Siirry sisältöön
Vastuullisuus
Opettajan syväsukellus vastuullisuuteen ja monimuotoisuuteen

Opettajan työelämäjaksoa suunnitelessa annattaa miettiä tarkkaan, minne hakeutua ja minkälaisen kehittämishankkeen siellä työstää.

Kirjoittajat:

Katri Heikkinen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.05.2024

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun strateginen tavoite on kehittää huippuosaamistamme työelämän tarpeita ennakoiden ja avata ovia työelämään. Tähän liittyen, opetushenkilöstöllä on mahdollisuus hakea työelämäjaksolle, jossa he voivat jakaa osaamistaan kohdeorganisaation kehitystoiminnan tueksi ja samalla uudistaa omaa asiantuntijuuttaan.

Työelämäjakson myötä yritys saa kokeneen asiantuntijan työskentelemään jonkin sille ajankohtaisen kehityshankkeen parissa. Kehityshankkeen tulee olla luonteeltaan uusia ratkaisuja tuova ja organisaation toimintaa uudistava.

Ensiaskeleita vastuullisuuden maailmassa

Olin työelämäjaksolla Bernerillä, jossa työskentelin ennen Haaga-Heliaan tuloa. Berner on vuonna 1883 perustettu suomalainen, kasvava ja kansainvälistyvä perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Vaikka opintojaksoilla tehdään paljon projekteja yritysten kanssa ja saadaan vierailijaluennoitsijoita, se ei ole sama asia kuin käytännön työelämäkokemus.

Työelämäjaksoni ajoittui juuri sopivasti, kun Bernerillä oli valmistunut ensimmäisen monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja inkluusiokyselyn (DEI – diversity, equity, inclusion) tulokset. Odotin innolla mahdollisuutta oppia lisää vastuullisuuden raportoinnista ja erityisesti DEI:n toteuttamisesta käytännössä.

DEI-kehittämistyö: vinkkejä ja työkaluja

Minun tapauksessani työelämäjakson kehittämistyön tavoitteena oli ehdottaa, miten DEI-vastuullisuusraportointia voisi kehittää. Tämä sisälsi mm. kysymyksiä DEI:n kartoittamiseen, mittareita raportointiin, konkreettisia keinoja DEI:n kehittämiseksi sekä koulutusta ja työkaluja työpajoihin. Toteutin selvityksen kirjallisuuskatsauksen, benchmarkkauksen ja positiointikartan avulla.

Saatavilla on monia työkaluja, jotka helpottavat yrityksiä DEI-työssä. FIBSin itsearviointityökalu (2021) ja manuaali (2021) sekä DEI Playbook (2023) ovat loistavia työkaluja organisaatioille ja sopivat hyvin myös opiskelijoiden käyttöön opintojaksojen yhteydessä.

Hyödyllisiä kysymyksiä DEI:n kartoittamiseen tarjosi Mitt Liv-sivuston Inkluderingsmätning kysymyspatteristo sekä Kielitietoinen rekrytointi ja yhteistyö -julkaisu (Ahlfors & Saarela 2022.). Mittareita löytyi hyvin vuosikertomuksista ja vastuullisuusraporteista, kuten DEI-verkkokoulutuksen suorittaneiden osuus, esihenkilöiden vähemmistöön kuuluvien osuus, DEI-indeksi ja se, kuinka moni tuntee voivansa olla oma itsensä työpaikalla.

DEI:n nykytilan kartoituksen ja tavoitteiden asettamisen jälkeen seuraavia askeleita voivat olla monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen tiekartan luominen, DEI-vetovastuuryhmän perustaminen, DEI lähettiläiden nimeäminen ja anonyymi rekrytointiprosessi. Lisäksi DEI pelikirjan laatiminen, koulutuksen tarjoaminen ja jatkuva kehittäminen PDCA-syklin (plan-do-check-act) mukaisesti ovat tärkeitä.

Vastuullisuus ja monimuotoisuus on konkretisoitava käytännön teoiksi

Sain DEI-työn lisäksi mahdollisuuden tutustua Bernerin toimintaan syvemmin. Oli mielenkiintoista nähdä, miten ostotoiminta, sen organisointi ja siinä käytettävät työkalut ja toiminnanohjausjärjestelmä ovat muuttuneet 15 vuodessa. Oli myös arvokasta huomata, kuinka Bernerillä panostetaan samoihin trendeihin, joita teoriassa käsitellään: vastuullisuus, toimittajayhteistyö, keskitetty osto-organisaatio, digitalisaation hyödyntäminen ja riskienhallinta, muutamia mainitakseni.

Työelämäjakson tärkein oppi oli, että vastuullisuus ja monimuotoisuus eivät ole vain sanoja, vaan ne on konkretisoitava käytännön teoiksi. Bernerillä näin tehtiin, ja sain todistaa, miten yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Haaga-Heliassa, missä vastuullisuus on yksi keskeisistä arvoista ja osa jokaista opintojaksoa, voin hyödyntää näitä kokemuksia ja antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten vastuullisuutta voi integroida opetukseen ja työelämään.

Minulla oli onni saada mielekäs kehittämistyö hieman vieraasta mutta ajankohtaisesta aiheesta, ja samalla sain päivittää tietoni hankinnan ja toiminnanohjausjärjestelmien osalta. Oli opettavaiset neljä viikkoa, joiden aikana osaaminen karttui ja tietoni päivittyivät.

Lähteet

DEI Mastermind 2023. DEI Playbook – Aikomuksista tekoihin. Luettu: 22.4.2024.

FIBS 2021. Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu. Luettu: 10.4.2024.

Kuva: Shutterstock