Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Yhdessä yössä etäopetukseen -podcast, osa 1

OSA 1: Vuorovaikutus

Kirjoittajat:

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Saara Ojaranta

TKI-koordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Helminen

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 11.11.2020

Haaga-Helian Yhdessä yössä etäopetukseen -podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa aiheena on vuorovaikutus.

Viime keväänä koronatilanne siirsi yhdessä yössä opiskelijat etäopetukseen. Keskustelemme eri asiantuntijoiden kanssa etäopetuskokemuksista ja etäopetuksen kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

Jaksossa 1 keskustelua ohjaa Taina Laivola. Vieraina ovat Eevastiina Gjerstad, Heli Lankinen ja Minna Hiillos Haaga-Heliasta.

Sarjan muut osat voit kuunnella täältä:
OSA 2
OSA 3
OSA 4

Yhdessä yössä etäopetukseen, osa 1: Vuorovaikutus

Taina Laivola = TL
Minna Hiillos = MH
Heli Lankinen = HL
Eevastiina Gjerstad =EG

Tervetuloa kuuntelemaan Haaga-Helian Yhdessä yössä etäopetukseen -podcastsarjaa. Viime keväänä koronatilanne siirsi yhdessä yössä kaikki etäopetukseen. Keskustelemme eri asiantuntijoiden kanssa kokemuksista, kehittämisestä ja tulevaisuudesta.

TL: Tämän jakson aiheena on vuorovaikutus verkko-opetuksessa. Eri selvitysten mukaan yhdeksi haasteeksi etäopetuksessa on ollut juuri tämä vuorovaikutus. Minä olen Taina Laivola Haaga-Helian Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja mukana selvittämässä opiskelijoiden kokemuksia etäopetuksesta. Tänään mukana keskustelussa ovat –

MH: Minä olen Minna Hiillos, Haaga-Heliassa opetuksesta vastaava vararehtori.

HL: Heli Lankinen, mä olen lehtori ja digipedamentori.

EG: Eevastiina Gjerstad, tutkija ja opettajakouluttaja.

TL: Kiitos teille. Eevastiina, sinä olet perehtynyt vuorovaikutukseen lähiopetuksessa ja tehnyt siitä tutkimusta. Minkälaisia tuloksia tutkimuksestasi on noussut opetuksen vuorovaikutukseen liittyen?

EG: No vuorovaikutuksen monipuolisuus on – on tosi tärkeää, eli tällain nonverbaalinen vuorovaikutus – eleet, ilmeet – vaikuttaa yllättävän paljon siihen vuorovaikutuksen kokonaisuuteen ja myös dialogisuuden kokemuksiin ja tätä puoltahan on mahdollista myös etäopetuksessä yrittää saada esiin.

TL: Mmm

EG: Yks sellanen tän VALAA-tutkimuksen päätuloksista liittyi siihen että opiskelijat koki dialogisimmiksi sellaset kohdat jossa he keskusteli jostain yhteisestä teemasta ja jako siihen liittyviä näkemyksiään ja kokemuksiaan ja sit tällanen huumori ja vitsailu ja nauru oli myös myös todella keskeisessä roolissa. Ja nää on myös asioita jota voi tuoda etäopetukseen. Ja sit tää olikin mun mielestä hauskaa, että nää tutkimustulokset meni ihan yksiin tän Haaga-Helian kyselyn, teidän tekemän kyselyn kanssa, jossa opiskelijat toivo nimenomaan sitä opiskeltavaan substanssiin paneutuvaa keskustelua ja sitä että keskustelua on sekä muiden opiskelijoiden että opettajan tai ohjaajan kanssa. Ja yks asia jonka haluaisin vielä nostaa esiin niin on tää että itseohjautuvuuden ei pitäis missään nimessä tarkottaa vuorovaikutuksen puutetta. Eli vuorovaikutus on niin palkitsevaa ja olennainen osa meitä ihmisiä ja että, että jos se jää kokonaan pois, nii ei oo ihmekään jos sillon alkaa masentaa ja ahdistaa eli pelkkä tehtävänanto ilman mahdollisuutta vuorovaikutukseen niin ei voi olla toimiva ratkasu.

TL: Mmm. Mutta mitä sitten tapahtuu kun kamerat ovat kiinni eikä kenenkään ilmeitä ja eleitä sitten näy ollenkaan, että Heli, sinä olet kokenut verkko-opettaja. Mitä kokemuksia sinulla on tähän verkko-opetuksen vuorovaikutukseen liittyen? Kuulostaako tuo Eevastiinan tulokset tutuilta?

HL: Mm, joo kyl ne kuulostaa ihan hyviltä jos nyt tätä ei oo vaikeekaan itse kuvitella tätä tilannetta että miltä opettajasta tuntuu kun… opiskelijoitten kamerat kiinni on. Eikä ja-ja tuntuu että yksinkö sinne eetteriin puhuu. Se käy tosi puuduttavaks kaikille ihan hurjan nopeesti ja siinä käy miettimään että onks mitään järkee edes sopia mitään yhteistä aikaa tai tavata niitten lukujärjestystuntien aikaan maanantai-aamuna kaheksan-viistoista jos opiskelijat ei haluu sen verta osallistua että laittais ne kameransa päälle. Mutta, mutta tota, on se sit niinkin, että kyl me varmasti on-on paljon semmosia virtuaali sessioita, virtuaalitunteja jotka on niinku aika kaukana siitä vuorovaikutustilanteesta ja siihen voi vähän olla syynä sekin, että semmonen määritelmä mikä meillä on ollu paljon verkko-opetukselle on aika sellanen yheksänkytlukunen. Että se pitää olla ajasta ja paikasta ja muista riippumatonta yksin puurtamista. Ja aika paljon verkko-opetusta edelleen suunnitellaan siltä pohjalta.

TL: Vaikka oppiminen perustuu vuorovaikutukseen ja laadukkaat oppimistulokset edellyttää sitä nyt kyllä myös verkkoympäristössä. Tämäkin tuli tosiaan esille Haaga-Helian etäopetuskyselyssä että opiskelijat kaipaavat ja tarvitsevat vuorovaikutusta moneen suuntaan sekä opettajiin että sitten myös muihin oppijoihin ja… Minna, sinun vastuullasi on oppimisen laadun varmistaminen. Mitä sinä ajattelet tästä?

MH: No laatu on tietysti tosi laaja käsite. Ja jos nyt mietitään laatua juurikin tähän aikaan, tähän korona aikaan ja etäopetukseen liittyen niin musta tuntuu et se taikasana on kyllä tää vuorovaikutus. Et sitä laatua ei voi etäopetuksessa olla ilman sitä vuorovaikutusta. Ja sitähän nyt tosiaan tukee nää tutkimuksetkin mitä meilläkin nyt AOKK:kin on tehny. Ja ehkä sellaset asiat mitkä täs etäopetuksessa korostuu opiskelijan näkökulmasta on se että opiskelijat pitäs pystyy aina antamaan sitä palautetta. Et se palautteen anto, niin se on tosi tärkeetä täs etäopetusmallissa myös. Ja sit ehkä sellanen yleensä semmonen opiskelijasta välittäminen et-et sen verkon yli välittyy et opiskelijasta välitetään. Sehän liittyy kans tähän vuorovaikutukseen. Ja se on ehkä hyvä pitää kans mielessä että monella opiskelijalla voi nyt olla tosi haasteellista aikaa, voi olla yksityiselämäs haasteellist aikaa. Kaikilla ei oo sitä rauhallist kotiympäristöä missä voi työskennellä ja sitten on voinut mennä työpaikka alta ja muuta tämmöstä yksityiselämän haastetta että tavallaan semmonen välittävä ja ohjaava pedagogi on mun mielest ihan kullanarvoinen tässä etäopetustyöskentelymallissa.

TL: Miten – miten yksittäiselle opettajalle saataisiin tukea tällaisen vuorovaikutuksen luomiseen siellä verkossa?

MH: No… Helppoa on tietysti alottaa siitä että ne välineet pitäs tulla tutuiks tälleen digipedamentorin roolista. Ja niitten kanssahan ei tuu mestariks muuta ku sillä että niitä käyttää ja harjottelee paljon. ja ettei se opettajakaan jää yksin siinä, siinä työssä. Mut sit on se toinen juttu se että, että ryhmäkoot ei voi kasvaa liian suureks, koska sitten sitten se opettajan aika siihen vuorovaikutukseen ja palautteen antoon nii menee niin minimaalisen mitättömäks, että että sitä ei siihen sitä ei siihen sit mahdu. Et tällasia mulle tulee ensiks mieleen.
Joo toi on varmaan tosi tärkee asia, sitähän me ollaan Haaga-Heliassa kovasti yritetty painottaa et tää digimentoritoimintaa ja siitä on tullu tosi hyvää palautetta et opettajat saa sitä tukee niihin välineisiin. Ja varmaan niinku se sellanen luonnollinen vuorovaikutus niin se tulee siitä et se opettajakin tuntee olonsa mukavaks että välineet on tuttuja ja niit on helppo käyttää ja kaikkihan me tunnetaan digimaailma et siellä joku voi mennä aina pieleen et on sinut senkin kanssa että et joskus täytyy vähän piuhoja irrotella ja ja tota katsoa että mitenkäs tää alusta taas toimi. Et jollakin tavalla juurikin tää opettajan tukeminen siinä et välineet on tuttuja niin sen mä nään kans tosi tärkeenä, niinku Helikin.

TL: Mmm, kyllä. Eevastiina, sinä olet tehnyt tutkimusta lähiopetuksessa mutta, mitäs ajattelet siitä, että voiko tällaista vuorovaikutusta tutkia verkkoympäristössä?

EG: Tottakai. Ja ois mun mielestä tosi hyväkin et tutkittais että Haaga-Helian tässä kyselyssähän paljastui että etäopetuksessa on myös elementtejä jotka hahmottuu ehkä lähiopetusta positiivisempina. Niin ois tosi mielenkiintosta öö tietää niistä lisää ja esimerkiks tää Haaga-Helian vuorovaikutuslaboratorio ja sen välineistö tarjoaa mahdollisuuksia myös myös tota etäopetuksen tutkimiseen kyllä.

TL: Joko teillä on ollut siellä jotain tutkimuskokeiluja?

EG: Itseasiassa yks sattui olemaan ennen koronaaikaa niin sillä tavalla et osa oli lähinä ja osa etänä ja se onnistui kyllä hyvin.

TL: Kyllä, tätä varmasti haluamme nähdä jatkossa enemmän ja vuorovaikutteisuuteen kiinnitämme nyt varmasti enemmän huomiota kun tietoa, tietoa yhä enemmän saadaan ja meillä alkaa tätä kokemusta olla. Myös opettajat ja opiskelijat oppivat sitä yhä enemmän kokemuksen kanssa mitä enemmän verkko-opetusta toteutetaan.

TL: Kiitos teille keskustelusta.

EG: Kiitos.

HL: Kiitos.MH: Kiitos.

Tämä oli Haaga-Helian Yhdessä yössä etäopetukseen -podcastsarja, tekijöinä Taina Laivola, Eija Honkanen, Saara Latvala ja Hanna Helminen.

Kirjoittajat:

Taina Laivola

lehtori, pedagogiikka
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Eija Honkanen

yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Saara Ojaranta

TKI-koordinaattori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Hanna Helminen

viestinnän asiantuntija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu