Siirry sisältöön
Pedagogiikka
VR-ympäristöt tukevat koulujen uraohjausta

Uraohjauksessa opiskelijan kanssa etsitään hänelle sopivaa ammattialaa tai oman alan jo löytyessä tarkennetaan vielä niitä opintoja, joita juuri hänen kannattaa liittää omiin opintoihinsa. Oman alan löytämistä voidaan auttaa VR-ympäristöillä.

Kirjoittajat:

Pia Kiikeri

lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Julkaistu : 07.03.2022

Uraohjaus on noussut kouluissa tärkeäksi asiaksi, monestakin syystä. Yhteiskuntamme muuttuu nopeasti ja uusia ammatteja sekä ammattinimikkeitä syntyy. Opiskelijan tulisi osata valita opintojen alussa ne opinnot, jotka tukevat opiskelijan työllistymistä, kun hän valmistuu.

Uraohjaus on koulujen yksi keskeisistä keinoista ammatillisen kasvun edistämisessä. Tämän vuoksi kouluissa uraohjauksen tavoitteeksi tulisi asettaa oikean uranvalinnan tukeminen, koska väärien koulutusalavalintojen on todettu lisäävän opintojen keskeyttämistä, työttömyyttä ja jopa sosiaalista syrjäytymistä.

Virtuaalioppimisympäristöt uraohjauksessa lisäävät motivaatiota opintoja kohtaan

Uraohjauksessa opiskelijan kanssa etsitään hänelle sopivaa ammattialaa tai oman alan jo löytyessä tarkennetaan vielä niitä opintoja, joita juuri hänen kannattaa liittää omiin opintoihinsa. Oman alan löytämistä voidaan auttaa VR-ympäristöillä. VR-ympäristössä kulkiessaan opiskelija käyttää VR-laseja ja pääsee katsomaan erilaisia työympäristöjä ja työtehtäviä.

VR-ympäristöt auttavat opiskelijaa myös testaamaan erilaisia aloja hyvinkin pienessä ajassa, kuin jos hän kävisi tutustumassa työympäristöihin erikseen. Opiskelija voi kokeilla eri työtehtäviä ja mitkä niistä tuntuvat omalta. Kun omalta tuntuva ala varmistuu, voi hän hakeutua koulutukseen tai työelämäjaksolle. Näin voimme vähentää opintojen keskeyttämisiä, koska opiskelija tietää opintoihin hakeutuessaan, mitä hän opiskeltavalta alalta odottaa.

VR-ympäristöissä opiskelijalla on mahdollisuus rauhassa tutustua erilaisiin ympäristöihin ja harjoitella erilaisia työelämäntaitoja turvallisesti. VR-ympäristö mahdollistaa useiden harjoituskertojen toteuttamisen niin, että opiskelija kokee oman osaamisensa vahvaksi, jolloin hän voi kokeilla taitojaan työtehtävissä käytännössä.

VR-ympäristöissä uraohjauksen suorittaminen voi lisätä myös opiskelijan motivaatiota suorittaa ammattialan opintoja, koska opiskelija on saanut jo testata ammattialaa ennen opintojen aloittamista. Näin hän kokee pystyvänsä suorittamaan opinnot ja pystyy kohdistamaan opiskeltavat asiat suoraa käytäntöön, koska on tutustunut työelämään ennen koulutuksen alkua. Kun opiskelija kokee onnistuvansa opinnoissaan, lisää se motivaatiota entisestään.

Virtuaalioppimisympäristöt auttavat erilaisia oppijoita

VR-ympäristöjen mahdollisuutta uraohjauksessa voidaan tarvita myös silloin, jos opiskelijalla on erityisen tuen tarpeita. Mahdollisuus turvalliseen ja rauhalliseen alan tutustumiseen vahvistaa opiskelijaa. VR-ympäristö mahdollistaa lisäksi loputtoman määrän toistoja, sekä omaan tahtiin etenemisen.

Opiskelijaa voidaan ohjata VR-ympäristössä niin, että opettaja katsoo opiskelijan suorituksen yhdessä opiskelijan kanssa jälkikäteen videolta, jolloin he voivat keskustella suorituksesta rauhassa. Opettaja voi seurata suoritusta myös reaaliaikaisesti. Tällöin opiskelija suorittaa tehtäviä VR-ympäristössä ja opettaja voi seurata suoritusta vieressä monitorilta. Näin opettaja voi ohjata opiskelijaa ympäristössä toimimisessa turvallisesti.

Myös maahanmuuttajaopiskelijat hyötyvät uraohjauksesta, joka tapahtuu VR-ympäristössä. He voivat VR-ympäristössä tutustua erilaisiin ammattialoihin ja työympäristöihin, joihin he omassa kotimaassaan eivät ole päässeet tutustumaan. Suomessa työympäristö saattaa olla myös kovinkin erilainen, kun heidän omissa kotimaissaan. Myös kielitaidon puute saattaa estää maahanmuuttajia tutustumasta autenttiseen työympäristöön, koska suomen kielen puute saattaa olla vaaraksi työturvallisuudelle. VR-ympäristöissä maahanmuuttaja voi rauhassa tutustua työympäristöihin ja opiskella vaikka ammattisanastoa ympäristön avulla.

Syyskuussa 2021 alkaneessa Vop – Virtuaalisesti omalla polulla -hankkeessa testaamme ja rakennamme VR-ympäristöjä uraohjauksen tueksi ammatillisella toisella asteella. Hankkeen rahoittaa ESR (EU REACT) ja hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Luettavaa aiheesta:

Kuva: Shutterstock