Siirry sisältöön
Työelämäjakso San Diegossa

Lehtorimme pääsi työelämäjaksollaan San Diegossa katsomaan ympäristöään opiskelijan silmin. Hän oli harjoittelijan asemassa – ja vieläpä tuorein tulokas.

Kirjoittajat:

Tuula Ryhänen

osaamisaluejohtaja
Competence Area Director
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.04.2020

Tein kolmannen työelämäjaksoni Suomalais-amerikkalaisessa kauppakamarissa (FACC) San Diegossa Kaliforniassa, koska halusin kokemusta kansainvälisestä yritysmaailmasta. Halusin myös parantaa kielitaitoani ja laajentaa verkostojani.

Kauppakamari on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten ja sandiegolaisten yritysten välisiä kauppasuhteita sekä auttaa suomalaisia yrityksiä verkostoitumaan paikallisten sidosryhmien kanssa. Se myös neuvoo yrityksiä ulkomaankauppaan liittyvissä kysymyksissä.

Kehittämishankkeena markkinointi

Kehittämishankkeeni liittyi FACC:n harjoittelupaikkojen markkinointiin.  Hankkeelle oli selkeä tarve, koska kauppakamarin on ollut vaikea saada suomalaisia opiskelijoita San Diegoon. Ruotsalaisilla tilanne on ollut päinvastainen: hakijoita on enemmän kuin paikkoja. Etsin syitä tähän haastattelemalla kaikkia kanssani samaan aikaan harjoittelussa olleita.

Selvisi, että FACC voisi saada enemmän hakijoita opiskelijoista, jos

San Diego
Näkymä Hamulin kodin sisäänkäynniltä.
  • harjoittelujaksojen ajankohdat muutettaisiin samoiksi kuin Ruotsalais-amerikkalaisella (SACC) kauppakamarilla eli tammi–kesäkuu ja heinä–joulukuu
  • FACC auttaisi asunnon hankkimisessa ja nimeäisi yhteyshenkilön, joka auttaisi käytännön asioissa, kuten pankkitilin avaamisessa, auton vuokraamisessa ja San Diegoon tutustumisessa
  • harjoittelupaikkoja markkinoitaisiin FACC:n nykyisten kanavien lisäksi myös Suomalaiset San Diegossa- ja Suomalaiset USA:ssa -Facebook-sivuilla sekä SACC-USA-sivustolla
  • lisätietojen antajaksi nimettäisiin nykyinen harjoittelija, koska häneltä on luontevaa kysyä tietoa
  • harjoittelupaikan ilmoituksessa tuotaisiin enemmän esille San Diegoa ja aurinkoa, mainostettaisiin harjoittelua investointina tulevaisuuteen, korostettaisiin kansainvälisen harjoittelun arvostusta työmarkkinoilla, muistutettaisiin verkostoitumismahdollisuudesta sekä kansainvälisestä työurasta, kielitaidon parantumisesta ja itsenäistymisestä.

Harjoittelijoiden toimenkuva on laaja

FACC:lla on yhteinen toimisto Pacific Beachilla SACC:n kanssa. Ruotsalaiset ovat tässäkin asiassa edellä suomalaisia – he ovat edustaneet maatansa San Diegossa jo 30 ja suomalaiset vasta 10 vuotta.

Kauppakamareiden operatiivisesta toiminnasta vastaavat harjoittelijat, joita on Suomella kaksi ja Ruotsilla neljä. Harjoittelijoiden tehtäväkuvaan kuuluvat sosiaalisen median kanavien päivittäminen, uutiskirjeiden toimittaminen, tapahtumien järjestäminen, kauppakamarin hallituksen kokouksien valmisteleminen ja niihin osallistuminen, rahoitusraporttien laatiminen, yritysten kyselyihin vastaaminen, uusien harjoittelijoiden rekrytointi sekä verkostoituminen. Käytännössä toimenkuva on laaja ja se muuntuu tarvittaessa tilanteen mukaan.

Vinkkejä annettiin puolin ja toisin

Työskentely-ympäristöni nuorten keskuudessa oli samankaltainen kuin Haaga-Heliassa. Nyt tosin oma roolini oli sama kuin nuorilla: olin harjoittelija ja vieläpä tuorein tulokas. Oli opettavaista ja mielenkiintoista huomata, miten omat ideani ja näkemykseni esimerkiksi tapahtumien markkinoinnista eivät tulleet hyväksytyiksi samalla tavalla kuin koulumaailmassa.

San Diego
Surffaajia Pacific Beachilla. Toimistolle viiden minuutin kävelymatka.

Sain muilta harjoittelijoilta paljon vinkkejä siihen, missä ravintoloissa kannattaa syödä, missä kaupassa on edullisinta, missä on parhaimmat ostosmahdollisuudet tai mistä löytyvät parhaimmat beachit. Minä puolestani neuvoin ansioluetteloiden ja esittelykirjeiden laatimisessa, opinnäytetyön tekemisessä sekä työpaikkojen hakemisessa.

Uusia harjoittelumahdollisuuksia San Diegossa

Oli ilo huomata, miten aktiivista työtä kauppakamari tekee kotimaisten yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi ja verkostoitumiseksi. Se on aidosti kiinnostunut suomalaisista yrityksistä. Opiskelijaharjoittelijoiden rooli on erityisen arvokas, koska käytännössä kauppakamarin operatiivinen toiminta on heidän vastuullaan. Työelämäjaksoni seurauksena myös Haaga-Helian opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä San Diegoon. Tälläkin hetkellä yksi opiskelijamme työskentelee FACC:ssa ja syksyllä kaksi seuraavaa opiskelijaa suuntaa sinne.

Teemakuva: Shutterstock.com

Muut kuvat: Tuula Ryhänen