Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Miten saada aikaan 29 uutta ideaa yhden tunnin työpajan aikana?

Työpajasta saadaan kaikki irti, kun sen toteuttamisessa noudatetaan yhteistoiminnallisen oppimisen filosofiaa.

Kirjoittajat:

Antti Leppilampi

projektipäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 25.04.2023

Hankkeissa pitkään työskennelleenä nautin niissä erityisesti uusien asioiden kokeilemisesta. Viimeisimpänä päätin kokeilla hankepartnereideni kanssa yhden tunnin minityöpajan mallia.

Vastasin itse työpajan fasilitoinnista. Työpajan taustalla oli hankepartnereidemme kanssa käydyt keskustelut. Tarkoituksenamme oli jakaa parhaita käytänteitä yritysten kontaktointiin liittyen. Tässä kirjoituksessa jaan kokemukseni tästä minityöpajasta, jonka lopputuloksena onnistuimme luomaan 29 käytännöllistä ideaa yhden tunnin aikana.

Käytä mallia, joka osallistaa tasapuolisesti

Ennen työpajan alkua osallistujien ennakkotehtävänä oli ajatella aikaisempia kokemuksiaan liittyen yritysten kontaktointiin. Työpajan alkaessa pyysin jokaista pohtimaan ennakkotehtävää vielä muutaman minuutin ajan. Jokainen osallistuja sai itse kirjata kommentteja ylös parhaaksi valitsemallaan tavalla.

Tämän jälkeen jaoin osallistujat pienryhmiin, joissa he saivat kymmenen minuuttia aikaa jakaa ajatuksiaan. Pienryhmäkeskustelun jälkeen jokaisen osallistujan ideat käytiin läpi yksi kerrallaan. Jokainen sai sanoa sanottavansa. Lopputuloksena saimme 29 helposti käytäntöön vietävää ideaa. Tämän jälkeen osallistujat päättivät äänestämällä, mikä ideoista on toteuttamiskelpoisin.

Työpajan lopuksi osallistujat saivat kertoa mielipiteensä työskentelyn kulusta. Osallistujat pitivät siitä, että kaikki pääsivät yhtäläisesti ääneen. Moni osallistujista myös oli positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka tunnin aikana voi niin rennolla tavalla olla samaan aikaan tehokas.

Taustalla yhteistoiminnallisen oppimisen filosofia

Valitsemani työpajamalli hyödynsi yhteistoiminnallisen oppimisen pedagogista filosofiaa, jonka yksi kehittäjistä on israelilainen pedagogi Shlomo Sharan (ks. esim. Sharan 1994). Pyrin hyödyntämään yhteistoiminnallisen oppimisen filosofiaa kaikessa työssäni, koska se on mielestäni paras tapa saada osallistujat innostuneeksi ja mukaan toimintaan. Yhteistoiminnallinen oppimisen malli saa parhaimmillaan jokaisen osallistujan tuntemaan olevansa samalla viivalla muiden kanssa.

On hyvä kuitenkin muistaa ohjaajan rooli yhteistoiminnallisen oppimisen filosofiaa hyödyntäessä. Ohjaajan on äärimmäisen tärkeä luoda turvallinen ilmapiiri alusta alkaen. Esittelemäni tunnin työpaja onnistui todennäköisesti hyvin siitä syystä, että osallistujat tunsivat toisensa entuudestaan. Jos näin ei olisi ollut, olisi roolini ohjaajana ollut vieläkin merkittävämpi.

Vinkit työpajan vetäjälle

Jos vastaavanlaisen työpajan vetäminen kiinnostaa, kehotan ohjaajaa muistamaan seuraavat asiat:

  1. Anna hyvissä ajoin ennakkotehtävä työpajan teemaan liittyen. Jaa halutessasi tarkempi työpajan sisältö esimerkiksi PowerPoint-esityksen muodossa.
  2. Aloita työpaja aina osallistujien omilla kokemuksilla. Tämä saa heidät tuntemaan itsensä kuulluiksi.
  3. Kun esität osallistujille uuden kysymyksen, anna osallistujille aikaa pohtia kysymystä ensin yksin. Monet oppivat ja sisäistävät paremmin tietoa, kun saavat ensiksi itse purkaa ajatuksiaan.
  4. Ryhmätyön aikana jaa osallistujat tasaryhmiin. Pidä huolta siitä, että kukaan ei puhu enempää kuin muut, ja että kaikki antavat tasa-arvoisen määrän tietoa.
  5. Anna osallistujien päättää äänestämällä niistä ideoista, joita voidaan lähteä jatkokehittelemään.
  6. Jätä lopuksi aikaa reflektoinnille. Kysy ihmisiltä kokemuksia työpajasta. Mikä toimi, ja mitä voisi kehittää?

Suosittelen vilpittömästi kokeilemaan erilaisia osallistamisen malleja palavereissa ja opetuksessa. Niiden käyttäminen nostaa osallistujien sisäistä motivaatiota.

Jokainen ihminen haluaa tulla jollain lailla kuulluksi. Erilaiset osallistamisen mallit perustuvat tälle ajatukselle ja siksi ne ovatkin niin tehokkaita.

Mukavia kokeiluhetkiä!

Lähde

Sharan, S. (toim.) 1994. Handbook of Cooperative Learning Methods. Greenwood Press. Lontoo.