Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – Kilpailukykyä ja hyvinvointia rakentamassa

Korkeakoulut ovat jälleen keskeisessä kehittäjäroolissa omilla alueillaan, käynnistämässä ja toteuttamassa hankkeita monissa merkityksellisissä teemoissa. Millaista Eurooppaa ja Suomea haluamme osaltamme rakentaa tällä ohjelmakaudella?

Kirjoittajat:

Anu Sipilä

asiantuntija, tutkimuspalvelut
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.03.2022

Kevät 2022 on ollut meille hankevalmistelijoille jälleen innostavaa aikaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) uuden ohjelmakauden hakukohteisiin perehtyessä. Muutama sana uudesta ohjelmasta ja mitä se meille ammattikorkeakouluissa tarjoaa.

Tasavertaista aluekehitystä Eurooppaan

Uudella EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmalla (AURA) tavoitellaan Euroopan alueiden välisten kehitys- ja hyvinvointierojen tasaamista, kasvua ja jäsenmaiden kilpailukyvyn vahvistamista kestävän kehityksen ehdoilla. Suomalaisiin maakuntiin rahoitus kanavoituu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR- ja ESR+ instrumenttien sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) kautta, joista jälkimmäinen tulee haettavaksi pääosin Itä- ja Pohjois-Suomen alueilla. Älykkään erikoistumisen strategiat ohjaavat kussakin maakunnassa edelleen rahoituksen painopisteitä.

Näiden hankalien kirjainyhdistelmien takana on aito pyrkimys kehittää elinvoimaista ja hyvinvoivaa Eurooppaa meille kaikille. Iso ohjelmakokonaisuus ei ymmärrettävästi avaudu helposti eikä hankepanostusten kohdetta ole aina helppoa hahmottaa. Tähän on onneksi tarjolla uusi työkalu: vasta avattu Kohesio-verkkoportaali avaa huiman näköalan kaikkiin, edelliseltä ohjelmakaudelta lähtien rahoitettuihin hankkeisiin EU:n alueella. Portaalista voi käydä jopa kaupunkikohtaisesti tutustumassa, mihin hankerahoitusta on kohdennettu. Haluatko tietää mitä Hope for family- hanke on kehittänyt Bratislavan alueella? Käy tutustumassa! Avoimuus rakentaa luottamusta ja luo parhaimmillaan mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle.

Kilpailukykyä yrityksille ja hyvinvointia ihmisille

Uusi ohjelmakausi tähtää alueiden elinkeinoelämän uudistamiseen, työllisyyden edistämiseen sekä osaamisen ja osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnassa. Haasteet, joita hankerahoituksella pyritään taklaamaan ovat siis merkittäviä ja niitä ratkomalla voidaan parhaimmillaan tuottaa suomalaisille paljon hyvää.

EAKR -hankkeilla tuetaan yrityksiä liiketoiminnan kehittämisen, kasvun ja kansainvälistymisen tarpeissa sekä vahvistetaan yritysten ja kehittäjien välistä yhteistyötä. Globaalit, nopeat muutokset toimintaympäristössä haastavat elinkeinoelämää ottamaan harppauksia digitalisaatiossa ja uusien teknologioiden käyttöönotossa, ympäristöystävällisten prosessien kehittämisessä ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

ESR+ etsii puolestaan ratkaisuja muun muassa työvoiman kohtaanto-ongelmiin ja osaamisen kehittämisen haasteisiin, kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja työpaikkojen kehittämiseen sekä pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä. Yritysten toimintakyvyn turvaaminen samoin kuin työpaikkojen säilyttäminen äkillisten kriisien kohdatessa on uuden ohjelmakauden alkaessa edelleen ajankohtaista.

Kaiken kehittämistyön keskiössä uudella ohjelmakaudella on kestävä kehitys, hiilineutraali yhteiskunta yhtenä sen keskeisistä tavoitteista. Ihmisen, ympäristön ja talouden kestävä huomioiminen on hakemusten tärkeä arviointikriteeri; tulevissa hauissa menestyvät hankkeet sisällyttävät tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen aidosti osaksi toimenpiteitään.

Seuraavina vuosina korkeakoulut ovat jälleen keskeisessä kehittäjäroolissa omilla alueillaan, käynnistämässä ja toteuttamassa hankkeita monissa merkityksellisissä teemoissa. Tuleviin hakuihin valmistautuessa saamme mahdollisuuden jälleen miettiä, millaista Eurooppaa ja Suomea haluamme osaltamme rakentaa tällä ohjelmakaudella.