Siirry sisältöön
Tekoäly
Työkaluja tekoälyn hyödyntämiseen tietotyössä

Työsuojelurahaston rahoittama Viestintätuote-hanke tarjoaa käytännön ratkaisuja uusien teknologioiden tehokkaaseen käyttöönottoon tietotyössä. Hanke osoitti, kuinka työyhteisöt voivat hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia ja ottaa niitä käyttöön yhteiskehittämisen keinoin.

Kirjoittajat:

Anna Lahtinen

vanhempi tutkija, Senior Researcher
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Haaga-Helia University of Applied Sciences

Martti Asikainen

viestinnän asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminnan uudistaminen
communications specialist, entrepreneurship and business development
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 18.12.2023

Tekoäly ja robotiikka eivät ole vain työkaluja tai muotisanoja, vaan ne ovat avaimia tietotyön uudelleen määrittelyyn ja kehittämiseen. Niiden potentiaalia ei ole vielä täysin hyödynnetty, ja tämä näkyy myös työn tuottavuudessa.

Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö -hankkeen vuoden 2021 kyselytutkimuksen mukaan kolme neljästä tietotyöntekijästä näki tekoälyn ja robotiikan hyödylliseksi omassa työssään, mutta tästä huolimatta jopa 70 % heistä ilmoitti, ettei ollut päässyt kokemaan uusia teknologioita käytännön työssään. Syitä ovat muun muassa osaamisvaje ja vaikeudet työn uudistamisessa.

Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä

Työsuojelurahaston rahoittama Viestintätuote-hanke (2022–2023) vastasi haasteeseen tuottamalla Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä -e-työkirjan. E-työkirja tarjoaa työyhteisöille käytännön työkaluja, kuten esimerkiksi työpajakuvauksia ja malleja pajojen toteutukseen, keinoja työn murrosvaiheen ylittämiseen sekä tapoja omaksua uusia teknologioita mielekkäällä tavalla.

Viestintätuotteen tuotokset heijastavat modernia näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen ja ne on suunnattu erityisesti organisaation tukitoimintojen tietotyön asiantuntijoille, heidän esihenkilöilleen ja työyhteisöilleen. Tukitoimintojen asiantuntijat työskentelevät organisaatioiden tietotyön keskiössä viestinnän, HR:n, ICT:n ja talouden ja muiden tukitoimintojen parissa esimerkiksi asiantuntijoina, koordinaattoreina tai assistentteina. Tietotyöntekijöitä voikin pitää työyhteisöjen strategisina sillanrakentajina tekoälyn hyödyntämisen edistämisessä (Lahtinen & Humala 2013).

Viestintätuote-hanke vahvisti näkemystä siitä, että isot teknologiset muutokset, kuten tietotyön kehittäminen tekoälyä hyödyntämällä, ovat parempi toteuttaa yhteisöllisesti ja johdon tukemana sen sijaan, että kukin työntekijä miettisi niitä itsekseen ja omalla tahollaan. Tekoälyn integroiminen tietotyöhön ei ole pelkästään teknologinen haaste, vaan se vaatii myös työprosessien, työpaikkakulttuurin ja yhteistyön uudistamista sekä täysin uudenlaisia ajattelutapoja työyhteisöissä.

Hankkeessa kartoitetut ja tuotetut työyhteisölähtöiset välineet tietotyön yhteiskehittämiseen mahdollistavat uudenlaisen arvon tuottamisen koko organisaatiolle. Samalla ne auttavat suomalaisia organisaatioita menestymään teknologisen murroksen keskellä ja parantamaan kilpailukykyään alati kiristyvässä, globaalissa toimintaympäristössä.

Toteutusohjeita viiden työpajan järjestämiseen

E-työkirjan sisältämät käytännön toteutusohjeet viiden innovatiivisen työpajan järjestämiseen avaavat täysin uusia ulottuvuuksia tietotyön kehittämiselle. Ohjeet ovat lähi-, etä- tai hybridityöpajoihin, jotka koostuvat yhteensopivista kehittämiskohteista ja niiden työstöön ehdotetuista yhteisöllisistä tehtävistä. Tehtävistä voi koota kahden tai neljän tunnin tehokkaita työpajoja tai koko päivän mittaisia pohtivampia työstökokonaisuuksia.

Työpajojen tehtävät toimivat parhaiten 12–20 hengen ryhmille. Positiivinen, voimavaralähtöinen lähestymistapa mahdollistaa ongelmanratkaisun ja luovien ratkaisujen löytämisen yhteisöllisen keskustelun kautta yhteiskehittämällä.

Ensimmäiset pajat tarjoavat toteutusohjeita työroolien kehittämiseen ja teknologioiden hyödyntämiseen työyhteisön yhteisissä työpajoissa. Näissä tietotyöntekijöitä tuetaan tunnistamaan ja kehittämään voimavarojaan, osaamistaan sekä yksilöllisen ja yhteisöllisen ammatti-identiteetin kehittymistä ja tietotyön arvon tuottamista teknologisoituvassa työssä.

Kolmas työpaja auttaa hahmottamaan, miten teknologiat muuttavat tukitoimintojen asiantuntijoiden arkea ja tulevaisuutta sekä sitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa työn kehittämiseen ja työhyvinvointiinsa teknologisoituvassa työssä. Neljäs pajoista kohdistuu tukitoimintojen sisäisen yhteistyön toimintamallien ja tietotyön arvontuottamisen kehittämiseen teknologioita hyödyntäen. Siinä huomiota kiinnitetään asiantuntijaosaamisen tunnistamiseen ja jakamiseen sekä tiedonhallinnan ja viestinnän kehittämisen mahdollisuuksiin.

Viides esimerkkityöpaja evästää työyhteisön ja tukitoimintojen keskeisten sidosryhmien välisen yhteiskehittämiseen, jossa tärkeää on tunnistaa rajapintoja, yhteistyötapoja ja tarpeita, sisäisten palvelujen toimintatapoja, kohtaamisia ja kanavia. Kaikkinensa työpajojen avulla työyhteisöissä voidaan löytää uusia toimintatapoja tietotyön yhteiskehittämiseen ja arvontuottamiseen teknologioita hyödyntäen.

Ajankohtaisia näkökulmia ja tietoa tekoälyn mahdollisuuksista

Hankkeessa tuotettu podcastsarja ja julkaisut antavat ideoita tekoälyn hyödyntämiseen ja tietotyön kehittämiseen edistäen osaltaan hankkeen vaikuttavuutta.

Tukiälyä työelämään -podcastsarja tuo e-työkirjan sisältöön lisää syvyyttä ja ajankohtaisuutta asiantuntijapuheenvuorojen avulla. Tradenomiliiton Tuomas Meriniemen juontamissa podcasteissa lähestytään työelämää kolmesta eri näkökulmasta: yhteiskunnan, organisaatioiden ja työntekijöiden kautta. Keskusteluissa käsitellään, miten tekoäly voi tukea organisaatioita arjessa, mm. prosessien ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Viestintätuote-hankkeen blogi- ja artikkelikirjoitukset täydentävät tietoa tekoälyn mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa järjestetyt kaksi webinaaria tukivat e-työkirjan soveltamista työyhteisöissä ja edistivät keskustelua teknologioiden hyödyntämisestä erilaisissa työyhteisöissä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Viestintätuote-hanke kertoi, kuinka tietotyössä voidaan ottaa käyttöön tekoälyn mahdollisuuksia yhteiskehittämällä. Hanke tuotti tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen suunnatut e-työkirjan, 3 podcastia, 2 webinaaria ja useita blogeja ja kirjoituksia. Viestintätuotteessa hyödynnetiin Työsuojelurahaston rahoitteisen TT TOY -hankkeen (2021–2022) tuloksia ja malleja, ja sitä jaetaan yhdessä tietotyön ammattiliittojen kanssa. Viestintätuote on tärkeä, sillä tietotyön kestävä kehittäminen on työyhteisöille iso haaste. Hanketta tuki Työsuojelurahasto 2022–2023.

Editointi: Marianne Wegmüller

Kuva: Haaga-Helia