Siirry sisältöön
Työelämä
Korkeakouluista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaajia työelämään 

NAU! -hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli lisätä korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstöjen tasa-arvotietoutta. Työmme NAU! -hankkeen parissa on päättynyt ja uskomme vahvasti onnistuneemme.

Kirjoittajat:

Merja Drake

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Liisa Vanhanen-Nuutinen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Aura

TKI-asiantuntija, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 06.09.2022

Haaga-Helia osallistui neljän ammattikorkeakoulun, kolmen yliopiston ja Tekniikan akateemisten kanssa kahden ja puolen vuoden ajan NAU! -hankkeeseen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena oli lisätä korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstöjen tasa-arvotietoutta.

Tavoitteen tärkeyttä korostaa se, että vain osa korkeakoulujen opiskelijoista ja henkilöstöistä tietää ylipäätään, että korkeakouluilla tulee olla lakisääteiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Haaga-Heliassa teimme tasa-arvotyötä laajalla rintamalla.

  • Uusimme moniammatillisessa työryhmässä ja yhteistyössä opiskelijoidemme kanssa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme.
  • Muotoilimme tasa-arvosuunnittelun kokonaismallin, jonka pohjalta järjestimme opiskelijoille ja henkilöstölle tasa-arvoiltapäivän ja työpajoja.
  • Kehitimme työkaluja, joiden avulla voidaan tarkastella opintojaksojen tasa-arvon toteutumista, tasa-arvoista arviointia ja kuinka tasa-arvonäkökulma saadaan sisällytettyä Haaga-Helian Work & Study -opinnollistamisen malliin.
  • Viestimme asiasta monella eri rintamalla kirjoittamalla teemasta blogeja ja ammattitekstejä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusosaaminen on taito, jota tarvitaan työelämässä

Tasa-arvotyö korkeakouluissa on erityisen tärkeää siksi, että koulutamme tulevaisuuden työelämäosaajia. Kuinka työelämän tasa-arvo voisi kehittyä, jos tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat eivät opiskellessa tule tutuiksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen tulisi integroida kiinteäksi osaksi korkeakoulujen työpajoja, opetusta, oppimista ja opiskelua. Opetussuunnitelmia ja toteutuksia olisi hyvä tarkastella aika ajoin tasa-arvopedagogiikan näkökulmasta. Hyviä työkaluja omien opintojaksojen tarkasteluun löytyy NAU! -hankkeen verkkosivustolta.

Järjestämiimme koulutuksiin ja työpajoihin on osallistunut noin viidennes henkilöstöstämme. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat tulevat osaksi uuden henkilöstön perehdytystä syksystä 2022 alkaen. Opiskelijakunta Helga sai myös kipinän kehittää omaa tasa-arvotyötään osallistuttuaan Haaga-Helian kehittämisprosessiin. Myös opiskelijoiden orientaatioon lisätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosuus.

Hankkeen aikana kehittämämme työkalut ja mallit ovat varmasti hyödyllisiä myös oman korkeakouluyhteisömme ulkopuolella. Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelumallia on esitelty kahdessa kaikille korkeakouluille suunnatussa koulutustilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä noin sata henkilöä. Mallista tehty posteri oli esillä hankkeen loppuseminaarissa.

Tasa-arvo kehittyy hitaasti

European Institute for Gender Equality (EIGE) on laskeskellut, että nykytahdilla tasa-arvo toteutuu noin kuudenkymmenen vuoden kuluttua. Me osaltamme yritimme hieman nopeuttaa tahtia.

Uskomme että yhä useampi korkeakouluyhteisömme jäsen on nyt tietoinen korkeakoulumme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä. Työmme NAU! -hankkeen parissa on päättynyt, mutta tasa-arvotietoinen pedagogiikka on nyt idullaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluu meille kaikille ja sen kasvua ja kehitystä on jokaisen meistä vahvistettava jokapäiväisessä työssämme.

NAU! – Naiset tasa-arvoisesti uralle -hanke
Hankkeen kesto: 1.3.2020 - 31.8.2022
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kumppanit: Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän amk, Laurea, Oulun amk, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK.

Lisätietoja hankkeen tuloksista

Haaga-Helian asiantuntijoiden julkaisut hankkeessa

Vaikuttavuusblogi

Kuva: www.shutterstock.com