti, Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, Malmin kauppaoppilaitos, Helsingin sihteeriopisto, Porvoon matkailuoppilaitos ja Vierumäen urheiluopisto.

Tällaisesta monijuurisuudesta seuraa helposti se, että eri identiteetit eivät sulaudu yhdeksi vaan jäävät elämään omaa elämäänsä piilorakenteisiin ja saattavat estää uuden syntymistä.

Toisekseen organisaatiomme toimii fyysisesti eri paikoissa: osa Vierumäellä, osa Porvoossa ja osa Helsingissä, jossa sielläkin kolmessa eri toimipisteessä. Eri paikat saattavat aiheuttaa identifioitumista sijaintiin yhden yhtenäisen organisaation sijaan.

Kolmanneksi me tarjoamme koulutusta erilaisilta aloilta, mikä sekin on joskus omiaan kasvattamaan siilojen korkeutta ja paksuutta. Erilaiset alat saattavat synnyttää eriytymistä, jos yhtymäkohtia ei onnistuta löytämään.

Siilojen murtaminen ei ole itsetarkoitus

Haaga-Heliassa on meneillään kaksi suurta muutosta: organisaatiomuutos ja koulutusuudistus. Näitä on luonnehdittu suurimmaksi muutokseksemme sitten Haaga-Helia ammattikorkeakoulun synnyn. Eräänlainen uudelleensyntymä siis.

Organisaatiouudistus on rikkonut vanhat yksikkörajat ja luonut uusia osaamisalueita. Edelleen käynnissä oleva koulutusuudistus puolestaan yhtenäistää eri koulutuksia ja tuo niitä lähemmäs toisiaan.

Näitä muutoksia tehtäessä kirkkaimpana mielessämme on ollut opiskelijoiden ja työelämän osaamisen kartuttaminen muuttuvassa maailmassa. Ensisijainen tavoitteemme ei ole ollut murtaa jarruttavia siiloja, vaan se on ollut ikään kuin näiden muutosten onnellinen sivutuote.

On sanottu, että siilot ovat korviemme välissä. Korvien välissä olevia asioita on tunnetusti vaikeampi muuttaa kuin organisaatiokaavioita, mutta joskus organisaatiokaavion uudistaminen voi panna paljon uutta liikkeelle.

Muutos on viestintää

Lähtipä muutos liikkeelle yksilöiden halusta luopua vanhasta ja luoda uutta tai organisaation uudistumisesta, muutos on sanoja, se on viestintää. Jos se jää puutteelliseksi, myös uudistus jää puutteelliseksi.

Meillä muutosten eteenpäinviemisen kivijalat ovat olleet kuuntelu ja keskustelu: muutoksia on rakennettu yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. Emme voi onnistua uudistuksissa ilman, että osallistamme siihen mukaan kaikki ne, joita muutos koskee.

Kuuntelua ja keskustelua on jatkettava, jotta emme ajaudu tilanteeseen, jossa olemme pelkästään luoneet vanhojen siilojen tilalle uusia. Siksi meistä on rohkeaa puhua siiloista ja pysyä herkkänä sille, millaisina ne meidän organisaatiossamme näyttäytyvät.