Siirry sisältöön
Työelämä
Muuttaako post-korona työtapoja – mitä merkityksiä etätyö tuo työhön?

Etätyön voi nähdä myös tasa-arvokysymyksenä. Useasti juuri matalapalkka-aloilla etätyö ei ole mahdollista.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 05.06.2020

Ei oo aikasemmis työpaikoissa ollu etätyömahdollisuutta. Ja varsinkin jos on jotain keskittymistä vaativia töitä niin sitten niitä on helpompi tehdä kotona, kun ei ole tätä avokonttorin häiriöisyyttä

Koronaepidemian myötä on puhuttu paljon siitä, miten etätyöstä on tulossa uusi normaali. Covid-19-epidemian takia noin puoli miljoonaa suomalaista siirtyi etätyöhön. Pandemia tarjosi oivia mahdollisuuksia oman työn tutkimiseen.

Tradenomiliiton mukaan etätyö on tärkeä väline työn joustavuuden lisäämisessä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa enemmän omaan työhönsä ja sen järjestämiseen. Etätyöt lisäävät tutkitusti tuottavuutta, työhyvinvointia ja -motivaatiota. Jotta etätöistä koituisi hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle, tasapuolisuuden huomioiminen, luottamus ja etätöiden perustuminen yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin on ensiarvoisen tärkeää (Blomqvist-Valtonen & Kopra 2020)

Myöskään THL:n tutkimusten mukaan koronaepidemialla ja sen rajaamistoimilla ei ole toistaiseksi näyttänyt olleen suuria vaikutuksia väestön psyykkiseen hyvinvointiin ja kuormittumiseen. Tämä on tärkeää työkyvyn, mutta myös yleisesti ottaen ihmisten elämän mielekkyyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Työsuojelurahaston Kannustava puhe (KaPu) -hankkeessa kysymme, mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään. Myös nuoret, etenkin tietoalalla, puhuvat lämpimästi etätyön puolesta.

Jos ei olis joustoa tässä työssä, niin sitten tavallaan se toinen puoli elämästä ei toimisi ollenkaan, niin olen sitä arvostanu ja se on mahdollistanu paljon, että aika paljon olenkin tehny etätöitä, siis en pelkästään kotona

Etätyö mahdollistaa joustavuuden, esimerkiksi vapaaehtoistyön ja perheen yhdistämisen, mikä tuntuu olevan tärkeätä nuorten vastavalmistuneiden työn sitoutumisessa ja merkityksien luonnissa.

Kun on lapsi kotona, niin pystyy vaihtelevasti omia työaikoja suunnitella ja jos tarvii, niin olla kotona, niin se on tosi tärkeä juttu ainakin itselle.

Etätyötä tehdään jo paljon toiminnoissa, joissa tiimin jäsenet ovat hajallaan eri kaupungeissa tai maissa. Etätyö vaatii kuitenkin hyvät välineet ja käytänteet:

Me ollaan meidän johtoryhmän kanssa käyty sitä läpi, että miten me voitais parantaa meidän etäosallistumista ja kokoustamista ja tämmöstä

Kannustava puhe -hankkeen tuloksista nousi esiin myös se, että esimerkiksi sotealalla etätyö ei ole mahdollista. Etätyö sopii tietyille aloille, kuten tieto- ja koulutusaloille, kun taas esimerkiksi hoivatyössä etätyö ei ole mahdollista. Tämän seikan voi nähdä myös tasa-arvokysymyksenä. Useasti juuri matalapalkka-aloilla etätyö ei ole mahdollista.

Kannustava puhe -hanke
Työsuojelurahaston Kannustava puhe -hanke (KaPu) on ajankohtainen, sillä nuorten työhön ja ammattiin sitouttaminen sekä tunneosaaminen ovat avainasemassa tulevaisuuden työssä ja kestävän työelämän luomisessa. Kannustava puhe -hankkeessa kysymme, mikä saa nuoret (vastavalmistuneet) sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään.


Kannustava puhe -hankkeen blogitekstit (eSignals)
Kannustava puhe -hanke (Työsuojelurahaston verkkosivu)

Lähteet:

Blomqvist-Valtonen, E, Kopra, J. (2020). Maailman paras työelämä. TRAL.

THL. Koronaepidemia ei näytä lisänneen työikäisten psyykkistä kuormitusta

Sitaatit ovat Kannustava puhe -hankkeen tutkimuksesta.

Annica Isacsson toimii tutkimuspäällikkönä Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Eija Raatikainen työskentelee yliopettajana Metropolia ammattikorkeakoulussa.