Siirry sisältöön
Työelämä
Voiko omaa työtä aktiivisesti muokkaamalla saavuttaa parempaa hyvinvointia?

Kirjoittajat:

Irma Kunnari

tutkimusaluejohtaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
research area director, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.11.2022

Miten työtä muokkaamalla voimme parantaa hyvää oloa työssä? Tarkastelen työhyvinvoinnin rakentumista Job crafting eli työn muokkaus -teorian kautta (Wrześniewski & Dutton 2001). Vaikka omat tutkimukseni liittyvät kehittäjäopettajien kokemaan työn muutokseen ammattikorkeakoulussa, tarjoan näkökulmia muutoksen kokemiseen yleisemminkin.

Job crafting – työn muokkaus -teoria

Työn muokkaus (job crafting) tarkoittaa työntekijän omaa proaktiivista käyttäytymistä, jolla hän muotoilee ja parantaa omia työn tekemisen olosuhteita saavuttaakseen merkityksellisemmän ja enemmän tyytyväisyyttä tuottavan työn (Demerouti 2014).

Erityisesti työelämän jatkuvissa muutoksissa työntekijän on tarpeellista löytää vastaus kysymykseen: Miten minä sovin tähän muuttuvaan työhön? Ovatko tarpeeni, kykyni ja arvoni linjassa muuttuvan työympäristön kanssa?

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, kuinka työntekijät omaa työtään muokkaamalla voivat kokea työn toisella tavalla ja saavuttaa työssään hyvinvointia paremmin. Aktiiviseen työn muokkaukseen kannustaminen on siten myös hyödyllinen strategia organisaatioille sopeutua muutoksiin.

Kolme tapaa muokata omaa työtä

Hyvä käyttöteoria on tarpeeksi yksinkertainen, jolloin se on helppo muistaa ja arkipäivän tilanteissa helppo käyttää jäsentämään omaa kokemusta työstä. Wrześniewskin ja Duttonin (2001) työnmuokkausteoria määrittelee kolme työn muokkauksen tapaa: tehtävien muokkaus, suhteiden muokkaus sekä ajattelutapojen muokkaus.

  • Tehtäviä muokkaamalla työntekijä voi päätyä keskittymään enemmän toisiin tehtäviin ja jättää toisia vähemmälle. Hän voi löytää uusia merkityksellisiä tehtäviä ja jopa luopua tehtävistä, jotka eivät enää ole relevantteja.
  • Suhteiden muokkaus viittaa tapoihin, joilla työntekijä on vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Hän voi löytää uusien suhteiden kautta tarpeellista tukea ja innostusta sekä toisaalta kyseenalaistaa suhteita, jotka kokee kuormittaviksi. Hän voi myös muokata omaa rooliaan suhteissa uudenlaiseksi.
  • Ajattelutapojen muokkaus ohjaa työntekijää kysymään itseltään pitäisikö minun ajatella työni toisin ja sitä kautta saavuttaa hyvinvointia paremmin?

Verkostomaisessa organisaatiossa, jossa eri ihmisten työn kietoutuvat toisiinsa ei työn muokkausta voi tehdä pelkästään yksilön tasolla. Työn muokkaus on parhaimmillaan yhteistoiminnallista, jolloin sen on huomattu tehokkaasti lisäävän työhyvinvointia ja työhön sitoutumista sekä tiimin että yksilön tasolla (Tims, Bakker, Derks & Van Rhenen 2013). Yhdessä aktiivisesti työtä muokkaamalla voidaan saavuttaa kestävämpää muutosta.

On kysyttävä itseltä, millaista tehtävien, suhteiden ja ajattelutapojen muokkausta minä voin tehdä ja mitkä ovat sen vaikutukset muihin? Kenen kanssa yhdessä minun on työtäni muokattava?

Lähteet

Demerouti, E. (2014). Design your own job through job crafting. European Psychologist, 19(4), 237–247.

Tims, M., Bakker, A. B., Derks, D., & Van Rhenen, W. (2013). Job crafting at the team and individual level: Implications for work engagement and performance. Group & Organization Management, 38(4), 427-454.

Wrześniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26, 179–201.