Siirry sisältöön
Hyvinvointi
Uraohjaajan työssä -kirjeitä opiskelijoilleni, osa 2

Opiskelijat tekevät Itsensä johtamisen ja urasuunnitelman kehittämisen -opintojaksolla erilaisia yksilötehtäviä, hyvällä intensiteetillä. Pääsen kokemaan heidän elämäänsä hyvin läheltä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 16.03.2022

Vaihtoehtoiset ammatilliset tulevaisuudet

Kyse on välittämisestä, opiskelijoiden elämässä mukana elämisestä, vierellä kulkemisesta.

Te opiskelijat teette Itsensä johtamisen ja urasuunnitelman kehittämisen opintojaksolla erilaisia yksilötehtäviä, hyvällä intensiteetillä. Tällä hetkellä ohjaan ja kuuntelen tehtävienkin kautta kolmannen vuosikurssin 130 opiskelijaa. Pääsen kokemaan teidän elämäänne hyvin läheltä ja henkilökohtaisesti tekstienne kautta.

Tämän artikkelin huomiot perustuvat tekemiinne tehtäviin ja omiin huomioihini 15 vuoden ohjauskokemuksen pohjalta. Nykyiset opiskelijani, valmistutte kohta alalle, joka on osoittautunut epävarmaksi. Olette hotelli-, ravintola- ja matkailualan tulevaisuuden ammattilaisia. Osa teistä on työelämässä vielä 2070-luvulla.

Tähän kirjoitukseen liittyy osa 1, joka keskittyy siihen, miten kutsumus näkyi teissä.

Vaihtoehtoisia tulevaisuuksiaan kannattaa pohtia

Elämääsi eivät ensisijaisesti määrää ulkoiset edellytykset ja olosuhteet, vaan ajatukset, jotka pyörivät mielessäsi.  

Norman Vincent Peale

Tällaiset tehtävät ovat hyödyllisiä aika ajoin, sillä samalla tulee päivittäneeksi omia unelmiaan ja tavoitteita. Vuosien varrella elämä muuttuu, kiinnostuksen kohteet muuttuvat, me muutumme myös itse. Siksi myös unelmat muuttuvat ja vaihtuvat uusiin.

Suosituimmat tulevaisuuden kuvanne

Te olitte kirjanneet laajan skaalan ammatteja tai aloja tehtäviinne helmikuussa 2022. Mielenkiintoista oli se, että moni teistä halusi jonkinlaiseksi yrittäjäksi. Muistutin teitä, että yrittäjyyttä voi aloittaa hyvin kevyestikin kokeillen kevytyrittäjänä. Aina sen ei tarvitse olla isoa, suurta ja radikaalia alkuun.

Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoilleni suosittelen Haaga-Helian StartUp schoolin tarjontaa. Kehotan myös miettimään, olisiko opinnäytetyö aiheellista tehdä oman yrittäjyyden itujen ja ajatusten ympärille. Sinä se tulisi aloitettua.

Opettajaksi halusi myös moni, usea teistä mainitsi ammatillisen opettajuuden. Opettajuus on kiva ja tosi monipuolinen kutsumusammatti, tervetuloa mukaan! Töitä tulee tehtyä paljon, se valuu myös vapaa-ajalle paikoin. Useimmiten mainitsemianne alasidonnaisia ammattinimikkeitä olivat myös hotellinjohtaja, ravintolapäällikkö, ravintoloitsija, keittiömestari, keittiöpäällikkö ja kokki.

Laaja kirjo erilaisia työnimikkeitä

Suurin osa vaihtoehtoisista tulevaisuuksistanne oli hotelli-, ravintola- ja matkailualan työtehtäviä. Mukana oli myös laaja kirjo muiden alojen työnimikkeitä. Listaan tähän näitä, sillä ne ovat tosi monipuolisia:

Keittiömestari, myyntipäällikkö, myyntijohtaja, tuotekehittäjä, lentäjä, pelientekijä, restauroija, hospitality manager, automaalari, ravintoloitsija, yrittäjä, taiteilija, kisaaja kokkikisoihin, mehiläistenhoitaja, eläintenkouluttaja, markkinointijohtaja, liikunnanopettaja, kokki, stunt-mies, henkilöstöpäällikkö, vaatesuunnittelija, viinimaahantuoja, viinitilallinen, koripalloilija, terapeutti, psykologi, munkki-kokelas,  ruokaa-alan freelancer, somemarkkinoinnin ammattilainen,  somevaikuttaja, keittiöpäällikkö, vastaanoton vuoropäällikkö, tislaamomestari, HR-osaaja, työ tekstiili- tai vaatetusalalla, vastaanottovirkailija, kääntäjä, vastaanottopäällikkö, private chef ja videoeditoija.

Mahtavia!

Saa leikitellä –se on hyväksi!

Oli mukavaa huomata, että moni teistä oli antautunut tehtävässä hieman leikittelemään erilaisilla tulevaisuuksilla. Tässähän sen voi tehdä vapaasti ja turvallisesti, vain mielikuvitus on rajana. Unelmien ja haaveiden ei tarvitsekaan kaikkien olla realistisia, sillä tämän tyyppiset mietinnät ovat keino tehdä laajempaa tulevaisuusluotausta.

Muistutin myös, että on sellaisia ammattinimikkeitä, joita ei ole ollut olemassa vielä kuin hetken. Sellaisia kuten esim. kiertotalouden asiantuntijat, asiakasanalyytikot, tunnelma- ja hyvinvointijohtajat sekä uusia, joita pulpahtelee koko ajan. Kun restonomi-opiskelija aloittaa opintonsa, 3,5 vuoden päästä voi olla jo sellaisia ammattinimikkeitä, joita emme tienneet 2022 olevan.

Hulluimmankin haaveen takaa voi löytyä jotain kiinnostavaa. Silloin kannattaa kysyä itseltään, miksi juuri tämä unelma? Mikä tässä kiinnostaa? Mikä elementti tässä innostaa? Älkää tyytykö ensimmäiseen vastaukseen, esim. ”se olisi innostavaa ja motivoivaa” vaan kysykää uudestaan itseltänne ”miksi se olisi innostavaa ja motivoivaa”. Miksi-kysymykset ovat hyviä tuomaan esille syvimpiä arvojamme, ja syvimmät arvomme luovat pohjan sisäiselle motivaatiolle ja todellisille muutoksille.

Esteitä ja hidasteita unelmien tiellä?

Aika monen vastaus keskittyi monesti esteisiin ja unelmien ongelmiin. Ihmismielelle onkin tyypillistä miettiä asioita negaation kautta. Miksi unelma ei voi toteutua, mitä esteitä tiellä on? Ihan yhtä tärkeää on miettiä, miten voisitte varautua noihin esteisiin, miten pääsisitte niistä yli. Este ei tarkoita, että asia olisi mahdoton, se tarkoittaa, että on mietittävä sen ylittämistä tai kiertämistä.

Teidän kannattaakin lähteä toteuttamaan vain niitä unelmia, joihin olette todella sitoutuneet. Esteitä nimittäin tulee aina tielle. Jos ette ole sitoutuneita unelmaanne, luovutatte heti ensimmäisen esteen edessä. Muistakaa myös se, että omista unelmistaan kannattaa pitää kiinni, niitä ei voi aina uhrata toisten vuoksi. 

Enemmän olisi hyvä myös pohtia sitä, mitä reittejä tuon unelman voi saavuttaa. Yksi vaihtoehto on haastatella jo ko. ammatissa työskentelevää henkilöä. Millainen hänen urapolkunsa on ollut? Millaista osaamista hänen työnsä vaatii? Sitten miettiä miten voisi työn kautta saada sellaista asiantuntemusta.

Yksi vinkki on tarkastella restonomien urapolkuja. Olemme keränneet 69 restonomitarinaa, Haaga- Helian, Haagan yksikön 50-vuotisjuhlavuonna: podcasteja, kirjoitettuja, videoita.

Reittejä on monia

Monesti suomalaiset ajattelevat, että koulutus on ainoa reitti jonkun ammatin harjoittamiseen. Koulutus tuokin pohjan ja pätevyyden, mutta joskus myös harrastus- tai yhdistystoiminta voi olla reitti ammattiin. Myös erilaisten haaveiden yhdistely kannattaa, vaikkapa näin. Miten yhdistää museoala, englannin kielen opinnot, kiinnostus restaurointiin, asiakaspalveluun ja viineihin?

Kaikki unelmanne eivät toteudu eikä niiden ole tarkoituskaan. Tärkeintä on, että uskallatte unelmoida. Annatte itsellenne luvan haaveilla vaikkapa miten mahdottomasta. Unelmat ovat syvimpiä toiveitamme, johon kukaan muu ihminen ei yleensä vaikuta, synnytämme ne itse. Siksi ne kertovat todella rehellisesti siitä, mikä meille on tärkeää. Unelmiaan kannattaa kuunnella.

Joka kysymystä voi katsella kahdelta puolelta.

Filosofi Pythagoras (582 – 496 eKr.)

Kuva: www.shutterstock.com