Siirry sisältöön
Kategoria
Terveysturvallisella ostamisella vetovoimaa kivijalkakauppaan

Pelkkä verkko-ostamisen suosion kasvu ei selitä kaupan murrosta ja ostamisen uusia muotoja. Future Touchless Shop -hankkeessa paneudumme terveysturvallisen ostamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin kivijalkakaupassa, kirjoittavat Marko Mäki ja Tuija Toivola.

Kirjoittajat:

Tuija Toivola

kehityspäällikkö
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 10.01.2022

Kaupunkien kivijalkakauppa on kohdannut paljon haasteita viime vuosina. Asiakkaiden ja yritysten digiloikka on ohjannut asiakkaita verkkoon. Samanaikaisesti korona pandemia on vähentänyt asiakasvirtoja keskustoissa ja osaltaan vähentänyt keskustojen vetovoimaa.

Pelkkä verkko-ostamisen suosion kasvu ei selitä kaupan murrosta ja ostamisen uusia muotoja, myös terveysturvallisuus ostamisessa on noussut tärkeäksi tekijäksi kivijalkakaupassa asioimisessa.

Terveysturvallisen ostamisen moninaiset näkökulmat

Terveysturvalliseen ostamiseen liittyy kaksi käsitettä, jotka nivoutuvat toisiinsa. Terveysturvallisuus tarkoittaa terveyttä uhkaavien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten vaaratekijöiden ehkäisyä, tunnistamista ja torjuntaa kivijalkakaupassa. Tähän käsitteeseen liittyy kiinteästi suppeampi ”Touchless”-käsite, joka tarkoittaa asiakasprosessien fyysisten kosketuspisteiden eliminointia.

Terveysturvallisuutta on hyvä tarkastella myös sekä yritysten että asiakkaiden näkökulmista. Yritys voi tehdä terveysturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kun asiakas tulee kauppaan tai jopa ennen kauppaan tuloa, myymäläympäristössä sekä erityisesti digitaalisten välineiden muodossa.

Asiakasnäkökulma kuvaa niitä tekemisiä, asenteita ja ajatuksia, joita asiakkaalla on ostamisen terveysturvallisuuteen liittyen. Kyseessä on pitkälti asiakkaan vapaaehtoinen toiminta osto- ja asiointipolun aikana.

Asiakas voi asioida liikkeessä huolehtimatta esimerkiksi käsihygieniasta, maskisuosituksista tai jopa mahdollisista oireista tai altistumisista. Myös täydellinen korona ohjeiden noudattaminen on mahdollista ja todennäköistäkin. Molemmissa skenaarioissa asiointi tapahtuu myymälässä ja asiakkaalla on mahdollisuus viedä asiointi loppuun. Molemmat toimintatavat ovat mahdollisia eli asiakas luo epävarmuuden asiointitapahtumassa, tämä pätee myös terveysturvallisuuden alueella.

Miten terveysturvallista ostamista voidaan kehittää?

Future Touchless Shop -hankkeessa paneudumme terveysturvallisen ostamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin kivijalkakaupassa.

Hankkeen aikana testaamme vähittäiskauppaympäristössä erilaisia terveysturvallisuutta, parantavia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi antimikrobiset kalvot, virusta tuhoavat teippaukset ja asiakasviestintää sekä bränditeemaa vahvistavat informatiiviset käsidesiannostelijat. Lisäksi selvitämme kemikaalivapaita pintojen puhdistusteknologioita terveysturvallisen ostamisen parantamisessa. Viimeksi mainittu ratkaisu on ekologisesta näkökulmasta erinomainen ja tukee EU.n tavoitetta vähentää kemikaalien käyttöä Euroopan alueella.

Tulevaisuuden vahva ja vetovoimainen kivijalkakauppa

Digitaaliset alustat ja verkkokauppa toimivat kivijalkakaupan rinnalla ja muodostavat monikanavaisen asioinnin mahdollisuutta asiakkaille. Pandemia ja digitaalisuus muovaavat ostamista, kuitenkin asiakkaat kaipaavat kivijalkakaupan elämyksellisyyttä, mahdollisuutta kosketella ja kokeilla tuotteita sekä inhimillistä vuorovaikutusta asiakaspalvelu muodossa.

Kaupan kilpailukykyisyys mahdollistetaan elämyksellisyyden lisäksi toimilla, jotka vahvistavat asiakkaan kokemaa terveysturvallista ostamista. Tähän teemaan Future Touchless Shop -hanke tuo oman panoksensa pilotointien ja tutkittujen ratkaisujen muodossa.

Future Touchless Shop hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kuva: www.shutterstock.com