Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Ilmastonmuutoksen ratkaisu vaatii multipotentiaalia

Moniosaajaa ohjaa kokeileminen, generalisti hyödyntää yllättäviä yhteyksiä.

Kirjoittajat:

Julkaistu : 12.10.2021

Uraa ja osaamista voi tutkistella monesta eri perspektiivistä. Tässä tekstissä tarkastelen multipotentiaalia eli moniosaamista Haaga-Helian ja muiden korkeakoulujen yhteisen KESTO-hankkeen kontekstissa. Hanke tutkii ja kehittää eettistä kestävyysosaamista työelämäkumppaneiden, korkeakouluopiskelijoiden ja opettajien yhteistoiminnassa.

Moniosaaja ja generalisti

Uppoudutko viikoiksi täysin uuteen kiinnostuksen kohteeseen, mutta tylsistyt nopeasti? Onko sinun vaikea määritellä, missä olet hyvä? Onko sinun hankala mukautua agendaan, ja sinua ohjaa useasti tajunnanvirta? Ovatko henkilökohtaiset tavoitteesi liian laajoja kapeille määrittelyille?

Jos vastasit useaan kohtaan kyllä, voit olla moniosaaja. Emilie Wapnickin mukaan moniosaaja (engl. multipotentialite) on henkilö, joka on kiinnostunut monesta asiasta ja jolla on luovia taipumuksia. Moniosaajia ohjaa oppiminen, kokeileminen ja uusi osaaminen. He ovat hyviä kokoamaan ideoita yhteen. Se voi tehdä heistä innovaattoreita ja ongelman ratkaisijoita.

Multipotentiaalia lähellä on myös generalistin käsite. David Epstein kuvaa generalistia vikkelänä alarajojen ylittäjänä. Generalisti tekee rohkeasti sivuliikkeitä alalta toiselle ja kyseenalaistaa vakiintuneita totuuksia.

Syvän ja kapean erikoistumisen sijaan generalisti tarkastelee ilmiöitä lintuperspektiivistä ja hyödyntää yllättäviä yhteyksiä sekä useiden eri alojen viisautta ratkoessaan eteen sattuvia ongelmia. Heitäkin tarvitaan.

Moniosaajat viheliäiden ongelmien ratkaisijoina

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja nopeasti etenevä lajikato herättävät kasvavaa huolta. Aikamme pirulliset ongelmat ovat luonteeltaan yhtä paljon sosiaalisia kuin teknisiäkin. Koulutus on avainasemassa, kun niihin haetaan ratkaisuja.

Professori Hannu L. T. Heikkisen mukaan ihmisten tulee oppia toimimaan eri tavalla kuin tähän saakka: ”Ratkaisun avain on oikeastaan osaamisen tuolla puolen, sen takana. Ensin tarvitaan ekososiaalista viisautta. Siis syvällistä ymmärrystä siitä, miten ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat kietoutuvat yhteen. Vasta sitten niitä voi ratkaista.”

Ilmastokysymysten ratkaisu edellyttää pohdintaa, koulutusta, dialogia ja luovuutta sekä uudenlaisia toiminta- ja ajattelun malleja, eettistä kestävyysosaamista. Tarvitaanko ilmastokysymysten ratkaisuissa moniosaajien tai generalistien apua?

Moniosaaja luo synteesin useasta näkökulmasta, oppii nopeasti ja sopeutuu. Multipotentiaalista osaamista, luovuutta, systeemiajattelua ja syvää ymmärrystä tarvitaan monimutkaisten, viheliäiden ongelmien ratkaisemiseen.

Artikkelin kirjoittaja toimii KESTO – Eettinen kestävyysosaaminen työelämä- ja korkeakoulukontekstissa -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa ovat mukana Haaga-Helia, Jyväskylän, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä Arcada ammattikorkeakoulu.

Lähteet

Carreda, S. (2020). Are you a Multipotentialite?

Epstein, D. (2020). Why specializing early doesn’t always mean career success?

Heikkinen, H. Ekososiaalista viisautta tarvitaan kestävän elämänmuodon perustaksi.