Siirry sisältöön
Työelämä
Intuitio on tulevaisuuden työkalu, jonka käyttöä voi opetella

Mitä intuitio tarkoittaa ja miksi se on työelämässäkin niin tärkeä? Miten intuition käyttöä voi opetella?

Kirjoittajat:

Sakariina Heikkanen

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 28.04.2020

Vaikka robotit tekisivätkin yhä enemmän meidän töitämme, niillä ei ole inhimillisiä taitoja. Näitä niin kutsuttuja metataitoja ovat esimerkiksi luovuus ja luova päättelykyky, empatia, tunnetaidot ja intuition käyttö. Nostan metataidoista tarkasteluun intuition; mitä se tarkoittaa, miten sitä voi oppia ja miksi se on niin tärkeää?

Sivistyssanakirja määrittelee intuition seuraavilla synonyymeilla: välitön tajuaminen, näkemys, välitön sisäinen käsittäminen. Intuitio saatetaan mieltää rationaalisen päättelyn vastakohdaksi, jopa mystiseksi kyvyksi. Samaan aikaan monet korkeassa asemassa olevat yritysmaailman edustajat kertovat, että heidän tärkein työkalunsa päätöksenteossa on juuri intuitio.

Intuition hyödyntämisen uranuurtaja Suomessa on Asta Raami, joka väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa vuonna 2015.

Tutkimuksissa on todettu, että varsinkin silloin, kun rationaaliselle päätöksenteolle on tietopohjaa tarjolla liikaa tai liian vähän, intuitio on ylivoimainen työkalu. Tietoinen mielemme pystyy käsittelemään vain murto-osan siitä kaikesta tiedosta, mitä intuitiivinen mielemme työstää samanaikaisesti. Intuitiivinen mieli sitten nostaa ne pienet tiedonpalaset tietoisen mielemme jatkokäsittelyyn. Raamin mukaan tietoisen päättelyn tiedon käsittelyn nopeus on noin 40–50 bittiä, kun taas tiedostamattomien ärsykkeiden määrän eri aistikanavien kautta arvioidaan olevan 11 miljoonaa bittiä.

Näin ollen intuitiivinen päätöksenteko on ihmisille luontaista. Vaikka kuvittelisimme tekevämme päätöksen, mikä pohjautuu täysin rationaalisen pohdintaan, oletettavasti päätökseen vaikuttaa kuitenkin kaikki se tieto, mikä on rekisteröitynyt meihin myös tiedostamatta.

Työelämässä intuition ja päättelyn saumaton yhdistäminen varmasti poikisi parhaita ideoita, ratkaisuja ja päätöksiä. Raamin tutkimus on osoittanut kolmenlaisia hyötyjä intuition käytöstä päätöksenteossa:

1) Päätösten laatu paranee.

2) Päättämisen nopeus ja sen jälkeinen varmuus kasvavat.

3) Intuitiota päätöksenteossaan hyödyntävät ihmiset ovat päätöstensä suhteen tyytyväisempiä jälkeenpäin.

Sinustakin intuitiospesialisti?

Intuitio on taito, joka pitää ottaa käyttöön ja harjaannuttaa palvelemaan paremmin. Intuitio ei ole mitään salamyhkäistä vaan pohjimmiltaan havainnointia. Intuition kautta valjastetaan käyttöön kaikki olemassa oleva tieto päätöksenteon tueksi.

Taitava intuition käyttäjä havainnoi ympäristöään sekä itseään ja osaa erottaa, mitkä havainnoista ovat oikeita. Esimerkiksi ärsyyntynyt mieli on omiaan vääristämään havaintoja, samoin muut voimakkaat tunteet vinouttavat intuitiivista ymmärrystä. Intuitiivinen tieto on siis tunnetilalta neutraalia.

Myös kehon tuntemukset ovat tärkeitä intuition tunnistamisessa. Raamin haastattelemat yritysjohtajat kertovat, että heillä on ollut asiasta hyvin vahva kehonsisäinen tunne, jota ovat kuunnelleet (englanniksi ”gut feeling” tai ruotsiksi ”magkänsla”).

Harjoituksia intuition kuuntelemiseksi ja kehittämiseksi:

  • Virittäydy intuitiolle otolliseen rauhalliseen olotilaan (poista häiriötekijät ja siirry melusta pois)
  • Rai­vaa ti­laa in­tui­ti­ol­le te­ke­mäl­lä jo­ta­kin rau­hoit­ta­vaa, vaikka kävelyä tai kotitöitä
  • Yksinolo on monelle avain intuition kuulemiseen
  • Hermostunut olotila, samoin kuin kaikki voimakkaat tunteet voivat vinouttaa intuitiota
  • Lähellä unitilaa on helpompi saada kiinni intuitiosta
  • Va­lit­se, mitä ha­lu­at ha­vain­noi­da ja kes­ki­ty sii­hen, jotta pystyt ha­vait­se­maan uutta ja enemmän
  • Käännä pohdinnassa oleva asia toiseen perspektiiviin (miltä tämä näyttäisi aivan toiselta kannalta)
  • Her­kis­ty tun­nis­ta­maan in­tui­ti­o­si het­ket
  • Opi intuitiokokemuksista, niistä joissa olet seurannut sitä tai et ole seurannut intuition ääntä
  • Vah­vis­ta em­pa­ti­aa­si, sillä empatia ja intuitio ruokkivat toisiaan ja toisinpäin

Itselleni intuition käyttö tarkoittaa, että ”ravistelen” itsestäni kaiken muun pois ja otan vastaan vain intuitiivisen tiedon. Sitten kuitenkin vertailen näitä tietämyksiä ja tunteita ja päätän, miten siitä jatkan. Intuitiivisen tiedon saa mikroskooppisen pienistäkin havainnoista.  Pitää vain ottaa tieto omasta itsestään sisältäpäin vastaan.

Lähteitä:

Raami, A. 2015. ”Intuition Unleased” Aalto University publication series.

Raami, A. 2016. Äly­käs in­tui­tio ja mi­ten käy­täm­me sitä. Kustantamo S&S.