Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Ukrainasta tulleiden unelmat ja toiveet työllistymisestä Suomessa

Ukrainasta tulleille tilapäinen suojelu Suomessa avaa ovia uusille aluille ja erilaisille toiveille tulevaisuudesta. Työllistymisen merkitys on keskeisellä sijalla heidän unelmissaan. Tulevaisuus voi olla epävarma ja täynnä haasteita, mutta hankkeessamme mukana olevat ukrainalaiset työnhakijat ovat valmiita tekemään töitä unelmiensa eteen!

Kirjoittajat:

Sari Ruotsalainen

lehtori, analytiikka ja kehittäminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Pirjo Saaranen

yliopettaja, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 27.10.2023

Järjestimme syksyllä 2023 tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille infotilaisuuden. Sen tavoitteena oli kerätä tietoa ja kokemuksia työnhaun haasteista sekä selvittää, millaista lisäkoulutusta ja tukea tilapäistä suojelua saavat tarvitsevat työllistymiseensä Suomessa.

Työllistyminen ukrainalaisten unelmissa

Ukrainalaiset osallistujat jakoivat avoimesti toiveitaan ja unelmiaan tulevaisuudesta. Erityisesti he nostivat esille työllistymisen merkityksen tulevaisuuden toiveissa. Monet heistä näkivät itsensä vuoden päästä työelämässä ja hyödyllisinä yhteiskunnan jäseninä. Osa toivoi mahdollisuutta uuteen koulutukseen ja kielitaitonsa parantamiseen, mikä on usein avain työllistymisen onnistumiseen.

Vuoden päästä näen itseni kansainvälisessä yrityksessä, jossa on mahdollisuus matkustaa ja saada työtovereita muista maista.

Näin yksi osallistuja kuvaili näkemystään ja heijastaen monien ukrainalaisten halua luoda ura Suomessa ja olla osa monikulttuurista työympäristöä.

Ukrainalaisten työnhaun haasteet ja tuen tarpeet

Valitettavasti monet ukrainalaiset hakijat ovat kohdanneet haasteita työnhaussa Suomessa. Moni heistä on lähettänyt aktiivisesti hakemuksia ja osallistunut rekrytapahtumiin, mutta työpaikkojen saanti on ollut haastavaa. Useat mainitsivat Suomen kielen taidon tai kokemuksen puutteen olevan esteenä.

Olen ollut aktiivinen 1,5 vuotta. Ongelma on suomen kieli.

Monenlaiselle lisäkoulutukselle ja tuelle on tarvetta. Ukrainalaiset halusivat parantaa englannin ja suomen kielen taitojaan, mutta he kaipasivat myös muita ammattitaitoa vahvistavia kursseja. Näihin kuuluivat muun muassa tieto yrittäjänä toimimisesta Suomessa, työharjoittelupaikkojen saaminen ja taitojen päivittäminen sekä IT-taitoihin liittyvät koulutukset.

Osallistujamme toivoivat myös apua tutkintotodistuksen vahvistamiseen ja jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Toiveissa heillä oli saada tietoa oman alan vaatimuksista ja keinoista kehittää itseään vastaamaan nykyisiä työmarkkinoiden tarpeita. Tarvetta on siis yksilölliselle lähestymistavalle, joka auttaa jokaista työnhakijaa löytämään oman polkunsa työelämässä.

Tarvitsen apua ymmärtääkseni, miten voin parantaa tulevaisuuden mahdollisuuksiani.

Kohti työllistymistä

Ukrainalaisten osaamisen, työkokemuksen ja toiveiden kirjo on laaja. He ovat valmiita opiskelemaan ja työskentelemään ahkerasti saavuttaakseen tavoitteensa. Motivaatio uusien taitojen oppimiseen, kielitaidon parantamiseen ja työllistymiseen on suuri.

Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T – tunnista, tunnusta, työllisty hankkeessa keräämme tietoa ja kokemuksia työnhaun haasteista sekä selvitämme, millaista lisäkoulutusta ja tukea tilapäistä suojelua saavat tarvitsevat työllistymiseensä Suomessa.

Työllistymisen edistämisessä ymmärrys pakolaisten tilanteesta sekä yhteistyön tekeminen eri toimijoiden välillä on merkityksellistä. Tarpeiden pohjalta toteutamme hankkeessa erilaisia opintoja, työpajoja, tapahtumia ja henkilökohtaista ohjausta sekä kohtaamisia pääkaupunkiseudun työnantajien kanssa.

ESR+ -rahoitetun Pakolaisten työelämävalmiuksien 3T – tunnista, tunnusta, työllisty -hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten työllistymistä Suomessa pääkaupunkiseudulla.