Siirry sisältöön
Työelämä
Kuinka HR voi tukea oman osaamisen kehittämisessä?

Monessa asiantuntijaorganisaatiossa yhtiön arvo on yhtä kuin ihmisten innovaatiot ja osaaminen. Mutta kuinka HR voi tukea oman henkilöstön osaamisen kehittymistä arjen kiireen keskellä?

Julkaistu : 30.03.2022

Hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden alumni- ja ammattijärjestön Skillan toiminnanjohtaja Elina Havu kantaa työssään vastuuta jäsentensä oppimisesta.

”Jokainen HR-johtaja ja järjestövetäjä painii samojen teemojen äärellä. Organisaation tulisi kehittyä jatkuvasti, mutta talon omille koulutuksille ollaan jo kuuroja. Uuden oppimisessa on pitkälti kyse myös innostuksesta omaa työtään kohtaan, jolloin oppimisen tulisi olla systemaattista ja strategialähtöistä”, Havu kuvailee.

Strategialähtöinen kehittymissuunnitelma katsoo tulevaan

Oman osaamisen kehittämistä voi tarkastella sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Kun uuden oppiminen tuo yksilötasolla lisää intoa ja motivaatiota omaan työhön, organisaatiotasolla se varmistaa yhtiön tulevaisuuden kasvun ja kilpailukyvyn.

Organisaation kehittymissuunnitelma kannattaakin rakentaa strategiasta käsin, ja purkaa se yksikkökohtaiseksi osaamissuunnitelmaksi, jonka taas voi yhdistää jokaisen henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin. Kun osaamisen kehittämisen systematisoi ja kalenteroi, sille on helpompaa raivata tilaa kiireen keskeltä.

”Vaikka ihmiset ovat kuormittuneita, oppiminen ei saisi pysähtyä. Muutoin organisaatiossa aletaan helposti toistaa vanhoja toimintatapoja ja jäädään kehityksen jalkoihin. Myös kiireen keskellä tulisi katsoa eteenpäin”, Havu kertoo.

Uuden oppiminen ja ajattelun kehittyminen koskevat kaikkia asiantuntijoista tukifunktioihin ja johtajiin, joten koulutuksia suunniteltaessa onkin hyvä kaivaa organisaatiokaavio esiin, ettei osaamisvajeita pääse syntymään.

Oppiva organisaatio jakaa osaamistaan

Osaamisen jakamiseen kannustava kulttuuri auttaa hyödyntämään koulutuksissa opittuja taitoja laajalti. Kun yksi tuo pöytään palvelumuotoiluosaamistaan, toinen hallitsee Teamsin yhteiskäyttötyökalut ja kolmas osaa luoda Power BI -raportteja, saadaan koulutusten tuomat opit jaettua koko organisaatioon.

Ulkoisen kouluttajan käyttäminen onkin järkevää organisaation uudistumisen kannalta.

”Lähtökohtaisesti taloon tulee uutta osaamista vain rekrytointien ja ulkoisten koulutusten kautta. Mikäli ulkoiset koulutukset unohdetaan, vanhasta kulttuurista voi tulla niin vahva, etteivät uudet työntekijät pysty jalkauttamaan omaa osaamistaan käytäntöön. On äärimmäisen vaarallista ajatella, että meillä on tehty aina näin”, Havu kuvailee.

Joskus koulutuksia suunniteltaessa kannattaakin ajatella laatikon ulkopuolelta. Toimitusjohtajan palvelumuotoiluosaaminen saattaa auttaa nostamaan asiakkaan paremmin liiketoiminnan keskiöön ja asiantuntijan talouslukutaitojen kehittyminen auttaa häntä hahmottamaan projektien kannattavuutta.

Kannattaakin pohtia yhdessä,

  • Miltä organisaationne tulisi näyttää viiden vuoden kuluttua, jotta varmistatte kilpailukykynne?
  • Mitä taitoja tämä tarkoittaa ihmisillenne?
  • Kuinka oppimisen voisi kalenteroida tasaisesti ympäri vuotta?
  • Missä funktioissa syntyvä osaamisvaje aiheuttaa eniten piilokustannuksia?

Organisaation osaamisen vahvistamisen tulisi olla jokaisen johtoryhmän ja johtajan agendalla, jotta tulevaisuuskestävyys voidaan varmistaa.

Motivaatiota ja innostusta omaan työhön

Uuden oppiminen nostaa myös motivaatiota ja innostusta omaa työtään kohtaan. Elina Havu kääntyi Skilla ry:n täydennyskoulutuksissa Haaga-Helian puoleen. Skillalle sopivia avoimia koulutuksia integroitiin Skillan tapahtuma- ja koulutuskalenteriin ja jäsenille tarjottiin alennusta koulutusmaksuista.

”Haluamme kannustaa jäseniämme oman osaamisensa kehittämiseen. Meille yhteistyö Haaga-Helian kanssa on helppo ja luonteva tapa laajentaa koulutustarjontaamme. Koulutuskuvaukset, ilmoittautumislinkit ja käytännönjärjestelyt tulevat valmiina Haaga-Helialta, joka vapauttaa meidän aikaamme muualle”, Havu kiittelee.

Havu katsookin koulutuskalenterin kanssa pitkälle tulevaan.

”Kukaan meistä ei tiedä, mistä työtehtävästä jäämme joskus tulevaisuudessa eläkkeelle. Osaamistarpeita pitää osata ennakoida ja omasta ammatillisesta kehittymisestä pitää huolta. Työ on myös iso osa arkeamme, joten motivaatioon ja innostukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Oppiminen on iso osa sitä.”

Kouluttautua voi yksin tai yhdessä

Koulutusteemoista ja oppimistavoitteista riippuen koulutuksiin voi hakeutua joko yksin, tiimeinä tai järjestää vaikka oman räätälöidyn koko talon koulutuksen.

Haaga-Helian avoimiin maksullisiin koulutuksiin ovat tervetulleita niin yksittäiset osaajat, kuin työtiimit ja yhteisöt. Valitse omasi valmiista koulutustarjoamasta tai pyydä räätälöityä koulutusta.

Tulevia koulutuksia ovat mm.

Haluaisitko sparrata aiheesta?

Ota yhteyttä kaupallisten koulutusten asiakkuuspäällikköön Anne Bondarèwiin. Käykää yhdessä läpi tilanteenne ja osaamistarpeenne ja kuinka Haaga-Helian koulutustarjoama voisi tukea teitä oman osaamisen kehittämisessä.

Ota yhteyttä:

Anne Bondarèw
+358 40 488 7291
anne.bondarew@haaga-helia.fi