Siirry sisältöön
Pedagogiikka
Work & Study – Mitä hyötyä opinnollistamisesta on?

Opintojen aikainen työskentely vaikuttaa positiivisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja siihen, että valmistuva opiskelija valmistuessaan todella on oman alansa asiantuntija.

Kirjoittajat:

Elina Iloranta

kehityspäällikkö, jatkuva oppiminen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 20.05.2020

Ammattikorkeakoulujen keskeisin tavoite on tuottaa osaajia asiantuntijatehtäviin. Käytännössä tehtävämme on siis huolehtia siitä, että ammattikorkeakoulustamme valmistuvat opiskelijat hallitsevat sen osaamisen, jotka kyseisen alan asiantuntijan tulee osata. Tämän toteuttamiseen kannustaa myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli, jonka mukaan osa korkeakoulun saamasta rahoituksesta perustuu opiskelijoiden valmistumiselle ja valmistuneiden opiskelijoiden työllistymiselle.

Nykyisen rahoitusmallin mukaan ammattikorkeakoulu saa rahoitusta sen mukaan saavuttavatko opiskelijat 55 opintopistettä lukuvuodessa. Sen lisäksi ammattikorkeakoulu saa tietyn summan rahaa jokaisesta valmistuneesta. Vuonna 2021 voimaan astuvan uuden rahoitusmallin myötä tilanne tulee vielä hieman muuttumaan, sillä siinä rahoituksen perusteena on valmistumisen tavoiteaikaisuus.

Opiskelijoiden työllistymistä seurataan tällä hetkellä selvittämällä, kuinka moni opiskelija on valmistumisen jälkeen työllistynyt. Vuonna 2021 voimaan astuvassa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa työllistymistä seuraava rahoituksen osa, tuleekin riippumaan valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisen laadusta. Jatkossa tavoitteeksemme ei siis enää riitä se, että opiskelijat työllistyvät jonnekin, vaan meidän tulisi myös varmistaa, että he työllistyvät omalle alallensa ja koulutustasoaan vastaaviin tehtäviin.

Opintojen aikainen työskentely vaikuttaa positiivisesti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen ja siihen, että valmistuva opiskelija valmistuessaan todella on oman alansa asiantuntija. Eri tilastojen mukaan yli 50 % suomalaisista ammattikorkeakouluopiskelijoista käy töissä opintojensa ohessa ja eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opintojen ohella tekemät työt liittyvät todennäköisemmin opiskeltavaan alaan. Näin ollen on hyvin olennaista, että opintojen edistäminen työn ohessa on mahdollista ja että työssä kertyvä osaaminen myös huomioidaan osaksi opintoja. Yksi tapa tähän on opinnollistaminen, eli työssä kertyvän osaamisen hyödyntäminen osaksi opintoja.

Opinnollistamisen avulla pystymme korkeakouluna entistä paremmin vastaamaan meille asetettuihin tavoitteisiin. Uuden rahoitusmallin ulottuvuudet oikeastaan voimistavat opinnollistamisen tarpeellisuutta entisestään. Jotta pystymme huolehtimaan sekä opiskelijan tavoiteaikaisesta valmistumisesta, että varmistamaan hänen työllistyminen alansa asiantuntijatehtäviin, on opinnollistamisen toteuttaminen meille jopa välttämätöntä. Joten seuraavan kerran kun kuulet jotain opinnollistamisesta, suosittelen oikein höristämään korviasi ja selvittämään, miten sinä voit olla mukana opinnollistamisen toteuttamisessa.