Siirry sisältöön
Työelämä
Oma työ rikastuu yhteistyössä

Opinto- ja hakijapalvelut tiimi järjestää vuosittain Staff Weekin yhteydessä työpajan eri korkeakouluista tuleville vieraille. Tämän kevään työpajassamme käsitellyt aiheet opiskelijaviestinnästä ja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän kasvusta osoittivat taas, että asiat ovat kaikille yhteisiä.

Kirjoittajat:

Satu Matikka

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mari Törmänen

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammttikorkeakoulu

Julkaistu : 23.05.2023

Haaga-Helian kansainvälisyyspalvelut järjestävät vuosittain International Staff Weekin Haaga-Helian yhteistyökorkeakoulujen henkilöstölle. Opinto- ja hakijapalvelut tiimissä järjestämme sen yhteydessä työpajan eri korkeakouluista tuleville vieraille. Työpajat ovat loistava menetelmä saada uusia näkökulmia omaan työhön ja parhaimmassa tapauksessa saada uusia tapoja tehdä omaa työtä tehokkaammin.

Keväällä 2023 käsittelimme yhdessä vieraiden kanssa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden ajankohtaisia asioita ja haasteita. Mietimme, millä eri tavoin korkeakoulujen opintohallinto toteuttaa opiskelijaviestintää. Keskusteluissa nousi yhdeksi teemaksi muun muassa digitalisaation kasvu.

Monissa yhteistyökorkeakouluissa on vähennetty esimerkiksi opiskelijoille lähetettävien sähköpostien määrää. Sen sijaan käytössä on opiskelijaportaali, johon opiskelijat ohjataan aktiivisesti seuraamaan ajankohtaista tiedotusta. Toisaalta kävi myös ilmi, että joissain yhteistyökorkeakouluissa on yhä paljon paperityötä. Korkeakoulujen väillä löytyy siis huomattavia eroja.

Yhteistyö avaa silmiä omalle työlle

Keskustellessa eri korkeakoulujen edustajien kanssa, on yllättävää ja positiivista huomata, että monessa asiassa oma tiimi oli aikaansa edellä (esimerkiksi chatbot ja muut asiakaspalvelun digitaaliset kanavat). Toisaalta huomaamme, että monet korkeakoulut painivat samojen ongelmien kanssa.

Monet pulmat omassa työssä pystyttäisiin ratkaisemaan tiivistetyllä yhteistyöllä ja verkostoilla eri korkeakoulujen välillä. Joku toinen korkeakoulu on jo saattanut löytää hyvän tavan ratkaista ongelma tai tehdä asioita toisin.

Opettajilla ja ohjaushenkilöstöllä on jo valmiiksi aktiivisempia verkostoja olemassa. Yhteistyötä olisi syytä tiivistää ja lisätä käytännön työssä myös opintohallinnon osalta. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä käytännön työhön liittyvää yhteistyötä olisi tarpeellista lisätä.

Yhteistyötä yli oman työn rajojen

Staff Week avasi silmät sille, miten antoisaa ja avartavaa on keskustella omasta työstä muiden kanssa, ja kuinka tarpeellista tällainen keskustelu on. Käytäntöjen jakaminen, ongelmista puhuminen ja ratkaisujen löytäminen yhdessä voivat helpottaa omaa työtaakkaa. Toisaalta on helpottavaa kuulla, ettei ole näiden asioiden kanssa yksin.

Korkeakouluyhteisössä olisikin tärkeää kannustaa kaikkia osallistumaan erilaisiin verkostotapahtumiin ja yhteistyöpalavereihin matalalla kynnyksellä. Yhteistyötä voi tehdä yli oman työn rajojen ja eri rooleissa työskentelevien kanssa. Monet saattavatkin yllättyä, että eri rooleissa työskentelevät saattavat painia täsmälleen samojen ongelmien kanssa. Joskus on astuttava kauemmas nähdäkseen lähelle.

Kuva: www.shutterstock.com