Siirry sisältöön
Työelämä
Organisaation hallinnon tietoammattilaisia tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin

Taitava assistentti huomataan aina. Heissä on jotakin, mitä voisi kutsua monitaituruudeksi tai työyhteisön liimaksi.

Julkaistu : 30.11.2022

Työelämässä on tällä hetkellä suuri joukko vahvan assistenttikoulutuksen saaneita asiantuntijoita hyvin monissa erilaisissa tehtävissä. Yhdistäviä osaamisia ovat erityisesti itseohjautuvuus, resilienssi, tiimityötaidot ja joustavuus.

Hyvä hallinnon tuki edesauttaa, mahdollistaa, luo ja jalkauttaa. Yhteistä on myös kehittämisorientoivuus sekä teknologian luonteva hyödyntäminen liiketoiminnan tukena.

Näitä taitoja ei ole turhaan nostettu tärkeiksi tulevaisuuden työelämätaidoiksi.

Haaga-Helia on pitkän linjan assistenttikouluttaja, ja brändimme on tällä alalla tunnettu. Assistenttikoulutus on vuosien varrella uudistunut, mutta yksi asia on pysynyt samana: olemme aina pyrkineet olemaan askeleen edellä työmarkkinoiden tarpeita.

Koulutus sisältää liiketalouden perusopinnot, vahvan kieli- ja viestintäkokonaisuuden sekä monipuolisen ja ajantasaisen ict-osaamisen. Tiimityöt vahvistavat työelämätaitoja, ja kielten opintojaksoilla tärkeänä osana on myös kulttuuriosaaminen.

Koska assistenttien ict-taidot ovat rautaiset, he ovat usein jo työharjoitteluvaiheessa kouluttamassa organisaation henkilöstöä uusien ohjelmistojen käytössä.

Jos haluat organisaatioosi tehokkuutta ja toimivuutta, palkkaa assistentti

Usein todetaan, että assistenttityö on katoamassa, mutta työelämästä tulee aivan toisenlaista viestiä: saamme jatkuvasti yhteydenottoja uusista työharjoittelupaikoista. Itse asiassa harjoittelupaikkoja on ollut viime aikoina enemmän kuin opiskelijoita.

Monet opiskelijat työllistyvät harjoittelupaikkaansa, ja eräästä organisaatiosta kerrottiinkin, että 80 prosenttia harjoittelijoista palkataan myöhemmin, osa jopa vakituiseen työsuhteeseen. Valtaosa valmistuneista saa heti töitä omalta alaltaan.

Asianajotoimisto Hannes Snellmanin hr-asiantuntija Mari Sipiläinen toteaa Kauppalehti Faktan (9/22) haastattelussa: ”Monen onnistumisen takana on erinomaista assistenttityötä. Assistentit eivät itse pidä työpanoksesta meteliä, vaan ovat monesti sellaista ihmistyyppiä, joka vaikuttaa mieluummin taustalla.”

Assistentti on asiantuntija omalla alallaan. Hän antaa muille mahdollisuuden hoitaa omia asiantuntijatehtäviään, ja näin hän vaikuttaa koko organisaation toimivuuteen, tehokkuuteen ‒ jopa työhyvinvointiin.