Siirry sisältöön
Työelämä
Online-hackathon innovaatiotoiminnan katalyyttinä

Online-hackathonin järjestäminen on erinomainen tapa tuoda yhteen ihmisiä eri taustoista ratkaisemaan ongelmia ja luomaan innovatiivisia ratkaisuja.

Kirjoittajat:

Teijo Javanainen

projektipäällikkö, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.02.2023

Online-hackathonit virtuaalisina tapahtumina voivat tuoda ihmisiä eri puolilta maailmaa yhteen luomaan innovatiivisia ratkaisuja tosimaailman ongelmiin. Online-hackathonit ovatkin yrityksille, opiskelijoille ja yrittäjille erinomainen tapa jakaa ideoita virtuaalisessa ympäristössä.

Online-hackathonin tavoitteena on kehittää luovia ratkaisuja tapahtuman järjestäjien tai sponsorien esittämiin haasteisiin. Ratkaisuja työstetään yleensä vuorokaudesta viikkoon kestävissä työspurteissa.

Hackathonissa korostuu asiantuntijuus

Osallistujat saavat käyttöönsä erilaisia resursseja, kuten mentoreita, asiantuntijoita ja digitaalisia työkaluja, jotka auttavat heitä kehittämään ideoitaan toimiviksi ratkaisuiksi. Hackathonin järjestäminen edistääkin oivasti korkeakoulujen ja paikallisten yritysten yhteistyötä. Se voi tarjota mahdollisuuden tuoda yhteen molempien osapuolten parhaan osaamisen työskentelemään yhdessä valitun haasteen ratkaisemiseksi, ja syventää korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä molempia hyödyttävissä projekteissa.

Tapahtuman etuina opiskelijoille on mahdollisuus hankkia arvokasta kokemusta ja työelämään liittyvää tietoa sekä kehittää ongelmaratkaisutaitoja työskentelemällä alan ammattilaisten kanssa. Lisäksi online-hackathoniin osallistuminen voi antaa arvokasta kokemusta uusien teknologioiden käytöstä ja yhteistyöstä muiden kanssa virtuaalisessa ympäristössä.

Asioita, joita huomioida online-hackathonin järjestämisessä

Kinesis innovaatio-ohjelmassa olemme jo järjestäneet yhden hackathonin verkossa Covid19-rajoitusten aikana. Silloin tapahtuman toteuttaminen verkossa oli pakollista. Miksi päätimme järjestää myös toisen hackathonin verkossa?

Online-hackathonin järjestäminen on erinomainen tapa tuoda yhteen ihmisiä eri taustoista ratkaisemaan ongelmia ja luomaan innovatiivisia ratkaisuja. Lisäksi tapahtuman järjestäminen verkossa tekee osallistumisesta paljon helpompaa opiskelijoille. Siitä huolimatta verkkototeutukseen liittyy omanlaisia haasteita.

Onnistuneen online-hackathonin järjestämisessä tärkeää on tarkka aikataulutus ja selkeät ohjeistukset. Kaikki osallistujat, mentorit, puhujat ja fasilitaattorit eivät ole samassa fyysisessä tilassa, joten on tärkeää antaa heille tarkat aikataulut siitä, milloin heidän pitäisi olla paikalla verkossa. Tämä varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla oikeaan aikaan ja tapahtuma toimii sujuvasti.

Toinen haaste online-hackathonien kanssa on hyvän fasilitoinnin ja projektinhallinnan tarve. Online-hackathonien live-tapahtumia tiukempi aikataulutus vaatii enemmän fasilitaattoreita auttamaan osallistujia ja varmistamaan, että asiat menevät suunnitellusti.

Vaikka valmisteluaika online-hackathoneille voi olla suhteellisen lyhyt, on tärkeää testata kaikki työkalut ja tekniset ratkaisut perusteellisesti etukäteen. Testaamalla vältytään järjestäjien, osallistujien ja mentoreiden turhautumisilta ja kommunikaation katkoilta.

Hackthonit tulevaisuuden kehittämisessä

Hackathon-tapahtumilla tavoitellaan yleensä yritykselle tai muulle organisaatiolle tärkeän haasteen tai kehittämiskohteen ratkaisemista. Tämä tarkoittaa sitä, että tarve hyödyntää organisaation ulkopuolista osaamista tehokkaasti ei tule muuttumaan tulevaisuudessakaan. Hackathoneja järjestetäänkin ahkerasti ja niiden tuomaa hyötyä käytetään laajasti yrityksissä.

Tulemme varmasti vielä lähivuosina näkemään kuinka uusia teknologiota hyödynnetään hackthonien järjestämisessä ja osallistujien osallistumiskokemuksen parantamisessa. Uutena tapana online-hackathonin toteutuksessa voisi esimerkiksi käyttää tapahtuman järjestämistä metaversumissa ja kehittämistyön pelillistämistä.

Kinesis -hankkeessa parannamme yritysjohtajien ja henkilöstön työhyvinvointia, tuottavuutta ja sopeutumiskykyä pk-yrityksissä. Näin pyrimme vastaamaan koronavirusepidemian aiheuttamiin työllisyyshaasteisiin Uudenmaan alueella. Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Kinesis-ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät innovaatiotoimintaansa ja kulkevat kohti täyttä potentiaaliaan Haaga-Helian kokeneiden asiantuntijoiden tukemina.

Kuva: www.shutterstock.com