Siirry sisältöön
Työelämä
Kannustavalla puheella on merkitystä työelämässä

Mikä saa nuoren sitoutumaan työhön, mikä tekee nuoren työstä merkityksellistä? Näihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan Kannustava puhe -hankkeessa, jossa tutkittiin työvoimapulasta kärsivien sote- ja it-alojen vastavalmistuneiden työhön sitoutumista 2019–2021.

Julkaistu : 14.10.2021

Tutkimuksen tulosten mukaan työntekijöiden keskinäinen luottamus on nuorelle vastavalmistuneelle hyvin tärkeä asia. Luottamus luo ilmapiirin, joka mahdollistaa itseilmaisun ja synnyttää positiivisia tunteita.

Tulokset nostivat esille myös palautteen merkityksen. On tärkeää antaa työkaverille positiivista palautetta hänen onnistumisestaan. Palaute on tärkeä kannustin työssä, sillä se antaa kokemuksen omasta arvosta työkaverin silmissä. Työ on kiireistä, ja pienikin positiivinen kohtaaminen työpäivän aikana auttaa jaksamaan.

Loppujen lopuksi monet asiat vahvistavat nuoren sitoutumista työhön. Luottamuksen ja palautteen saamisen lisäksi työhön sitouttavia asioita ovat oppimisen ja kehittymisen mahdollisuus, kollegiaalisuus, yhdessä onnistuminen ja tekeminen, tiedon jakaminen sekä ylipäätään kannustava puhe kollegoilta ja esihenkilöiltä.

Uusia malleja työn tutkimukseen ja työyhteisön kehittämiseen

Hankkeessa luotiin malleja, joita voi soveltaa tutkimuksen lisäksi myös työyhteisön kehittämisessä. Työhön sitoutumisen rakentumisen ja kehittymisen malli avaa sitoutumisen peruslähtökohtia. Työhön sitoutumisen taustalla olevan kokemuksellisen perustan tavoittamiseksi luotiin kuvadialogimalli.

Kuvadialogimallissa käytetään haastattelutilanteessa välineenä valokuvaa. Valokuvien ottaminen mukaan haastatteluun toimii hyvin aineiston keruussa keskustelua laajentavana ja tunnekokemuksia sanoittavana menetelmänä. Kuvadialogissa keskustelijat valmistautuvat keskusteluun ottamalla valokuvia sovitusta aiheesta ja tuomalla kuvat mukanaan tapaamiseen sekä kertomalla niistä haluamallaan tavalla.

Tutkimus ja kehittäminen jatkuu

Kannustava puhe -hanke vei mukanaan. Vieläkin hymyilyttää, kun ajattelemme, miten innostuneita olimme keskustellessamme työn merkityksestä tutkimuksemme nuorten kanssa. Myös teoreettiset käsitteet, kuten psykologinen turvallisuus, kognitiivinen yhdenmukaisuus ja psykologinen joustavuus, kiehtoivat ja innostivat.

Hankkeessa tuotettiin julkaisuja, saimme konsultaatiopyynnön yliopistosairaalalta ja synnytettiin uusia hankeideoita. Uusi työsuojelurahaston tiimityötä tutkiva TIITU-hanke on jo laitettu alulle.

Hanke synnytti paljon uutta osaamista esimerkiksi esihenkilötyön osaamisen muodossa ja opittiin, kuinka tärkeä merkitys perehdytyksellä on työelämässä. Tutkimustuloksista kerrottiin mediassa ja se poiki esimerkiksi haastatteluita, joita on julkaistu mm. Talouselämä– ja Tiedon Silta-lehdissä.

Kannustava puhe -hanke (KaPu) oli Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke, joka pyrki selvittämään, mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään vuosina 2019–2021. Haaga-Helian koordinoimassa hankkeessa hyödynnettiin monia erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Hankkeen loppuraportti, tiedote ja tiivistelmä sekä julkaisut ovat verkossa.

Kannustava puhe mediassa

Perehdytykseen panostaminen kannattaa. Elintarvikejäsenlehti Elintae 5/2020.

Saa kehua! Kannustava puhe sitouttaa nuoria työhön. Tiedon Silta 12.4.2021.

”Tunnetaitoihin ei ole kiinnitetty korkeakouluissa tarpeeksi huomiota” – Professori Mari Lundström sai yliopistosta vahvan ammatillisen itsetunnon, ja näin sen saavat nykyopiskelijatkin. Talouselämä 28.4.2021.

Työhön sitoutuminen -video julkaistu. Työsuojelurahasto 15.4.2020.

Älä pihtaa kehuissa – Nuoret työntekijät yllättivät perinteisen it-talon: Toivovat jopa kunnianhimoisempia tavoitteita ja suurempia odotuksia. Talouselämä 19.6.2021.