Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Tekoäly erityisopettajan työn apuna

Ammatillisen erityisopettajan työssä opetuksen suunnittelun pohjana ovat opiskelijoiden oppimisvalmiudet, tuen tarpeet ja oppimateriaali sekä oppimisympäristöjen selkeys ja sopivuus. Tekoäly osoittautui oivalliseksi avuksi erityisopettajalle oppimateriaalin ja opetuksen suunnittelussa.

Kirjoittajat:

Laura Vilkki

ammatillinen erityisopettaja
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 22.04.2024

Erilaiset tarpeet opinnoissa ryhmänä ja yksilöinä mm. oppimateriaalin ja opetusmenetelmien osalta asettaa eriyttämisen haasteen opettajalle: miten opettaa, jotta kaikki oppivat. Osana Haaga-Helian erityisopettajaopintoja kokeilimme AI Driver!-hankkeen puitteissa tekoälyä opetuksen suunnittelussa.

Opiskelijoiden erilaiset tarpeet haastavat opettajaa

Omnian lähihoitajaopinnoissa on erilaisia oppijoita. Nuorten ryhmissä opiskelee oppivelvollisia, jotka tulevat suoraan perusopetuksesta. Heille muun muassa ammatin käsitteistö ja toimintaympäristöt ovat uutta ja osa opiskelijoista tarvitsee tukea opinnoissaan.

Joustavissa ryhmissä koulutetaan ammatinvaihtajia, jotka ovat nopeasti opinnoissaan eteneviä. Työelämässä toimiminen on heille tuttua. Useat heistä ovat työskennelleet tai työskentelevät jo lähihoitajana.

Kansainvälisissä ryhmissä on opiskelijoita eri maista (mm. Intia, Filippiinit, Ukaraina). He opiskelevat oppisopimuksella, eli ovat työssä alan työpaikoissa ja opinnot toteutetaan etänä. He eivät osaa vielä suomen kieltä ja suomalainen kulttuuri, työtä ohjaavat lait ja järjestelmät ovat heille vieraita.

Tekoäly kaveriksi opetuksen suunnitteluun

Päätimme kokeilla tekoälyn käyttöä suunnittelun apuna Omnian omavalvonnan opintojaksolla. Kipinä tähän syntyi ajatuksesta, että miten tekoälyn saisi osaksi opettajan työtä. Toiseksi opiskelijoiden erilaisuus ja erilaiset tarpeet sekä opetettava teema haastoivat. Aiheena omavalvonta ei ole kaikkein kiinnostavin teema lähihoitajaopiskelijoiden näkökulmasta, koska siinä on sisällöllisesti paljon lakitekstiä, säädöksiä ja ohjeita.

Omavalvonta on kuitenkin lakisääteinen ja tärkeä osa lähihoitajan työtä. Se on asenne ja laadun varmistaja sille, että lähihoitaja tunnistaa riskit, tekee työtä turvallisesti ja oikein. Opiskelijoiden tulee tuntea omavalvontaa ohjaavat lait ja säädökset. Heidän on osattava lukea, tulkita ja laatia oikeanlaisia omavalvontaoheistuksia juuri siihen ympäristöön jossa he työskentelevät. Lähihoitajat työskentelevät monenlaisissa ympäristöissä kuten hoitolaitoksissa, sairaaloissa, päiväkodeissa asiakaslähtöisesti, joten omavalvontasuunnitelmat ovat erilaisia.

Kokeilun tavoitteena oli, että kaikille ryhmille tulisi oma, heille sopiva materiaali ja tehtävät. Aiemmin käytössä ollut omavalvonnan opetusmateriaalia syötettiin ChatGPT tekoälyjärjestelmään ja pyydettiin sitä muokkaamaan niistä selkeä oppimateriaali ja tehtävät opiskelijoille.

Tekoäly on oiva kaveri opetuksen suunnittelussa

Työskentely tekoälyn kanssa osoitti, että syötemuotoilu ja tekoälyn haltuunotto vaatii keskittymistä ja aikaa. Lukuisten kokeilujen ja syötteiden kautta tekoälyltä kysyttiin, että meneekö siltä hermo. ChatGPT vastasi, että ei mene. Todellakin, se on väsymätön sparraaja. Työskentely tekoälyn kanssa jatkui pyytämällä sitä uudelleen ja uudelleen tuomaan vielä uuden ajatuksen tähän, selkiyttämään materiaalia ja kieltä, koska vaikeita käsitteitä ei voi käyttää.

Kokeilun tuloksena syntyi nuorten omavalvonnan opetukseen saavutettavat ja selkeät diat sekä projektityö, jossa opiskelijat suunnittelevat omavalvontaohjeistuksen ryhmissä. Pyysimme nuorten materiaaliin humoristisuutta mukaan, jotta tulisi kepeyttä heille raskaaseen aiheeseen. Sekin onnistui. Tekoäly tuotti sekaan hassuja nimiehdotuksia, kuten Supersankari organisaation, jossa on toimita-ajatuksena sydän paikallaan ja nauru herkässä, sekä kehotuksia käyttää luovuutta tehtävän teossa.

Aikuisopiskelijoille on oma materiaalinsa, jossa käytetään enemmän ammattikäsitteitä ja ryhmätyötä omavalvonnan teeman äärellä. Kansainvälisille opiskelijoille syntyi heidän tarpeisiinsa sopivat opetusmateriaalit sekä esimerkki omavalvonnan ohjeistuksesta sellaisessa työpaikassa, jossa he työskentelevät.

Tekoäly vaatii uteliaisuutta, hieman aikaa ja rohkeutta kokeilla

Tekoäly nopeutti suunnittelua ja selkokielistämistä sekä antoi ideoita erilaisiin ja eri tavoin suoritettaviin tehtäviin. Koimme paljon oivalluksia yhteistyöstä, syötemuotoilusta ja omien tavoitteiden selkiyttämisestä. Tärkeä havainto oli se, että tekoälyn kanssa on oltava itse sisällön asiantuntija, koska vastuksena tuli myös sisältöä, joka ei ole totta. Opettajan on tarkistettava tekoälyn tuottaman tekstin, kuvien ja käsitteiden oikeellisuus, perustelut ja asioiden kytkeytyminen toisiinsa.

Tulevaisuus tuo varmasti paljon mahdollisuuksia tekoälyohjelmien kirjoon, joita voi käyttää erityisopettajan työssä ja opetuksen suunnittelun apuna.

Kirjoitus on osa AI Driver! -hankkeen julkaisuja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa perustietoa, ajatuksia ja oivalluksia tekoälystä kokeilujen ja tutkimusten avulla tueksi opetusalalla työskenteleville.

Kuva: Shutterstock