Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaattikoulutus – tähtäimessä vihreä siirtymä digitalisaation keinoin

Kirjoittajat:

Jani Siirilä

yliopettaja, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
principal lecturer, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eeva-Kaisa Haavisto

TKI-koordinaattori, vaikuttava ammatillinen pedagogiikka
RDI coordinator, engaging vocational pedagogy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Julkaistu : 05.04.2024

Tavoite: vahvistaa vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvää osaamista. Kenelle? Ammattikorkeakoulujen opettajille, Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden asiantuntijoille ja Business Helsingin yritysneuvojille. Miksi? Koska vihreä siirtymä ja kestävä kehitys ovat aikamme megatrendejä.

Näistä lähtökohdista alkoi VIHTA-hanke eli Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön -hanke. Sen toteuttivat Metropolia, Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Mitä saimme aikaan?

Hankkeen aikana toteutettujen webinaarien ja koulutusten pohjalta konseptoitiin Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaattikoulutus (5 op) (Hero 2023). Tavoitteena oli vahvistaa osallistujan taitoja valmentaa ja fasilitoida moniammatillisia tiimejä ja tulevaisuuden ammattilaisia. Koulutuksen aikana valmennettavien tiimit kehittivät digitaalisia tuotteita ja palveluja ekologista kestävyyttä tavoittelevien yritysten tarpeisiin.

Koulutuksen yrityskohteeksi valikoitui MyStash Oy, joka tarjoaa konsultointia, hiilijalanjäljen laskentaa ja muita ympäristövastuun kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita tuotantoyhtiöille sekä tapahtumien ja luovan alan tekijöille. Yritys pilotoi myös valtakunnallista kiertotalouspalvelua tuotantomateriaalien saattamiseksi paremmin kaikkien toimijoiden ulottuville sekä uusiokäyttöön.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat valmentaa uutta luovaa tiimiä, joka tähtää uuden palvelun tai tuotteen kehittämiseen. Osallistujat oppivat tuntemaan innovoinnin, kehittämisen ja tuotteistamisen käytänteet ja työkalut sekä osaavat hyödyntää digitalisaation mahdollistamia ekologisen kestävyyden mukaisia tavoitteita ja liiketoimintamahdollisuuksia omassa valmennustyössään. Lisäksi he tuntevat vihreän työn perusteet ja osaavat hyödyntää erilaisia sovelluksia digitaalisten palvelujen hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on alueellisen elinkeinoelämän kehittäminen. Tässä hankkeessa sitä tuettiin vahvistamilla osaamista vihreään työhön ja digitalisaatioon. Hankkeen kohderyhmän näkökulmasta se on ennen kaikkea erilaisten työ- ja yritysmahdollisuuksien näkyväksi tekemistä. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä yhteensä 20 eri yrityksen kanssa.

Iso kädenjälki, pieni jalanjälki – elimme kuten opetimme

Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat osa TKI-hankkeen tavoitteita ja sisältöjä. Pyrimme tässä hankkeessa mahdollisimman suureen ympäristökädenjälkeen ja pieneen hiilijalanjälkeen. Siksi digitaaliset ratkaisut olivat hankkeen keskiössä, kokoonnuimme pääsääntöisesti etänä emmekä matkustaneet.

VIHTA – Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön hankkeessa vahvistettiin Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysasiantuntijoiden, korkeakoulujen opetushenkilöstön ja opiskelijoiden vihreän siirtymän ja digitalisaation osaamista. Hanke vahvisti osaamista innovoinnin, fasilitoinnin, palvelumuotoilun, koulutuksen ja ohjauksen keinoin, josta esimerkkinä Vihreän innovaatiovalmentajan sertifikaattikoulutus (5 op). Hankkeessa korostuivat digitaaliset toteutukset ja ratkaisut.

Hanke tuotti mm. yli 20 koulutustallennetta, joita on katsottu yli 500 kertaa ja yli 30 julkaisua, joista yhtenä kirjajulkaisu Vihreä siirtymä ja Digitalisaatio – Työkirja opettajille ja asiantuntijoille. Kaikki hankkeen tuottamat materiaalit ovat avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä hankkeen verkkosivuilla.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Metropolia AMK:n ja Laurea AMK:n kanssa ja sitä koordinoi Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Lähteet

Harkki, S. & Siirilä, J. 2023. Vastuullisuuden edistäminen Haaga-Heliassa. Koulutusmateriaali.

Hero, L.-M. 2023. Kestävien digitaalisten ratkaisujen innovointi – case MyStash. Teoksessa Siirilä, J. toim. Vihreä siirtymä & Digitalisaatio – Työkirja asiantuntijoille ja opettajille. Haaga-Helian julkaisut 7/2023. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ss. 129-139.