Siirry sisältöön
Työelämä
Uraohjaajan työssä -kirjeitä opiskelijoilleni, osa 3

Opiskelijat tekevät Itsensä johtamisen ja urasuunnitelman kehittämisen -opintojaksolla erilaisia yksilötehtäviä, hyvällä intensiteetillä. Pääsen kokemaan heidän elämäänsä hyvin läheltä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 29.03.2022

Voimaantumista onnistumistilanteiden kautta

Nykyiset opiskelijani, valmistutte kohta alalle, joka on osoittautunut epävarmaksi. Olette hotelli-, ravintola- ja matkailualan tulevaisuuden ammattilaisia. Osa teistä on työelämässä vielä 2070-luvulla.

Te opiskelijat teette Itsensä johtamisen ja urasuunnitelman kehittämisen opintojaksolla erilaisia yksilötehtäviä. Ohjaan ja kuuntelen tehtävienkin kautta kolmannen vuosikurssin 130 opiskelijaa. Pääsen kokemaan elämäänne hyvin läheltä ja henkilökohtaisesti tekstienne kautta.

Tämän kirjoituksen huomiot perustuvat tekemiinne tehtäviin ja omiin huomioihini 15 vuoden ohjauskokemuksen pohjalta.

Laaja kirjo onnistumistilanteita

En ole se mitä minulle tapahtui, olen se mitä valitsen olevani. 

Psykoanalyytikko Carl Jung (1875-1961

Tekemienne tehtävien yksi tarkoitus oli kiinnittää huomio hyvään. Niin ihmissuhteissa vapaa-ajalla, töissä, opinnoissa kuin omassa itsessäsi. Liian usein soimaamme itseämme turhaan. Tehtävän tarkoitus on positiivisen kautta voimaantua.

Kiitos luottamuksestanne ja todella mahtavista onnistumistilanteiden kuvaamisista, voimaannuin itsekin!

Onnistumistilanteitanne: Koronaruokakassien tuotanto hurjilla volyymeillä, vaativan tilaisuuden hoito, tuotekehitys, konseptisuunnittelu, elämäntapamuutos, työnhaku, asiakaspalvelu, kustannusten karsiminen, opiskelijavaihto, esiintyminen, hotellikierroksen vetäminen, onnistuminen ystävyydessä, työpaikan saaminen harjoittelun kautta, joustavuus asiakaspalvelutilanteissa, toisten auttaminen, avajaispäivässä onnistuminen, itsenäinen pärjääminen vuorossa, oman asunnon ostaminen, muutto ulkomaille, vuoronjohtaminen, omasta jaksamisesta sekä hyvinvoinnista huolehtiminen, uuden taidon oppiminen, eteneminen työpaikalla, oman elämän ratkaisujen ottaminen omiin käsiin, opiskelupaikan saaminen, vastuun saamista ja kantamista sekä oivalluksia siitä, mihin pystyy ja mitä osaa.

Meidän tulisi jokaisen antaa paljon enemmän myönteistä palautetta itsellemme ja kanssaeläjillemme. Kokeilkaapa vaikka hymyillä ja katsoa silmiin huomenna kaikkia vastaantulijoita. Sillä on ihmeellinen vaikutus.

Alakohtainen erityisosaaminen esille

Itseensä uskominen on teissä läsnä ja samalla realismi, tietynlainen lannistumattomuus ja optimismi.

Monet onnistumistilanteistanne vaativat laajaa ja erilaista osaamista, kokonaisuuksien hallintaa. Kun esimerkiksi haette töitä, muistakaa kuvata työhakemuskirjeessä, nettilomakkeen avoimissa kohdissa tai työhaastattelussa osaamistanne käytännön esimerkkien kautta.

Teksteissänne on suoraan paljon sellaista, jonka voi nostaa osaamisena esimerkiksi työnhakutilanteeseen samantien. Näitä olivat esimerkiksi esiintymis- ja kuuntelutaito, sesongin herkkujen valmistaminen, hotellijärjestelmien käyttäminen, aikatauluttaminen, delegoiminen, vuoronjohtaminen, myyminen tuotetuntemuksen kautta, menun rakentaminen, asiakkaan tilanteiden ratkaiseminen, erityisruokavalioiden hallinta, uuden ideoiminen sinnikkäästi, vastuunkantaminen, esimiesosaaminen, leivontatekniikat jne. 

Listasitte juuri osaamista, ettekä vain henkilökohtaisia ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä. Erityisesti kannattaa viljellä alaspesifiä osaamista, jos sellaisiin tehtäviin olette hakeutumassa.  Tuoda esille sellaista konkreettista osaamista, jota tarvitaan nimenomaan hotelli-, ravintola- ja matkailualalla. Jos kerroit olevasi nopea tai sinnikäs, kerro käytännön oikea tilanne perään, eli missä olet nopeutta tai tilanteessa muuntautumiskykyäsi konkreettisesti osoittanut.

Empaattinen johtaminen, hyvinvointi ja tasa-arvoinen kohtelu

Opiskelette Haaga-Heliassa liikkeenjohdon koulutusohjelmissa, joten tiedätte, että hyvä esihenkilö tai päällikkö tai johtaja huolehtii myös itsestään, on läsnä ja antaa ihmisille mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Upeita juttuja olitte kirjanneet. Huomionarvoista oli myös sosiaalinen kyvykkyytenne, joka näkyi maininnoissanne kuten toisten huomiointi ja auttaminen, kaikkien kohteleminen tasa-arvoisesti, myös muiden hyvinvointi, halu tehdä ihmisiä iloiseksi, empatiakyky, muut huomioiva ja ihmisläheinen. Niitä tarvitaan hospitality-bisneksessä. Erittäin tärkeitä taitoja tulevaisuudenkin vieraanvaraisuusalan esimiestyössä.

Puhutaan empaattisesta johtamisesta. Samalla tarvitaan jämäkkyyttä, eikä saa olla liian joustava tai sitoutunut tai tunnollinen. Liialla ”kiltteydellä” ja auttavaisuudella voi myös väsyttää itsensä, jos on valmis aina tekemään toisten puolesta lopputyöt ja valmistelut. Liian reilu ei tarvitse olla, ja pitää osata pitää oma puolensa. Liian perfektionistikaan tai supersinnikäs ei ole hyvä olla, sillä siten väsyttää itsensä vääjäämättömästi. Hyvä kombinaatio löytyy jostakin keskivaiheilta. 

Rohkeutta, määrätietoisuutta ja uskallusta

Onnistunutta oli myös rohkeus, jolla otitte erilaisia vahvuuksianne esille tarinoiden avulla, peilasitte niitä arvoihinne myös. Itseensä uskominen, uskallus ja määrätietoisuus olivat läsnä. Kuvasitte monipuolisia ominaisuuksianne kuten tilannetaju, aitous, avoimuus, avarakatseisuus, omalaatuisuus, rehellisyys, luotettavuus, mielikuvituksellisuus, luovuus, maalaisjärki, armollisuus, sitoutuneisuus, nokkeluus, joitakin mainitakseni. Näitä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia ei kannata viljellä loputtomasti esim. rekrytointilanteessa. Mieti esim. 3 tärkeintä sinua kuvaavaa, ja miten ne näkyvät käytännössä, tarjoile esimerkkejä.

Läheiset, perhe ja ystävät ovat tärkeimpiä

Perhe ja ystävät, niiden tärkeys näinä aikoina, korostuivat kirjoituksissanne jopa poikkeuksellisen vahvasti. Elämä ei ole pelkkää työtä tai opiskelua, muutamat teitä painottivatkin hetkessä elämistä, balanssia ja omaa aikaa. Kallisarvoinen neuvo, meille kaikille, nytkin. Elämä on tässä, ei ”sitku”, kun korona-pandemia ja levottomuudet maailmassa ovat kokonaan ohi.

Olitte muutamat osittain hieman vaatimattomia, vähään tyytyväisiä. Sekään ei ole huono asia. Mutta muistakaa edelleen haaveilla, isostikin! Unelmat tekevät elämästä siedettävämpää, niitä kohti on mielekästä kulkea.

Osaamiset näkyväksi elämänpoluillanne

Tarkoituksena oli suunnata katsetta myös opintojen jälkeiseen aikaan ja voimaannuttaa tunnistamaan ja tunnustamaan omat vahvuutensa ja osaamisensa. Ajatus oli myös hahmottaa, miten ne tuodaan näkyviksi.

Erilaisia mahdollisuuksia on tarjolla kuten Video CV, infograafinen CV, erilaiset visuaaliset CV:t, erilaiset portfoliot, valmiit nettisivumallit, lyhyet videoesittelyt, ammatillinen Instagram-tili, hiottu LinkedIn-profiili jne. joitakin mainitakseni.

Eloa olisi hyvä suunnata siten, että se olisi mielekästä ja itselle sopivaa. Työ on merkittävä osa elämää monelle meistä, vaikka saatamme ajatella ja arvottaa sitä eri tavalla. Meillä tarkoituksena oli löytää tulevaisuuksia ja polkuja. Ei ole vain yhtä, vaan monta potentiaalista polkua, jokaiselle. Joskus peruutellaan, toisinaan mennään kohinalla eteenpäin.

Nostan vielä loppuun yhden asian, eli mielikuvituksen. Sen oli muutama teistä maininnut. On sanottu, että yksi tärkeimmistä työelämätaidoista tulevaisuudessa on mielikuvitus. Säilyttäkää siis lapsenomaisuus itsessänne sen osalta.

Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.

Oscar Wilde

Tähän kirjoitukseen liittyvät osat 1 ja 2; Kutsumus nuorten aikuisten kautta koettuna ja Vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet.