Siirry sisältöön
Työelämä
Hybridityössä hyvä tiimi on kaiken A ja O

Parhaimmillaan hybridityö lujittaa työyhteisön yhteishenkeä ja tehostaa ryhmän toimintaa.

Kirjoittajat:

Moona Tähtinen

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Satu Matikka

opintoneuvoja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 03.05.2023

Opintoneuvojan työssä etätyöskentely ei ollut mahdollista ollenkaan ennen koronapandemiaa. Koko opintopalveluiden tiimi siirtyi täysin etätyöhön yhdessä yössä keväällä 2020. Siitä on tultu pitkälle. Hybridityöskentely on kasvanut kolmen viime vuoden aikana osaksi vakiintuneita työtapoja.

Etätyökäytäntöä toteutettiin aluksi lukukausi kerrallaan. Myöhemmin etätyömalli sovittiin toistaiseksi toteutettavaksi työtavaksi, ja se on siitä lähtien kuulunut normaaliin työnteon malliin. Nyt opintoneuvojillakin on mahdollisuus työskennellä maksimissaan 80 % kokonaistyöajastaan etänä.

Etätyö lisää hyvinvointia

Hybridityö tarjoaa ennen kaikkea vapautta, jota aiemmin puuttui opintoneuvojien työstä. Hybridityö on antanut opintoneuvojille uudenlaisia mahdollisuuksia suunnitella itse omaa työtään ja työpäiviään. Hybridityön ansiosta on mahdollista painottaa eri päivinä oman työnsä eri osa-alueita. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Etätyö on lisännyt hyvinvointia ja omaa jaksamista myös vapaa-ajalla. Etäpäivänä on paljon helpompaa aikatauluttaa esimerkiksi liikuntaharrastuksia.

Toisaalta etätyö on hieman yllättäen parantanut opintoneuvojien yhteishenkeä ja tiivistänyt yhteistyötä viiden eri kampuksen välillä. Työnjakoa on ollut pakko miettiä selkeämmin, koska välillä osa kollegoista on etänä ja osa toimistolla.

Hybridityössä myös epävirallinen viestintä oman tiimin jäsenten kesken on tärkeää. Opintoneuvojat hyödyntävätkin viestinnän välineenä paljon Microsoft Teamsin chat-ominaisuutta.

Chat, jossa kaikki lähikollegat ovat mukana, on tärkeä yhteisöllisyyden kannalta. Apua työasioihin saa nopeasti riippumatta siitä, missä itse on. Teamsin chatin avulla kukaan tiimin jäsen ei myöskään jää täysin ulkopuolelle, vaikka kaikki eivät olisi aina samaan aikaan toimistolla.

Myös kasvokkaiset kohtaamiset ovat merkittäviä

Yhteisöllisyyden vuoksi on kuitenkin myös tärkeää, että koko tiimi kokoontuu silloin tällöin myös fyysisesti saman katon alle. Mikäli kohtaamisia on liian satunnaisesti, on vaarana, että työnteon punainen lanka katkeaa. Tämän vuoksi säännölliset tiimipäivät toimistolla ovat niin tärkeitä. Opintoneuvojat toteuttavat tätä omissa tiimeissään yhteisillä, ennakkoon sovituilla toimistopäivillä joka toinen viikko.

Toimistopäivät tukevat tiimien yhteenkuuluvuutta ja edesauttavat vuorovaikutuksen ylläpitoa. Ihmiset kaipaavat yhä edelleen toisten kohtaamista ja sosiaalisia tilanteita. Myös hiljaisen tiedon siirtyminen ja asioiden suunnittelutyö on helpompaa ja kätevämpää kasvotusten. Yhteisenä lähityöpäivänä pyrimme myös käymään yhdessä lounaalla. Näin voimme vaihtaa myös epävirallisesti kuulumisia.

Usein hybridimallin hyvän toimimisen edellytyksenä on saumattomasti yhteistyötä tekevä tiimi. Kannattaakin pitää huolta siitä, että tämä yhteistyö tuottaa hedelmää – sekä lähitöissä että etänä.