Siirry sisältöön
Työelämä
Mitä yhteistä on sinisellä ja oranssilla kalalla? – tarina opettajan työelämäjaksolta 

Olipa kerran pieni, innokas, sininen kala, joka sai mahdollisuuden lähteä kahdeksaksi viikoksi suuremmille vesille tutustumaan oranssiin kalaparveen ja oppimaan uusia asioita.

Kirjoittajat:

Tiina Mehto

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.10.2023

Sininen kala oli kuullut, että oranssissa kalaparvessa oli systemaattisesti kehitetty ketterää toimintaa. Kuuleman mukaan heillä oli nimettyjä agile coach -kaloja auttamassa muita kalaheimoja kehittymään yhä taitavammiksi, ketterämmiksi ja tuottavammiksi.

Sininen kala halusikin ymmärtää ja oppia, mitä kaikkea kuuluukaan tähän oranssien kalojen maailmaan ja toivoi saavansa ideoita sekä omaan toimintaansa että oman kalaparven toimintaan. Näin se voisi rikastaa sinisten kalojen monenkirjavien kala-asiakkaiden osaamista tulevaisuudessa.

Moninaisuuden havainnointia monimuotoisessa yhteisössä

Oranssi kalaparvi toivotti sinisen kalan lämpimästi tervetulleeksi parveensa, ja hänet otettiin avoimin mielin mukaan. Oranssit kalat osoittivat syvää kiinnostusta sinisen kalan ajatuksiin, näkemyksiin ja kokemuksiin oranssissa kalaparvessa. Se otettiin mukaan kaikkeen toimintaan samanarvoisena jäsenenä huolimatta siitä, että kaikki tiesivät sinisen kalan palaavan takaisin omaan parveensa kahdeksan viikon jälkeen.

Sininen kala koki aluksi, että oranssin parven käyttämää kieltä oli toisinaan haasteellista ymmärtää. Siinä oli paljon erilaisia kirjainyhdistelmiä ja asioihin liittyi erilaista ammattitermistöä tai taustatietoa, josta sinisellä kalalla ei ollut tietoa eikä ymmärrystä. ”Oranssien kalojen kieltä voi kyllä oppia, jos on aikaa kuunnella, katsella ja tutustua kalojen elintapoihin,” totesi eräs ”Oranssin aallon vaikuttaja”.

Lisäksi oranssissa parvessa oli lukuisia erilaisia heimoja, chaptereita, tiimejä, opintopiirejä ja lopuksi jopa domaineja, ja toisinaan oli haasteellista ymmärtää näiden eroja ja tavoitteita.

Sininen kala pääsi kokemaan oranssien kalojen monimuotoista yhteisöllistä toimintaa, useita erilaisia osaamisen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä keskusteluja, valmennuksia ja fasilitoituja sessioita. Se pääsi myös kokemaan parityöskentelyn ilon ja voiman oman agile coach -mentorin kanssa, jonka kanssa se työskenteli.

Ketterää yhteisöllistä oppimista psykologisesti turvallisessa yhteisössä

Sinisen kalan huomion kiinnitti moni asia, joissa oranssi parvi oli vahva: aktiivinen keskustelu psykologisen turvallisuuden luomisesta yhteisöön, ketteryyden korostaminen toiminnassa, lukuisat keskustelut, dialogisuus, monimuotoiset osallistamisen muodot, yhteistyö arjessa ja yhteiskehittäminen. Oranssi kalaparvi osasi myös rakentaa yhteisiä tutkivia ja pohtivia tiloja, joissa tavoitteena ei sinällään ollut suorittaa mitään, mutta joissa pohdittiin yhdessä esimerkiksi tulevaisuuden johtajuusosaamisia.

Oranssi kalaparvi osasi erittäin sujuvasti käyttää monipuolisia digitaalisia ratkaisuja. Näin ne toivat läpinäkyvyyttä kaikkeen toimintaansa niin epämuodollisen positiivisen palautteiden antamisessa, ketterän työn suunnittelussa ja dokumentoinnissa kuin myös osallistavien hybridimuotoisten tapaamisten järjestämisessä.

Oranssit ketterät agile coachit tulivat erilaisista osaamistaustoista, ja niillä itselläänkin oli erilaisia motivaatiokohteita toimia agile coach -kalana. Niitä kaikkia yhdistivät kuitenkin ketterät kokeilut ja kehittäminen, jotka tulivat esiin niin muiden tukemisessa kuin myös oman toiminnan kehittämisessä agile coachina ja kokonaisena parvena.

Osaava, innostunut ja hyvinvoiva yhteisö tekemässä merkityksellisiä asioita

Oranssi kalaparvi haluaa tehdä merkityksellisiä asioita yhteiskunnassa toiveikkaamman tulevaisuuden puolesta ja huolehtia vastuullisuudesta osaavana, innostuneena ja hyvinvoivana! Tätä samaa haluaa myös sininen kalaparvi, joten meillä on paljon yhteistä!

Ja taitaapa sinisen kalan sydämessä olla tämän kokemuksen myötä häivähdys oranssia…

Kirjoittaja Tiina Mehto oli opettajien työelämäjaksolla OP Ryhmässä 21.8.-13.10.2023 ja toimi senior agile coachina Asiakaskokemus ja brändi -osaamiskeskuksessa.