Siirry sisältöön
Työelämä
Pandemia toi työntekijälle vapauksia – seuraako siitä irtisanoutuminen?

You only live once eli niin kutsuttu YOLO-ilmiö on pandemian seurauksena saanut muun muassa Yhdysvallat hämmennyksiin. Yhä useampi työntekijä haaveilee yksinyrittäjyydestä tai työnsä jättämisestä. Tämä trendi näkyy myös Suomessa.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 01.04.2022

Yhdysvalloissa irtisanoutumisten määrä on jo niin suuri, että ilmiölle on annettu nimeksi The Great Resignation, suuri irtisanoutumisaalto. Microsoftilla (Fleming 2021) noin 40 prosenttia yhtiön globaaleista työntekijöistä on pohtinut työnsä jättämistä. BLIND-kyselyn (Chen 2022) mukaan jopa 80 prosenttia teknologian parissa työtä tekevistä haaveilee työn vaihdosta. McKinseyn (de Smeet ym. 2022) tutkimuksessa 40 prosenttia työntekijöistä aikoi vaihtaa työpaikkaa seuraavien 3–6 kuukauden kuluessa ja moni oli jo vaihtanut.

Samantyyppisestä liikehdinnästä on merkkejä myös Suomessa. Kauppalehden nettikyselyssä peräti 66 prosenttia vastanneista kertoi olevansa kiinnostunut vaihtamaan työpaikkaa. Kyselyyn tuli yli 6 000 vastausta. (KL 11.11.2021.)
Asiantuntijat pitävät edellä kuvattuja lukemia järisyttävinä. Suomessa yksi keskeinen syy niihin voi olla hiljattain päättynyt etätyösuositus.

YOLO-ilmiö resonoi irtisanoutumisaallon kanssa

Harvard Business Schoolin lehtori Christina Wallace toteaa, että me kaikki olemme joutuneet pandemian aikana pohtimaan omaa elämäntapaamme. Onko se tapa, jolla olemme tottuneet toteuttamaan itseämme, juuri se tapa, jonka mukaan haluamme elää ja tehdä töitä myös tulevaisuudessa? Mitä jos sittenkin vaihdamme työpaikkaa tai toteutamme haaveemme yksinyrittäjyydestä?

Monet kokevat elämänlaatunsa parantuneen etätyön aikana. Etätyöskentely on lisännyt työntekijän kokemusta autonomiasta, vapaudesta tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta, sekä vahvistanut luottamusta työntekijän ja esimiehen välillä. Työt on hoidettu hyvin, luovasti ja säntillisesti myös etäältä. Hyvällä esimiehellä ei ole ollut tarvetta puuttua työnteon tapaan tai laatuun, ja yhteyttä on pidetty tarvittaessa. Työmatkat ovat vähentyneet, ja työn tekeminen on ehkä ollut seesteisempää kuin avokonttorin hälinässä.

Toisaalta loputtomat etäkokoukset ovat olleet uuvuttavia, eikä kaikilla ole kotona riittävän ergonomisia työtiloja. Kollegojen tuki ja läheisyys ovat tärkeitä arvoja ja elementtejä työn arjessa, ja ne ovat saattaneet jäädä vähemmälle.
Jokin välimuoto, hybridi, on varmasti sopiva tulevaisuuden työskentelymuoto.

Työpaikan vaihto tai yksinyrittäjyys voivat tuntua houkuttelevilta vaihtoehdoilta. Itsensä työllistäjät kaipaavat useasti tunnetta siitä, että saavat päivän aikana jotakin aikaiseksi eivätkä vain istu palavereissa ja raportoi työtunteja. Ennen kaikkea he kaipaavat vapautta toteuttaa itseään monipuolisesti eivätkä pelkästään oman kapean etukäteen määritellyn erikoistehtävän saralla.

Entistä tärkeämmäksi on noussut työntekijän kokemus työn merkityksestä ja vapaudesta. Mielessä on elämän ainutkertaisuus: you only live once.

Lähteet

Chen, R. (2022). Great Resignation: 80 % of Tech Employees Considering Another Job. Blind Blog Workplace Insight.

de Smeet, A. (2022). Great Attrition or Great Attraction? The Choice is yours. McKinsey & Company.

Fleming, S. (2021). Survey: 40 % of employees are thinking of quitting their jobs. World Economic Forum.

Kauppalehti 11.11.2021. Selvitimme, onko suuri irtisanomisaalto rantautunut jo Suomeen – näistä syistä työpaikka menee nyt vaihtoon.

Roose, K. (2021). Welcome to the YOLO Economy. The New York Times.