Siirry sisältöön
Työelämä
Valokuva työelämätaitojen kehittäjänä

Valokuva toimii opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien vastavuoroisen kohtaamisen välineenä, jolla vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja osaamisidentiteettiä.

Kirjoittajat:

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mirjam Gamrasni

international project officer
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Julkaistu : 06.10.2020

Olemme kollegojen kanssa saaneet paneutua valokuvien taikaan tutkiessamme soveltavia taiteita, erityisesti sosiaalista sirkusta ja valokuvan voimauttavaa käyttöä, työelämätaitojen kehittäjänä.

Sosiaalinen sirkus sopii kaikille

Sosiaalisen sirkuksen perusperiaate on, että sirkus sopii kaikille – ihan kaikille. Jokainen voi osallistua sosiaalisen sirkuksen harjoitteisiin juuri sen verran ja siinä roolissa kuin haluaa. Sosiaalisen sirkuksen avulla voi oppia monenlaista osaamista, muun muassa elämässä ja työelämässä tarvittavia taitoja sirkusharjoitteissa tarvittavien teknisten taitojen lisäksi. Jokainen voi löytää sirkuksen lajien kirjosta vahvuuksiaan ja kokea onnistumisen iloa.

Valokuvan voimaa

Valokuvaa ohjauksen ja opetuksen menetelmänä on käytetty jo vuosikymmenten ajan, ja sen käytöstä on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi kuntouttavassa toiminnassa ja opetuksessa. Tutkimustyömme tuloksena koottu valokuvatyökirja keskittyy valokuvan käyttöön menetelmänä ja välineenä opetuksessa ja ohjauksessa.

Valokuva on aina kuva jostakin – ihmisestä, esineestä, tilanteesta, eläimestä tai tunteesta. Tottumuksemme mukaan kuvaajalla on valta kuvattavaan, joka puolestaan on passiivinen kuvaamisen kohde. Työkirjassamme tottumuksista luovutaan ja valta annetaan opiskelijalle, olipa hän sitten kuvaajan tai kuvattavan roolissa. Opiskelija on päähenkilö, joka päättää, miten ja mistä valokuvia otetaan ja miten hän itse tai hänelle tärkeä asia tulee kuvassa näkyviin.

Työkirjan harjoitukset vahvistavat opiskelijan aktiivisuutta ja päätöksentekoa ja ennen kaikkea tekee näkyväksi hänen osaamistaan. Valokuva voimauttaa kun katsomisessa keskitytään hyvään ja positiiviseen, merkityksellisyyden rakentamiseen. Valokuva toimii opiskelijoiden, ohjaajien ja opettajien vastavuoroisen kohtaamisen välineenä, jolla vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja osaamisidentiteettiä. Valokuvan äärellä on lupa katsoa, puhua, tuntea ja kokea yhdessä.

Voimautumisen käytäntö

Valokuvan voimauttavassa käytössä kuvalla on erityinen merkitys kuvattavalle, ja hän omistaa kuvan sellaisena kuin hän haluaa sen nähdä. Kuvien avulla opiskelijalle tulee näkyväksi se, millaisena hän näkee itsensä, millainen hän on toimiessaan osana ryhmää ja miten hän saa omaa osaamistaan näkyväksi itselleen ja muille

Työkirjan harjoitukset ohjaavat opiskelijaa ottamaan valokuvia opetuksen teemaan liittyen erilaisista aiheista; ihmisistä, tunteista, tilanteista ja asioista. Harjoituksen tarkoitus ei kuitenkaan ole vain kuvan katsominen tai sen ottaminen. Valokuvaa käytetään, jotta opitaan näkemään maailma toisen ihmisen näkökulmasta ja tätä näkökulmaa arvostaen.

Tätä arvostavaa kohtaamista harjoitellaan rauhallisessa ympäristössä, jossa kuullaan toista ja puhutaan yhdessä keskeytyksettä. Kuvia katsomalla opiskelijan yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa yhdessä narratiivisten taitojen kanssa. Itsensä ylittäminen kuuluu myös menetelmän peruspilareihin, jonka avulla opiskelija rakentaa itsetuntemustaan, esim. antamalla negatiivisille emotionaalisille kokemuksille uudenlaisia positiivisia merkityksiä.

Osaaminen näkyväksi

Työkirjan harjoitukset on jaettu viiteen eri teemaan: minä ryhmässä, minä ja sinä, minä uskallan, minä osaan ja minä jaksan.

Työkirjan harjoitukset suunnittelimme ja testasimme yhteistyössä valmentavan koulutuksen opettajan ja ohjaajan kanssa. Kokemusten mukaan yksilö- ja parityöskentelynä tehdyt harjoitukset vahvistavat opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja sekä auttavat heitä kertomaan omista kokemuksista ja osaamisesta. Ohjaustilanteista tulee opiskelijoille erityisen merkityksellisiä ja vahvistavia kokemuksia ja samalla valokuvan potentiaali ja voima konkretisoituu opettajille ja ohjaajille.

Työkirjan kaltaiset voimauttavat valokuvaharjoitukset lunastavat paikkansa osana ammatillisen koulutuksen opetusta ja ohjausta. Kun opettajat ja ohjaajat hallitsevat voimauttavan ohjausotteen, on harjoituksia helppo liittää aina tarpeen mukaan osaksi opetusta. Tavoitteena voidaan pitää sitä, että harjoitusten käyttö ja soveltaminen juurruttavat osaltaan voimauttavaa työotetta osaksi ammatillisen koulutuksen ohjausta.


“Saanko näyttää maailmani sinulle – Oppimisen taikaa valokuvaharjoituksilla” -työkirja koottiin keväällä 2020 Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena -hankkeessa. Työkirjan laativat Eija Honkanen ja Henna Heinilä Haaga-Helian ammatillisesta opettajakorkeakoulusta yhteistyössä Ammattiopisto Liven opettaja Marjo Wredforsin ja ohjaaja Karoliina Pitkäsen kanssa.

Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena (2019-2021)
• Rahoittajat: ESR ja Hämeen ELY-keskus
• Kumppanit: Ammattiopisto Live, Sirkus Magenta ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
• Kohderyhmä: Ammattiopisto Liven opetus- ja ohjaushenkilöstö ja välillisenä kohderyhmänä vaativan erityisen tuen opiskelijat
• Toiminta: sosiaalisen sirkuksen ja työelämätaitojen työpajat opiskelijoille, pitkäkestoiset koulutukset Ammattiopisto Liven henkilöstölle ja opiskelijoille. Vaikuttavuuden arviointia ja valokuvan voimauttavan käytön koulutusta valmentavien koulutusten opettajille ja ohjaajille
• Hankkeen kuulumisia voi seurata Oppimisen taika -blogista.