Siirry sisältöön
Työelämä
Oppiminen organisaatioissa – Yhteisövaikuttaja sytyttää liekin kehittymiselle!

Yhteisövaikuttajilla on tiettyjä piirteitä toiminnassaan, jotka auttavat tekemään muutosta ja auttavat yhteisöä oppimaan.

Kirjoittajat:

Pekka Clewer

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maiju Kokkonen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Maria Ruutiainen

lehtori, urheilu
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 31.05.2022

Työelämä, toimintatavat ja tarpeet muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Organisaatioissa tarvitaan oppimisen asennetta, jotta kilpailukykyisyys pystytään säilyttämään.

Katson ympärilleni, kuuntelen tarkkaavaisesti, tunnistan yhteisössä tarpeen. Pohdin, annan ajatusten hautua. Kuka voi asiaan vaikuttaa? Ketä tarvitsen ympärilleni? Millaista ajattelua tarvitaan, jotta tarve voidaan ratkaista? Vakuutan ja innostan ihmiset mukaan.

Isken päätä seinään… eikö mikään onnistu? Tämä olisi niin hyvä, juttu, mutta aina näissä keskusteluissa palataan samaan, olenko väärässä? Pitääkö minun muuttaa suuntaa? Onko tässä jokin este, joka pitäisi kiertää?

Kuuntelen, kuuntelen ja kuuntelen. Kysyn ja taas kuuntelen ja ihmettelen. Heitän ajatuksen ilmaan herättääkseni keskustelua. Mietin merkityksellisyyttä. Miten teen hyvää tälle yhteisölle toiminnallani? Varon urautumasta ja vinouttamasta mieltäni vain yhteen suuntaan.

Tajuan peilata asioita vuoden tai kaksi taaksepäin ja huomaan, että kulttuurissa on tapahtunut muutos. Iloitsen!

Mistä tunnistaa yhteisövaikuttajan?

Tunnistatko jotain näistä ajatuksista? Sinä saatat olla yhteisövaikuttaja, jolla on tahtotila ja halu muutoksen tekemiseen ja jatkuvaan kehittymiseen. Yhteisövaikuttajilla on tiettyjä piirteitä toiminnassaan, jotka auttavat tekemään muutosta ja auttavat yhteisöä oppimaan.

Heillä on mielenmaisema, joka ajaa heitä intohimoisesti etsimään uusia mahdollisuuksia ja merkityksellisyyksiä. He uskaltavat rikkoa rajoja tiedostaen olematta ongelmanluojia.

Yhteisövaikuttajat eivät useinkaan toimi aivan johtamishierarkian ylimmällä tasolla, vaan lähempänä ns. ruohonjuuritasoa, jolloin he pystyvät luomaan yhteyden koko yhteisöön. Toisaalta he tunnistavat erilaisia väyliä, ja rakentavat siltoja myös päättävien tahojen suuntaan. He ovat sitkeitä ja pitkäjännitteisiä. Muutoksen edistäminenhän vaati usein toimintakulttuurin muutosta, joka ei tapahdu hetkessä.

Toisaalta he ovat kärsimättömiä saattamaan asioita eteenpäin. He haluavat asioiden etenevän, jotta osallisten merkityksellisyyden kokemukset säilyvät. Pienenkin edistyksen tulee näkyä käytännön tekoina ja toimina, jotta ns. iso kuva edistyy.

He ovat kuin karttureita, joilla on kyky luoda yhteisössä isoja tavoitteita ja luoda matkalle rastivälejä ja välietappeja, joiden avulla syntyy kokemus asioiden edistymisestä. Tarvittaessa on myös mahdollisuus tehdä uusi reitinvalinta, sillä yhteisövaikuttaja osaa väistää eteen tulevat esteet ketterästi suuntaa muuttamalla.

Yhteisövaikuttaja on toimintaympäristönsä termostaatti

Yhteisövaikuttajat luovat toimillaan psyykkisesti turvallista yhteisöä, jossa ihmiset uskaltavat kertoa mielipiteensä, olla haavoittuvaisia ja välillä epävarmojakin.

Yhteisövaikuttajat katsovat asioita laajalla perspektiivillä. He kiinnittävät huomiota erilaisiin järjestelmiin ja käytäntöihin, rajoihin, suhteisiin, identiteetteihin, kulttuureihin ja valtasuhteisiin, joita toimintaympäristössä on.

Heille muutoksen tekeminen on oppimista ja toisten oppimaan auttamista sosiaalisen oppimisnäkökulman kautta. He fasilitoivat omalla arkityöllään oppivaa ympäristöä, luovat kasvun asennetta ja innostavat ihmiset mukaan muutokseen ilman käskyttämistä.

Toisaalta kartturi uskaltaa myös uteliaasti tutkailla tulevaisuuden mahdollisuuksia yksin ja etsiä sieltä sopivia syötteitä yhteisölle.

Tunnistatko sinä oman organisaatiosi yhteisövaikuttajat tai oletko itse sellainen? Miten sinä voisit omassa roolissasi edesauttaa oppivan yhteisön kehittymistä? Millaisia asenteita tai taitoja se sinulta vaatii? Oletko asemassa, jossa voit mahdollistaa ajan ja paikan yhteisövaikuttajan toimimiselle?

Lisää aiheesta:

  • Huhtala M. & Villanen J. 2021. Kehittäjän oppiva asenne. Value Books.
  • Wenger-Trayner E. & B. 2021. Systems Convening: crucial form of leadership for the 21st century. Social Learning Lab.

Kuva: www.shutterstock.com