Siirry sisältöön
Työelämä
Työelämä muuttuu ja osaaminen uudistuu, mutta kuuntelu, läsnäolo ja kannustus ovat uraohjauksen ytimessä

Kirjoittajat:

Kalle Vihtari

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hannu Kotila

yliopettaja, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 15.12.2022

Miten sinä kuvailisit omaa työuraasi? Käyttäisitkö sanoja monipuolinen, vaihteleva tai kehittyvä? Vai ehkä yllätyksellinen, repaleinen tai sattuma?

Näitä sanoja käyttivät uraohjauksen asiantuntijat omista työuristaan. Olimme kokoontuneet hybridinä järjestettyyn seminaariin pohtimaan työuria ja uraohjausta 360 osallistujan kanssa.

Uraohjauksen asiantuntijoiden mukaan kuuntelu, läsnäolo ja kannustus ovat taitoja ja osaamista, joita heiltä odotetaan. Lisäksi he ajattelevat uraohjaajalta vaadittavan toisen innostamista, uteliaisuuden ruokkimista ja hullujen ideoiden heittelyä.

Ura- ja opinto-ohjauksen koulutuksissa näitä taitoja ja osaamista harjoitellaan. Niiden äärellä on hyvä pysähtyä yhä uudelleen myös niiden, jotka ovat työskennelleet alalla jo pidempään.

Osaajapula ja ennakoinnin tarpeellisuus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori Minna Hiillos toi esille ammattikorkeakoulujen merkityksen osana korkeakoulutetun työvoiman saatavuutta. Työministeri Tuula Haatainen puolestaan esitteli omassa videotervehdyksessään elinikäisen ohjauksen mahdollisuuksia työelämän muutoksessa.

Seminaarissa paikansimme asiantuntijoiden johdolla työmarkkinoilla olevaa osaajapulaa ja tulevaisuuden osaajatarpeita, ohjauksen ja kohtaamisen merkitystä osana elinikäistä oppimista sekä maahanmuuttaneiden kohtaamista uraohjauksessa. Ekologinen jälleenrakentamisen narratiivi osana uraohjauksen ammattilaisten toivokeskeistä tulevaisuutta puhutteli ja kirvoitti keskustelua. Osallistujat toivoivat palautekyselyssä tuosta aihepiiristä lisää seminaareja paikantaa uraohjauksen suhdetta ekologisessa jälleenrakentamisessa.

Kohtaamisia ja vuorovaikutusta

Seminaaripäivän työpajoissa uraohjauksen parissa työskentelevien oli mahdollisuus laajentaa työkalupakkiaan. Työpajoissa teemoina olivat aikuisten kansainvälisyysohjaus, maahanmuuttaneiden ohjaus, ohjauksen digitaalisten välineiden hyödyntäminen, työttömien uraohjaus korkeakoulussa sekä uraohjauksen määrittely elinikäisen ohjausstrategian valossa.

Ura- ja opinto-ohjauksen ammattilaisten keskusteluista poimitun innostuneen huokauksen – ”mulla on niin ikävä ohjauksen koulutuksiin” – perusteella uraohjauksen teoreettisten, käsitteellisten ja sisällöllisten paikantamisten seminaareille on paikkansa. Tätä puoltaa erityisesti se, että uraohjaajien työnkuvat ovat murroksessa ja heidän osaamistaan uudistetaan.

Seminaarin anti vahvisti osallistujien aikaisempia käsityksiä muuttuvista työurasta ja uraohjauksen tarpeellisuudesta, kuten yksi osallistuja palautteessa kirjoitti: ”Käsitys uraohjauksesta ja sen tärkeydestä ei muuttunut, mutta päivän toisiaan täydentävät puheenvuorot osoittivat, miten keskeistä uraohjaus tämän päivän turbulentissa maailmassa on.”

Uraohjausta tarvitaan jatkossakin

Uraohjauksen osaamiselle ja uraohjauksen ammattilaisille on kysyntää. Tulevaisuuden valintojen ja vaihtoehtojen viidakossa uraohjaus nähdään entistäkin merkityksellisempänä elinikäisten oppijoiden keskuudessa. Uraohjauksen kokonaisvaltaisuus ja saatavuus mietityttivät seminaarin osallistujia.

Uraohjauksen äärellä halutaan pysähtyä. Vastaisuudessa toivottiin seminaareja ja täydennyskoulutusta vihreään siirtymään ja ekologiseen jälleenrakentamiseen liittyvästä uraohjauksesta. Myös kansainvälisyys- ja tulevaisuusohjaus sekä aikuisille suunnatut uraohjaukselliset palvelut ovat teemoja, joista toivottiin täydennyskoulutusta. Elinikäisen oppimisen myötä halutaan pysähtyä niin urateorioiden kuin ohjausteorioiden äärellä tarkastelemaan uusia tutkittuja virtauksia.

Ohjauksen arkeen kaivataan menetelmällistä osaamista: kuuntelu, läsnäolo ja kannustus ovat tulevaisuudessakin uraohjauksen perustaitoja, joita työn murroksen ja tulevaisuuden työelämän äärellä on syytä pitää esillä.

Työelämän murros ja ekologinen jälleenrakentaminen haastavat uraohjausta. Tarvitsemme uudenlaista osaamista ja uudenlaisia oppimisen väyliä valmistautuessamme tulevaisuuteen.

Haaga-Helian Work & Study Fast Track -hanke järjesti Nordic Network for Adult Learning -verkoston ja muiden kumppaneiden kanssa seminaarin uraohjauksesta kiinnostuneille asiantuntijoille marraskuussa 2022.

Work & Study Fast Track -hanke auttoi työttömiä työnhakijoita päivittämään osaamisensa ja muuttamaan työssä kertyneen osaamisen opintopisteiksi. Osaamiskartoituksen ja ohjauksen avulla pyrimme löytämään jokaiselle osallistujallemme mielekkään tien takaisin työelämään. Work & Study Fast Trackissa oli mukana kaksi ammattikorkeakoulua: Haaga-Helia ja Laurea.