Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Palveluliiketoiminnan supertiimejä tutkimassa

Haaga-Helian lehtori Aarni Tuomi lähti kesäksi 2023 tutkijavaihtoon brittiläisen Surreyn yliopiston tekoälyn ja palveluliiketoiminnan tutkimuskeskukseen.

Kirjoittajat:

Aarni Tuomi

lehtori, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminta
lecturer, hospitality business
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Visiting Research Fellow
University of Surrey

Julkaistu : 29.08.2023

Erilaisen älyteknologian kehittäminen ja arvon luontiin valjastaminen on ottanut viime vuosina huimia harppauksia. Etenkin palvelualoilla mekaanisia, toistuvia ja helposti rajattavissa olevia työtehtäviä delegoidaan entistä useammin älykkään automaation keinoin esimerkiksi teksti- tai ääniohjatuille chatboteille ja digiavustajille tai fyysisille palveluroboteille (Tuomi & Ascenção 2023).

Esimerkiksi siivouspalvelualalla palvelurobotit imuroivat lattioita, pesevät ikkunoita ja desinfioivat pintoja; ravitsemispalveluissa robotit esivalmistavat, lämmittävät ja pakkaavat aterioita, sekoittavat drinkkejä ja tarjoilevat annoksia; kaupan alalla ne skannaavat hyllyjä ja hoitavat varastonkiertoa; ja hoiva-alalla ne pitävät vanhuksille seuraa ja tarkkailevat verenpainetta.

Fyysisten palvelurobottien seurana toimivat entistä useammin myös tekoälypohjaiset chatbotit ja erilaiset muut digiavustajat, jotka kykenevät palvelemaan asiakkaita kellon ympäri. Esimerkiksi Helsingin kaupunki hyödyntää tällaista sovelluspohjaista älyteknologiaa terveysasemillaan: kaupungin chatbot antaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä neuvoja nopeasti, ohjaten asiakkaan oikeaan paikkaan.

Älykkään automaation käytännön esimerkkien yleistyessä palvelualoilla ollaan entistä useammin tilanteessa, jossa palvelukokemus tuotetaan ihmisen ja erilaisen älyteknologian yhteistyönä. Tutkimuskirjallisuus on alkanut kutsua tätä yhteistyötä eräänlaiseksi supertiimiksi, jossa tiimin eri osapuolet – ihminen ja älyteknologia – tuovat molemmat oman uniikin panoksensa palvelukokemuksen luomiseen.

Kansainvälisiä suhteita rakentamassa

Lähdin kesällä 2023 tutkimaan ihmisen ja älyteknologian muodostaman supertiimin käsitettä, käytännön haasteita sekä mahdollisuuksia. Käytännössä liityin vierailevana tutkijana brittiläisen Surreyn yliopiston kahteen poikkitieteelliseen tutkimuskeskukseen, Surrey Institute for People-Centred AI:hin ja School of Hospitality and Tourism Managementiin. Poikkitieteellistä tutkimusvierailua rahoittivat Helia-säätiö ja Liikesivistysrahasto.

Tutkimusvierailun tuloksena syntyi peräti viisi yhteistä konferenssiesitystä Suomessa, Alankomaissa ja Englannissa. Esitykset rakentuivat erilaisten monialaisten kokoonpanojen ympärille, joissa yksittäisten tutkijoiden osaaminen – supertiimin tapaan – täydensi toistaan. Konferenssipaperit, etenkin niin sanotut extended abstractit tai posteriesitykset, ovat helppo ja nopea tapa testata uusia ideoita. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun kyseessä on kansainvälinen tutkimusyhteistyö, sillä konferenssiesitysten myötä kertyy jo tutkimusprojektin aikaisessa vaiheessa kokemuksia ja konkreettista näyttöä yhdessä tekemisestä.

Konferenssipaperit mahdollistavat myös uusien ideoiden pallottelun ja palautteenkeruun, etenkin jos tutkimusta ollaan vasta aloittamassa tai projekti on käynnissä. Etenkin tekoälyn saralla kansainvälinen tutkimusyhteistyö on tärkeää, sillä digitalisaation uusi, älykkäämpi aalto vaikuttaa yli rajojen. Tekoälyyn liittyvien haasteiden ratkaisemiseen ja mahdollisuuksien lunastamiseen tarvitaan globaalissa maailmassa monikansallista näkökulmaa. Tutkimusvierailun tapauksessa konferenssiesitysten myötä käytyjen keskustelujen perusteella aineistonkeruumenetelmää muokattiin ja teoreettiseen viitekehykseen lisättiin uusia näkökulmia.

Konferenssiesityksistä poiki myös julkaisuja. Konferenssipapereista yksi julkaistaan osana open access -konferenssijulkaisua. Tämän lisäksi yksi kokopitkä artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi tulevaan, Taylor & Francisin kustantamaan vertaisarvioituun kokoomateokseen, ja kaksi muuta artikkelia ovat vertaisarvioinnissa. Jo kirjoitettujen julkaisujen lisäksi tutkimusvierailu poiki myös vierailevia luentoja, uusia kirjoitusprojekteja, hankeideointia sekä uuden kutsun vierailevaksi tutkijaksi.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö rakentuu pitkäjänteisestä työstä. Keskeisintä on oma aktiivisuus verkostojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä tietysti innostus tutkittavaan aiheeseen. Jos omaa verkostoa ei vielä ole, voi esimerkiksi akateemisiin konferensseihin osallistua hyvin myös ilman omaa paperia.

Jos ihmisen ja älyteknologian muodostaman supertiimin aihealue kiinnostaa, mainittakoon suosituksena vaikkapa tuleva ENTER24-konferenssi, jossa toimin Research Track Co-Chairina.

Lähde

Tuomi, A., & Ascenção, M.P. 2023. Intelligent automation in hospitality: exploring the relative automatability of frontline food service tasks. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(1), 151–173.