Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehittäminen
Haaga-Helian vuoden 2023 silmälasimallisto julkaistu: katseenseurantalasit päähän ja mittaamaan!

Kirjoittajat:

Heidi Kock

Lab Manager
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 08.12.2022

Kävelen Haaga-Helian käytävällä ja suuntaan viereiseen 3D/Robo Labiin. Tutkin tulostimia tarkemmin ja huomaan hyllyllä 3D-tulostetun eläinhahmon. Siirryn kokeilemaan innovointikurssillla toteutettua bussin pienoismallia, jossa pieni ilmaisin näyttää, montako istuinpaikkaa on vapaana. Kävelen takaisin omaan labiini. Riisun päästäni testattavana olevat katseenseurantalasit ja siirryn hetken päästä katsomaan niiden kuvaamaa videota, joka on tallentanut myös silmänliikkeeni. Näen siitä tarkan kartan silmänliikkeistäni. 3D-eläinhahmo on kiinnostanut erityisen paljon, sillä katseeni on pyörinyt siinä kauan.

Haaga-Helian Interaction & Emotion Labissa sekä Sales & eCom Labissa hyödynnetään tunnereaktioiden ja stressitason mittaamisen lisäksi myös katseenseurantaa. Katseenseurannassa nopealla ja tarkalla silmänliikkeiden mittaamisella saadaan yksityiskohtaista tietoa siitä, mihin käyttäjä kohdistaa katseensa, kuinka pitkäksi aikaa, ja mikä jää kenties vaille huomiota. Katseenseurannan tutkimuksella saadaan tietoa käyttäjän mielenkiinnon kohteista, keskittymiskyvystä sekä toisaalta katsottavien kohteiden toimivuudesta esimerkiksi mielenkiinnon herättäjinä.

Katseenseurantaa on hyödynnetty HH-labeissa tähän asti laboratorio-olosuhteissa tietokoneeseen kytkettävän kameran avulla. Olemme tutkineet esimerkiksi asiakaskokemuksia digitaalisissa palveluissa mystery shoppingin lailla tai verkkosivustojen sekä palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Myös digitaalisen opiskelumateriaalin toimivuus on yhtenä tutkimuskohteena.

Lasit päähän ja liikkeelle

HH-labeihin on pian tulossa erityiset katseenseurantalasit, jotka vapauttavat pakosta tehdä mittauksia vain digitaalisessa ympäristössä, joten käyttökohteet lisääntyvät eksponentiaalisesti. Katseenseurantamittauksia voidaan toteuttaa esimerkiksi kuluttajien ostokäyttäytymisen mittaamiseen tai näyttelyasiakkaan asiakaspolun havainnointiin todellisessa ympäristössä. Myös urheilun ja liikunnan saralla on edessä mielenkiintoisia kokeiluja.

Vuorovaikutustutkimuskin hyötyy katseenseurantalaseista. Niiden avulla pystytään havaitsemaan esimerkiksi useamman henkilön välisessä keskustelussa, mihin puhujiin henkilö katsoo ja kuinka kauan. Tutkimuksen avulla on mahdollista löytää tekijöitä, jotka selittävät, miksi huomio kiinnittyy toisiin puhujiin enemmän. Löydösten avulla voidaan kenties niinkään kehittää vuorovaikutustaitoja niin, että huomio kiinnittyisi paremmin puhujaan.

Urheiluympäristöissä olisi houkuttelevaa seurata vaikkapa erilaisia pelitilanteita tai reittien havainnointia. Tuloksena voi olla mittaustietoa siitä, kuka esimerkiksi osaa havainnoida koko kentän alueella pelitilannetta ja kenen katse jää liiaksi pyörimään lähialueella. Tämän tiedon uskoisi olevan avuksi myös valmennuksessa.

Katseenseurantamittauksista on mahdollista toteuttaa erilaisia visuaalisia karttoja, joista nähdään esimerkiksi katseen kestosta kertova fiksaatio sekä katseen kulkureitit. Ryhmän osalta voidaan muodostaa lämpökarttoja, joissa eri värit kertovat, mihin kohtiin henkilöt ovat katsoneet eniten ja vähiten.

Katseenseurantalasit päällä olo saattaa tuntua ensi alkuun elokuvan agentilta, mutta tovin päästä niihin suhtautuu vain tavallisina laseina ja tuloksista pääsee nauttimaan jälkikäteen. Lasien sangassa on edestä päin kuvaava kamera sekä molempien sankojen sisäreunoissa on hädin tuskin havaittavat linssit, jotka rekisteröivät pupillien liikkeitä. Lasit vaativat toimiakseen kytkennän lähistöllä olevaan tietokoneeseen ja sen sisältämään erikoisohjelmistoon.

Vuonna 2023 maailmaa tarkastellaan Haaga-Heliassa aivan uudenlaisin silmin!

HH-labeihin kuuluu 16 erilaista oppimis-, tutkimus- ja innovaatioympäristöä. Ne tarjoavat opiskelijoille, tutkijoille sekä organisaatioille uudenlaisen alustan, jossa yhdistyy oppiminen, tutkimus ja kehittäminen. Labeissa hyödynnetään ja kokeillaan uusimpia menetelmiä ja teknologioita. Lab-konseptin puitteissa opiskelijat ja asiantuntijat tarjoavat osaamisensa ja näkemyksensä niin alan kehityksen kuin yritystenkin hyödyksi.