Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
HH-labit tarjoavat alustan ajankohtaisten haasteiden ratkaisuun

Kirjoittajat:

Satu Koivisto

tutkimuspalvelujohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.12.2022

Haaga-Heliassa on vuosien varrella syntynyt opintojaksoilla sekä tutkimus-, kehitys- että innovaatiotoiminnan tuloksena lab-ympäristöjä, jotka mahdollistavat uudenlaisten pedagogisten ratkaisuiden käyttöä, tuottavat palveluita opiskelijoille ja yrityksille tai tarjoavat ainutlaatuisia teknisiä ratkaisuita soveltavan tutkimuksen tekemiseen. Oppimis-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen määrä on vuosi vuodelta noussut. Tällä hetkellä ympäristöjä on kuusitoista.

Tavoitteena laaja hyödynnettävyys

Lab-ympäristöjen määrän kasvaessa ovat niiden tarjoamat mahdollisuudet monipuolistuneet, mutta samalla esille on tullut koordinaatiohaasteita. Kokonaisuudesta tulee helposti sirpaleinen ja vaikeasti viestittävä, jos se koostuu useasta toisiinsa liittymättömästä osasta. Uhkana on, että kunkin ympäristön hyödyntäminen rajautuu vain pienelle joukolle, esimerkiksi tietyssä hankkeessa tai opintojaksoilla mukana oleville. Korkeakoulun kannalta tavoitteena on, että lab-ympäristöt ovat laajasti hyödynnettyjä ja että ne tarjoavat käyttäjilleen lisäarvoa.

Viime vuosina Haaga-Heliassa on tehty paljon töitä lab-ympäristöjen kokonaisuuden eteen. Tavoitteena on ollut tuoda eri labien mahdollisuudet monenlaisia opintojaksoja suunnittelevien opettajien, erilaisia TKI-hankkeita innovoivien tutkijoiden tai esimerkiksi jonkin ratkaisuja etsivän yrityksen tietoisuuteen.

Työ on vielä kesken, mutta tuloksia näkyy jo. Useassa labissa pyörii jatkuvasti opintojaksoja, joilla opiskelijat työskentelevät yritysten toimeksiantojen parissa projektimaisesti. Esimerkkejä tällaisista labeistä ovat koodaajien Softala, digitaalisten palvelujen kehitysympäristö Digicave sekä Luova toimisto Krea. Osassa, kuten Interaction & Emotion Labissä ja Lab8:ssa, keskitytään enemmän soveltavaan tutkimukseen ja toteutetaan kehityshankkeita eri organisaatioiden kanssa.

Jokaisella labillä on vastuuhenkilönsä ja -tiiminsä, joka suunnittelee ja kehittää yhdessä oman labinsa toimintaa. Kokonaisuutta koordinoi Tutkimus- ja tietopalvelut. Labeissä on järjestetty yhteiset avoimet ovet, ja myös erillisiä tutustumis- ja koulutustilaisuuksia on organisoitu. Vuonna 2023 yhteinen tekeminen ja kehittäminen jatkuu entistä tiiviimpänä.

Labit tarjoavat ratkaisualustan kuudelle eri teema-alueelle

Haaga-Helian lab-ympäristöt tarjoavat alustan erilaisten elinkeinoelämän tämän hetken haasteiden ratkaisuun. Ratkaisut on luokiteltu kuuden erilaisen teeman alle:

  1. Oppimisen uudet ratkaisut
  2. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
  3. Yritystoiminnan vauhdittaminen
  4. Palvelukokemusten muotoilu
  5. Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen
  6. Vastuullisuudesta kilpailutekijä

Kuten ympäröivässä maailmassa, eri aihealueet nivoutuvat monesti jollain tavalla yhteen ja niiden edustajien pitää kyetä toimimaan yhdessä. Yrityselämässä aiemmin siiloutuneet myynti ja markkinointi ovat integroituneet yhä tiiviimmin yhteen ja työskentelevät yhdessä saumattomien asiakaspolkujen ja yhtenäisen asiakaskokemuksen edistämiseksi.

Myynnin ja markkinoinnin tehostamisen parissa Haaga-Heliassa toimii pääosin kolme erilaista labia: Luova toimisto KREA, Sales & eCom Lab sekä Eurooppa-yliopisto Ulysseuksen kanssa yhteistyössä pyöritettävä AI Innovation HUb. Käytännössä nämä lab-ympäristöt auttavat kehittämään myyntiä ja markkinointia sekä monikanavaista asiakaskokemusta. Lab-ympäristöt auttavat käyttäjiään kartuttamaan asiakasymmärrystä, suunnittelemaan strategisia konsepteja, ideoimaan luovaa konseptisuunnittelua ja sisällöntuotantoa sekä kehittämään kohtaamisia asiakkaiden kanssa. Konseptien toimivuutta voidaan testata tunnetekoälyllä ja silmänliikekameroilla.

HH-labeihin toivotetaan tervetulleiksi niin uudet opettajat ja opiskelijat, tutkijat kuin yrityksetkin. Parhaimmillaan labeissa toteutuu monialainen yhteistyö ja silloin erilaisten osaamisten yhdistäminen synnyttää aina uutta tietoa ja osaamista.