Siirry sisältöön
Työelämä
Hyödynnä ja sitouta työpaikan tuore tulokas

Kirjoituksessa annetaan vinkit siihen, miten työyhteisön uudesta tulokkaasta saa alusta alkaen parhaan hyödyn irti ja samalla sitouttaa hänet.

Kirjoittajat:

Hanna Hokkanen

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jasmine Lehtoranta

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.03.2023

Hei sinä kollega tai esihenkilö! Onko tiimissäsi uusi tyyppi? Käsissäsi voi olla hiomaton timantti, jolla on paljon annettavaa työyhteisölle heti alkumetreillä. Seuraa näitä askeleita, ja saat tulokkaasta ilon irti! (Ja tyypin motivoitumaan, innostumaan ja pysymään parissanne.)

Kiinnostu koulutustaustasta

Erilaisista koulutustaustoista tulevat katsovat työtehtäviä eri näkökulmista riippuen koulutustensa fokuksesta. Ehkä uusi tekijä osaa kieliä, palvelumuotoilua tai on tekniikkavelho. Sivuaineiden, harjoitteluiden tai opinnäytetyön kautta opintojaan on voinut painottaa suuntaan, josta on iloa työpaikalla. Meillä opintohallinnossa on muun muassa kaupallisen alan, kasvatusalan ja kielitieteiden osaajia.

Etenkin oppilaitoskontekstissa tuoreesta opiskelukokemuksesta on hyötyä. Kun lähimuistissa on kokemus omasta opintopolusta, opiskelujärjestelmistä tai tutkintorakenteista, on helpompi huomioida opiskelijan näkökulma. Taito katsoa asiakkaan silmin viestintää ja saavutettavuutta on myös etu.

Tiedustele työkokemusta

Kiinnostu siitä, missä tulokas on aiemmin työskennellyt. Vastaavissa tehtävissä toiminut voi tuoda työyhteisöön uusia työtapoja. Uranvaihtaja taas saattaa tuoda uudenlaisia vahvuuksia organisaatioon. Oma työkokemustaustamme sosiaalialalta auttaa ohjaamaan opiskelijaa kokonaisvaltaisesti byrokratian pyörteissä.

Työkokemukseen verrattavaa osaamista on voinut kertyä muualtakin, kuten vapaaehtoistyöstä ja harrastuksista. Vapaaehtoinen on voinut hoitaa esimerkiksi viestintää, markkinointia, budjetin hallintaa tai olla mukana yhdistyksen hallituksessa. Uusi tulokas saattaa olla myös vapaa-ajalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa tai kirjoittaa blogia.

Räätälöi roolia

Oletko kysynyt uudelta tulokkaalta, mitä hän osaa ja mikä häntä erityisesti kiinnostaa? Onko rooli räätälöitävissä?

Ajoittain tiimissä tulee uusia tehtäviä, vastuualueita tai projekteja. Osaamista ja halukkuutta oman työkentän monipuolistamiseen on hyvä kartoittaa, jotta jokaisen potentiaalin saa käyttöön. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on merkityksellinen tekijä työyhteisöön kuulumisen kokemuksessa (Rajamäki 2022).

Joku tykkää tarkkuutta vaativasta ja toinen luovemmasta työskentelystä. Toiselle rutiinit ovat terapeuttisia, yksi syttyy kielenhuollosta tai perehdyttämisen suunnittelusta. Persoona voi olla myös tärkeä tekijä vaikkapa esiintymis- tai myyntityössä.

Kun huomioit vahvuudet ja mieltymykset, se lisää työssä jaksamista. Roolin räätälöinti lisää työn imua ja sitä kautta työhyvinvointia, työkykyä ja työn tuottavuutta (Hakanen 2020).

Panosta perehdytykseen

Uuden työntekijän perehdyttäminen vie aikaa ja resursseja, mutta siihen kannattaa panostaa. Ole valmis vastaamaan kysymyksiin useasti, sillä se luo psykologista turvallisuutta. Kaikkea kun ei tarvitse osata heti.

Psykologista turvallisuutta luovat myös toista arvostava ja monipuolisuutta rikkautena pitävä vuorovaikutuskulttuuri (Salmivaara, Martela & Heikkilä 2020). Muista siis ottaa uudet tulokkaat vastaan avoimin mielin!

Kannusta kyseenalaistamaan

Mekin muistamme sen, kun astuimme ensimmäistä kertaa Haaga-Heliaan. Mietimme, miten tehtävät hoidetaan suhteessa kokemaamme ja otimme selvää uuden työyhteisön toimintatavoista ja ohjeistuksista.

Kollegana ja esihenkilönä kannattaa kehottaa uutta tyyppiä alusta asti katsomaan työn käytäntöjä kriittisesti. Kun tuore tekijä tutustuu organisaation prosesseihin ja ohjeisiin ensi kertaa, hän näkee asiat ulkopuolisen silmin ja voi antaa arvokkaita kehitysehdotuksia. Pitkään organisaatiossa työskennellyt saattaa helposti ajautua ajattelumalliin, että ”aina ennenkin on tehty näin”.

Koulutus- ja työkokemustausta, muu osaaminen ja mielenkiinnon kohteet rikastavat työyhteisöä. Uuden työntekijän asiantuntemuksen huomaaminen ja arvostaminen sekä tiedon jakaminen vastavuoroisesti ovat osa onnistunutta työyhteisöön liittymistä (Rajamäki 2022). Mielekkäitä työtehtäviä tekevä on usein motivoitunut jatkamaan työssä pidempään!

Lähteet

Hakanen, J. 2020. Omaa työtä merkityksellistämässä. Työn Tuuli 1/2020, 29–37.

Rajamäki, S. 2022. Kokemus työyhteisöön kuulumisesta rakentuu asiantuntijuutta arvostavassa ja hyväksyvässä vuorovaikutuksessa. Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti, 18 (1), 70–78.

Salmivaara, V., Martela, F. & Heikkilä, J.-P. 2020. Radikaali psykologinen turvallisuus tilapäisorganisaation luovan ja tuloksellisen toiminnan mahdollistajana. Hallinnon Tutkimus 39 (3), 188–204.

Kuva: www.shutterstock.com